ВУЗ ШАГ
   


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Річний звіт

 

 

 

 

Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,

тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]

код ЄДРПОУ 24333120

 

 

З В І Т

за  І семестр   2019/2020 навчального року

 

Мережа закладу

На початок  навчального  року          -   154       

На кінець  навчального  року             -   152       

Вибуло за І семестр                             -  18      

Прибуло  за І семестр                          -  16      

Дена школа :

На початок  І семестру                         -    94      

На  кінець І семестру                            -    89        

Вибуло   за І семестр                             -   5         

Прибуло  за І семестр                            -   0        

Школа  при Державній установі  ( Первомайська виправна колонія №117)

На початок  І семестру                          -  60                     

На  кінець І семестру                             -  63                        

Прибуло  за І семестр                            -  16        

Вибуло    за І семестр                            -  13        

Денна школа

Навчаються на:               

початковому рівні                                 -      0  

середньому рівні                                    -    32 (44%)        

достатньому рівні                                   -   28  (38%)        

високому рівні                                        -   13  (18%)        

Школа  при Державній установі  ( Первомайська виправна колонія №117)

Навчаються на:                 

початковому рівні                                -  0 

середньому рівні                                  -  40   (64 %)         

достатньому рівні                                -   23  (36%)           

високому рівні                                      -    0              

Відвідували школу                             -   89 (денна школа ) + 63 (школа при ВК №117)             

Індивідуальне навчання (педагогічний  патронат)  -     3

 (1 учень -достатній рівень, 2 учнів -середній рівень)

Не відвідували школу                           -      0          

Травматизм                                            -      0          

Правопорушення                                   -      0

            

                 Заступник  директора  з  НВР                          Захарова  Т.В.

 

 

Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,

тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]

код ЄДРПОУ 24333120


З В І Т

про підсумки виховної рботи за  І семестр

2019/2020 навчального року

 

 

Пріоритетними  напрямками виховної роботи  у  І семестрі  2019/2020 навчального  року  було:

 • правове-національне виховання учнів, формування гуманістичних цінностей;
 • утвердження в учнів гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість;
 • системний підхід до управління виховним процесом школи, постійне оновлення його змісту, якісна реалізація концепції громадянського виховання особистості;
 • досягнення ефективності роботи школи щодо координації діагностико-профілактичної просвітницької роботи школи, сім’ї, громад­ськості, правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів;
 • забезпечення духовної єдності поколінь, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, виховання національної свідомості і самосвідомості.

Мета виховної роботи:

 • формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури, успадкування духовних надбань нашого народу

Профілактична робота:

 • контроль за відвідуванням учнями занять;
 • індивідуальна корекційна робота з учнями, схильними до правопорушень;
 • заходи по запобіганню насильства в сім’ях та серед учнів.
 • проведення тематичних  виховних годин в класах  (класні керівники);
 • пересувна виставка «Конвенція ООН про права дитини»,
 • «Адміністративна відповідальність неповнолітніх» – зустрічі учнів, схильних до правопорушень, з представником правоохоронних органів;
 • відеолекторій до міжнародного дня прав людини;
 • круглий стіл «Права дитини в школі» до Дня спільних дій в інтересах дітей;
 • засідання батьківського лекторію «Без ляпасу»;
 • засідання Ради профілактики;
 • робота з профілактики шкідливих звичок;
 • акція до Дня боротьби з туберкульозом;
 • акція « Ми – проти паління»;

Згідно з річним  планом  роботи школи на 2019/2020 навчальний   рік, з метою  реалізації шкільної Програми з профілактики негативних проявів у поведінці учнів  у лютому  в школі проводився тематичний місячник профілактики негативних проявів в поведінці учнів. Метою місячника було формування особистості, зорієнтованої на конструктивну поведінку у складних соціальних умовах на чіткій і міцній морально-духовній основі; формування правової культури; створення  середовища, яке б сприяло формуванню позитивних якостей особистості.

В рамках тематичного місячника було проведено:

Зміст роботи

 

Відповідальні

Тренінгові заняття для учнів «Сила дружби»

 

Шевченко І.В.

Акція до Дня толерантності

 

Класні керівники

 Урок до дня свободи

 

Класні керівники

Бібліотечна виставка «16 днів проти насильства».

 

Кур’янова С.О.

Тренінг « Булінг. Як діяти». Перегляд фільму з обговоренням.

 

Кур’янова С.О.

Опитування: «Що я знаю про булінг ? »

 

Класні керівники

 

Тематичні виховні години з питання попередження розповсюдження СНІДу та ВІЛ

 

Класні керівники

Тематичні виховні години.

 

Класні керівники

 

   При проведенні заходів використані методи (пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, пізнавальна гра) спрямовані на формування свідомості учнів, організацію діяльності і формування досвіду поведінки. Форми роботи – бесіди, тренінги. Під час проведення заходів використовувалися наочні матеріали: плакати, брошури, відеоматеріали. Аналіз заходів показав, що проведення профілактичної роботи з учнями школи та їхнім батьками є системою. Класними керівниками  були реалізовані  пізнавальні, розвиваючі та виховні можливості проведених заходів. 

     З метою формування в учнів усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю, визнання учнями пріоритету прав людини  як гуманістичної цінності, утвердження  в учнів гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість,  проводився  місячник з  правової освіти.

Зміст роботи

Тематичні виховні години:

« Твори добро на всій Землі» – 5 кл.

«Мої права та обов’язки» – 6 кл

«Як приймати рішення» – 4кл

Розв’язання проблем –  7 кл.

Мій добробут – 3 кл.

«Мій професійний вибір» – 9 кл

«Як навчитися діяти разом» – 2 кл.

Тренінгове заняття Дітям про конвенцію ООН. Що таке булінг.” 5-9 клас

Заняття з елементами тренінгу «Школа доброти і поваги. Як діяти у випадку булінгу»2-4 клас

Заняття -відеолекторій «Нік Вуйчич про булінго» 5-6 клас

Засідання ради профілактики

Батьківські збори- консультація «Як порозумітися з підлітком»

Індивідуальні бесіди з батьками «Як допомогти дитині подолати проблеми підліткового віку» 7-9 клас

День безпечного інтернету

На належному рівні організовано роботу щодо проведення правоосвітніх та правовиховних заходів. Класними керівниками 5-8 класів систематично проводиться робота по превентивному вихованню учнів: години спілкування на різні теми тренінгові заняття, круглі столи, відео лекторії.

Учнів, які б притягувались до кримінальної та адміністративної відповідальності немає

     Створено соціальні паспорти кожного класу .

     Особові справи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ведуться в установленому порядку.

      Оформлені картки обліку дітей-інвалідів, у яких відображається необхідна інформація про дитину та ведеться психолого-педагогічний супровід.

      Створено банки даних всіх категорій дітей. Проведено обстеження житлово-побутових умов проживання дітей, які виховуються в функціонально неспроможних сім’ях і перебувають на профілактичному обліку, в дистанційних сім’ях та сім’ях, які потрапили в складні життєві обставини, складені відповідні акти.

     Налагоджена співпраця з відділами служби у справах дітей Первомайської міської ради,  кримінальною міліцією у справах дітей  щодо вирішення  питань захисту прав дітей. Активно  ведеться робота з Центром соціальних служб для дітей і молоді.

    Працює рада з профілактики правопорушень учнів, яка складається з представників педагогічного колективу, батьків і старшокласників. Рада з профілактики правопорушень збирається раз на місяць відповідно до плану роботи школи і слідкує за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями в урочний і позаурочний час. На розгляд ради виносяться питання, пов’язані з дисциплінарними проблемами, приймаються рішення про передачу питань до розгляду в службу у справах дітей. Класні керівники, учителі-предметники  індивідуально працюють із батьками тих учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень.

Робота з профорієнтації

Завданнями профорієнтації в школі є:

 • загальнолюдських та загальнопрофесійних якостей і розумних потреб. формування у людини установки на власну активність та самопізнання як основу професійного самовизначення та самоствердження;
 • ознайомлення зі світом професій, кон’юнктурою ринку праці, правилами вибору професії, своїми правами та обов’язками;
 • формування умінь аналізу різних видів професійної діяльності;
 • перевірка можливостей для самореалізації в різних видах професійної діяльності;
 • забезпечення розвитку професійно важливих якостей особистості.

Для свідомого вибору професії у школі організовуються зустрічі з представниками професійних навчальних закладів, відвідування “Днів відкритих дверей” навчальних закладів, проведення предметних тижнів у школі.

З огляду на важливу роль у професійному самовизначенні учнів їхніх батьків особливе значення має співпраця в професійній роботі школи і сім’ї. Тому школа намагається направляти зусилля батьків на створення умов для розвитку інтересів, схильностей і здібностей їхніх дітей.

Складниками тижня інтегрованих уроків  були:

 • презентація «Екологічно чистий транспорт» на уроках біології, Трощенко Г.А.;
 • усний журнал «Екологічні проблеми використання автотранспорту у великих містах» на уроках фізики, Кур’янова С.О.;
 • фізкультхвилинка «Автобус їде: жу-жу-жу» на уроках музичного мистецтва, класні керівники;

Предметний тиждень інтегрованих уроків розпочався інтерактивною вправою «Яким транспортом ти любиш подорожувати», де був оголошений план проведення тижня.

В рамках тижня проведено 4 відкритих інтегрованих уроки:

 • з основ здоров’я та образотворчого мистецтва «Дорожня безпека. Авто моєї мрії. Художній розпис автомобіля» для учнів 2 та 3 класів, Шевченко І.В., Мальцева Т.В.
 • «Який буває транспорт?» з предмета «Я досліджую світ» у 1 класі, Лєсніченко В.М.
 • бінарний урок інформатики та української мови «Основи культури мовлення у громадському транспорті. Хмарні сервіси для колективної взаємодії в проекті» для учнів 7 класу, Кобзиста М.В. та Шаповалова М.О.
 • географії «Звичайний і незвичайний транспорт різних країн» у 6 класі, Бабіна В.М.

Для школярів проведені 3 виховних заходи:

 • година творчості «Виготовляємо транспорт» для вихованців групи продовженого дня,
 • квест «Загадкова Велика Британія» для учнів 8-9-х класів Триполка О.В.
 • виховна година «Як виник сучасний транспорт» для учнів 4 класу Захарова Т.В.;

Морально-етичне виховання.

Основні програмні орієнтири щодо виховання громадянина України   визначені в Конституції України, Законі України «Про освіту», Національній доктрині розвитку освіти, наказі Міністерства освіти і науки України від 31.10.2011 №1243 «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та інших документах.

з/п

Заходи

Клас

Відповідальні

1

Спортивні змагання “Козацькі забави”

5-9

Кур’янова С.О

2

 Наймасовіший урок добра , проведений впродовж одного дня».

1-9

Класні  керівники, Трощенко Г.А.

Луць Л.Л.

3

Заняття в рамках програми громадянського виховання:

Світ моїх почуттів – 4 кл

Грані моєї особистості – 5 кл.

Як поважати себе- 6кл.

Розуміти себе- 8 кл.

Життєві цінності- 9 кл.

 

 Класні керівники

4

День українського козацтва. Відкриття куточка пам’яті героям Небесної сотні , АТО та ООС.

1-9

 Класні керівники, педагог- організатор,

5

 Уроки профорієнтації

8-9

Кур’янова С.О

6

Книжкова виставка відповідно до тематики місячника

1-9

Марченко Ю.С.

7

І (шкільний) етап  ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

5-9

Шаповалова М.О.

8

  Урок «Толерантність, Рівноправність, Інтеграція». “

1-4

Класні керівники,

 

 

   Морально-етичні аспекти знаходять своє висвітлення під час вивчення предметів, що належать до державного компонента: української мови і літератури, історії і географії України, правознавства, музики, образотворчого мистецтва, курсу «Я і Україна» в початковій школі.

     За останні роки серед методів та форм, що використовується в системі морально-етичного виховання, пріоритетна роль належить активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії й спрямовані на самостійний пошук істини, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів належать: ситуаційно-рольові ігри, дебати, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, «мозкові атаки», метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, метод проектів тощо. Крім цих методів також використовуються традиційні: бесіди, диспути, лекції, семінари, різні форми роботи з книгою, з періодичною пресою, тощо. Педагоги, класні керівники в основу системи виховання покладають процес розвитку особистості ­– її здібностей, інтересів, нахилів, національної свідомості і самосвідомості, соціального досвіду 

Національно-патріотичне виховання

 • урок-гра «Ігри наших батьків» Лєсніченко В.М.;
 •  « Хто найголовніший у театрі? Ходить гарбуз по городу» Шевченко І.В..;
 • урок-дослідження «Осінні явища у живій природі. Погода» Мальцева Т.В.;
 • урок-квест «Перегони з буряком» Захарова Т.В.;
 •  «Повторення таблиці множення: ділення на «9». Оригамі «Морква» Червонець І.О.
 •  «Смачні» казки. Як ростуть овочі? Родинні рецепти борщу» Шаповалова М.О. Біда О.С.
 •  «Фізика і кухня» Кур’янова С.О.;
 • «Історико-географічні регіони України»Бабіна В.М.;
 • урок-квест  «Харчування і здоров’я» Трощенко Г.А..;
 • кейс-урок «Традиції козацької кухні», Луць Л.Л.;
 • «Створення технологічних карт українських страв»Кобзиста М.В.;
 • благочинний ярмарок «Барви осені»,  організований класними керівниками.
 • година творчості «Розваги з квіткою. Майстер-класи з виготовлення паперових квітів»( класні керівники)
 • віртуальна екскурсія «Рослини нашої території» Луць Л.Л.
 1. Заходи з нагоди роковин Чорнобильської катастрофи
 2. Акція « Зроби шкільне подвір’я  чистим»
 3. Тиждень Пам’яті та примирення
 4. Відкриті виховні години « Я-українець. Я- європеєць»
 5. Флеш-моб до Дня вишиванки
 6. .Екскурсії до краєзнавчого музею,

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування у школі –  це засіб розширення діапазону діяльності дорослих і дітей – членів єдиного колективу, можливостей для їх об’єднання, творчого пошуку, виявлення ініціативи. Це засіб жити і працювати за законами демократичного суспільства, де існують гуманістичні відносини між людьми.

Головне завдання учнівського самоврядування – це розвиток соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе, формування управлінських навичок

Члени учнівського самоврядування традиційно приймають активну участь у проведенні загальношкільних свят та лінійок: свято першого дзвоника, день фізкультури та спорту, день вчителя, осінній ярмарок, день Збройних Сил України, новорічні свята, свято Миколая,  вечорниці,  свято 8-го березня, День Пам’яті і примирення, свято останнього дзвоника, випускний вечір і т.д. 

Практична спрямованість цієї діяльності дає можливість учням відчути свою причетність до справ місцевої громади, орієнтує їх на безкорисну допомогу тим, хто її потребує

Робота з батьками

Першочерговими завданнями роботи школи з батьками є: пропаганда педагогічних знань, що зумов­люють підвищення педагогічної грамотності батьків; допомога батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома; впровадження форм роботи із сім’єю, які сприятимуть гуманізації взаємовідносин «пе­дагоги — батьки — учні».

Загальношкільні батьківські збори проводяться щосеместрово із залученням фахівців. З метою підвищення рівня правових знань з батьками проводяться  правоосвітні заходи: бесіди на теми: «Права та обов’язки дітей та батьків», «Небезпечні ігри підлітків». Проходять заняття  родинної профілактичної програми «П’ятнадцять». До співпраці залучається служба у справах дітей, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Проведені дві конференції партнерів  на яких разом з вчителями, дітьми і батьками обговорені проблеми існування закладу, визначені пріоритетні напрямки роботи, сформована модель педагогіки партнерства.

 

                  Заступник  директора  з  НВР                    Т.В.Захарова 

 

Річний  звіт за 2018/2019 навчальний  рік 

 

Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,

тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]

код ЄДРПОУ 24333120


    10.06.2019                                                                                                       № 90

ЗВІТ

про підсумки роботи

за 2018/2019 навчальний рік

    Робота в школі протягом 2018/2019 навчального року була спрямована    на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»,  Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.12.2018 № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.01.2019 за № 8/32979,  та підпунктів 1, 3, 4, 5 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України від 22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2018 за № 1030/32482, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369, Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки  України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799, наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2019 № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2019 № 116 «Про внесення змін до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59», враховуючи листи Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 № 1/9-196 «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році», від 23.01.2019 № 1/9-41 «Про методичні рекомендації щодо особливостей проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у 2018/2019 навчальному році»,  наказ Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 11.04.2019 №92 «Про організоване закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності Харківської області», наказу Первомайського міського відділу  освіти  від 15.04.2019   № 148 «Про організоване закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти» з метою створення належних умов у закладах загальної середньої освіти, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2018/2019 навчального року, проведення державної підсумкової атестації (зовнішнього незалежного оцінювання), у встановленому порядку, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм

За результатами роботи  школи за 2018/2019 навчальний  рік

Мережа закладу

На початок  навчального  року              -          181

На кінець  навчального  року                -           188

Вибуло за рік                                             -         36

Прибуло  за рік                                          -         43 (35+8е)

Дена школа :

На початок року                                     -            109

На  кінець року                                      -             117

Вибуло                                                    -             4

Прибуло                                                  -             12(4+8е)

Школа  при  Державній установі «Виправна колонія №117»:

На початок  року                        -                         72

На  кінець року                          -                          71

Прибуло                                                  -              31

Вибуло                                                     -             32

Атестовано                                               -            159

Не атестовано                                        -               0

Відвідували школу                                               -   186

2- індивідуальне навчання

Не відвідували школу                             -               -

Травматизм                                              -               4

Правопорушення                                   -               -

Денна школа

Навчаються на:                 початковому рівні      -         -       0

середньому рівні       -        25%       

достатньому рівні     -         59%     

високому рівні          -       16%        

не атестовано             -      0                                                        -

Школа  при  Державній установі «Виправна колонія №117»

Навчаються на:                  початковому рівні                    -    0

середньому рівні       -                  63%

достатньому рівні     -                  37%

високому рівні          -                    0

не атестовано             -                   0

Виконання програм  -   програму  виконано в повному обсязі  за  рахунок  ущільнення  навчального  матеріалу

Навчання на дому:  2 учнів: 1 середній  рівень        1 достатній рівень

закінчили школу  ІІІ ступеня            -         16 випускників 12 класу

Учні – екстерни                                    -         8

Отримали атестати про повну загальну середню освіту – 24(16+8е) учні.

Отримали базову загальну середню освіту                      – 10 учнів.

1.Робота з кадрами: у школі 21 учитель

із них:  -   чоловіків -3;  жінок -18

Двоє  педпрацівників  знаходяться  у відпустці по догляду за дитиною

З вищою освітою      -  20 чол.

без вищої  освіти  -      1 чол.,

Марченко Ю.С. , бібліотекар школи навчається в ХНУМГ(магістр)

за фахом -21.

Вища кваліфікаційна категорія    -   3 чол.

І  кв. категорія                                -   10 чол.

ІІ кв. категорія                                 -    4 чол.

Спеціаліст                                        -    4 чол.

Педагогічне звання „старший  учитель”                -    3 чол.

У класах з заочною формою навчання працює 6 педагогічних працівників :

всі мають вищу освіту, працюють за фахом, мають кваліфікаційні категорії: вища – 0 вчителів, І кваліфікаційна категорія - 3 вчителя, спеціаліст – 3.

Усі вчителі  вчасно проходять курсову перепідготовку та атестацію.

Рішення атестаційної комісії І рівня  від 25.03.2019 року ,згідно з протоколом № 4 

    Первомайської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

    відділу освіти  виконавчого комітету Первомайської міської ради

    Харківської області

    Авдєєвої Тетяни Онисимівни,

    учителя хімії, біології, екології вважати такою,

    що відповідає займаній посаді

та присвоїти  кваліфікаційну категорію  «спеціаліст» відповідно  до рівня освіти.

     2.  Затвердити рішення атестаційної комісії І рівня

    Первомайської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

    відділу освіти  виконавчого комітету Первомайської міської ради

    Харківської області

Кобзисту Марину Володимирівну,

    учителя біології   вважати такою,

    що відповідає займаній посаді

    та відповідає  раніше присвоєній кваліфікаційної категорії

    «спеціаліст першої  категорії»

    3. Затвердити рішення атестаційної комісії І рівня

    Первомайської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

    відділу освіти  виконавчого комітету Первомайської міської ради

    Харківської області

Кобзисту Марину Володимирівну,

   асистента  учителя   вважати такою,

    що відповідає займаній посаді

    та відповідає  раніше присвоєній кваліфікаційної категорії

    «спеціаліст першої  категорії»  

4.Затвердити рішення атестаційної комісії І рівня

    Первомайської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

    відділу освіти  виконавчого комітету Первомайської міської ради

    Харківської області

   Шевченко Інну Володимирівну,

    учителя початкових класів вважати такою,

    що відповідає займаній посаді та

     відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії

    «спеціаліст першої  категорії»

     5. Затвердити рішення атестаційної комісії І рівня

    Первомайської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

    відділу освіти  виконавчого комітету Первомайської міської ради

    Харківської області

   Бабіну Віталію Миколаївну,

    учителя історії та географії  вважати такою,

    що відповідає займаній посаді та

     відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії

    «спеціаліст першої  категорії»

     6.  Затвердити рішення атестаційної комісії І рівня

    Первомайської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

    відділу освіти  виконавчого комітету Первомайської міської ради

    Харківської області

   Біду Олену Сергіївну,

    учителя російської мови та інтегрованого курсу « Література» 

вважати такою,  що відповідає займаній посаді та

     відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії

    «спеціаліст першої  категорії»

7. Затвердити рішення атестаційної комісії І рівня

    Первомайської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

    відділу освіти  виконавчого комітету Первомайської міської ради

    Харківської області

   Чубукіна Юрія Олексійовича,

    учителя історії та географії вважати таким,

    що відповідає займаній посаді та

     відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії

    «спеціаліст першої  категорії»

8. Затвердити рішення атестаційної комісії І рівня

    Первомайської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

    відділу освіти  виконавчого комітету Первомайської міської ради

    Харківської області

Захарову Тетяну Володимирівну,

    учителя початкових класів  вважати такою,

    що відповідає займаній посаді та

    присвоїти  кваліфікаційну категорію

    «спеціаліст першої  категорії»

9. 9.1. Затвердити рішення атестаційної комісії І рівня

Первомайської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

відділу освіти  виконавчого комітету Первомайської міської ради

 Харківської області

Триполку Олену Володимирівну,

учителя німецької мови  вважати такою,

що відповідає займаній посаді та

відповідає раніше присвоєній  кваліфікаційній категорії

«спеціаліст першої  категорії»

 Відповідно до п.6.1. Типового  положення про атестацію педагогічних працівників, на підставі рішення атестаційної комісії Первомайської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради

Харківської області від 25.03.2019 року, протокол №4 

9.2.  Порушити клопотання перед  атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії    «спеціаліст вищої  категорії»

Результати голосування:

Кількість голосів: за    (  п’ять    ), проти       ( нуль     ),утримались       (   нуль     )

10. Затвердити рішення атестаційної комісії І рівня

    Первомайської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

    відділу освіти  виконавчого комітету Первомайської міської ради

   Харківської області

Захарову Тетяну Володимирівну,

    учителя російської мови та інтегрованого курсу « Література»

 вважати такою,  що відповідає займаній посаді та

    присвоїти  кваліфікаційну категорію

    «спеціаліст першої  категорії»

11. Затвердити рішення атестаційної комісії І рівня

    Первомайської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

    відділу освіти  виконавчого комітету Первомайської міської ради

    Харківської області

    Шаповалову Марію Олександрівну,

    учителя української мови  та літератури

    вважати такою,  що відповідає займаній посаді та

    присвоїти  кваліфікаційну категорію

    «спеціаліст другої  категорії»

12. Затвердити рішення атестаційної комісії І рівня

    Первомайської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

    відділу освіти  виконавчого комітету Первомайської міської ради

    Харківської області

    Марченко Юлію Сергіївну,

    бібліотекара школи

    вважати такою,  що відповідає займаній посаді та

    присвоїти  кваліфікаційну категорію

    «спеціаліст другої  категорії»   

13.13. 1. Затвердити рішення атестаційної комісії І рівня

    Первомайської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

    відділу освіти  виконавчого комітету Первомайської міської ради

    Харківської області:

    Кур’янова Світлана Олексіївна відповідає займаній посаді.

13.2. Порушити клопотання перед  атестаційною комісією ІІ рівня про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційної категорії    «спеціаліст вищої  категорії»

Результати голосування:

Кількість голосів: за    (  п’ять    ), проти       ( нуль     ),утримались       (   нуль     )

Пройшли курсову перепідготовку -  16.

Соціальний захист здійснюється  згідно законодавства та колективної угоди.

Педагогічні працівники  отримали грошову винагороду за сумлінне виконання посадових обов’язків .

Педагогічний колектив школи працював протягом  2018/2019 навчального року над реалізацією науково – методичної проблеми :

«Упровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти шляхом підвищення професійної компетентності вчителя»

В школі впроваджуються нові педагогічні технології та передовий педагогічний досвід:“ Формування здорового способу життя як пріоритетний напрямок виховання і навчання учнівської молоді  “,“  Блочне планування  та блочний контроль ЗУН учнів на базі макродидактичної структури уроку із застосуванням новітніх педагогічних технологій  та формування пізнавального інтересу через макродидактичну структуру уроку “,

“ Формування комунікативних  компетентностей  учнів на уроках української мови та літератури “,

“ Виховання особистих якостей школярів їх екологічної культури поведінки у ставленні до навколишнього середовища прагнення охороняти і примножувати природу рідного краю шляхом впровадження інтерактивних форм навчання на уроках „Я і Україна” „Природознавство”.

Інноваційна діяльність педагогів стає сьогодні основним напрямком реалізації модернізаційних реформ  в освіті й одним із суттєвих напрямків в організації та проведенні інноваційного уроку.

2.  Методична   робота

Методична робота школи базується на досягненнях науки, передового ефективного досвіду; являє собою систему аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової,  науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

У школі діє методична рада,  яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів.

Система науково-методичної роботи.

Внутрішньошкільна методична робота  з педагогічними кадрами спрямована на:

 • формування професійної компетентності;
 • збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;
 • вироблення інноваційного стилю діяльності;
 • підготовку вчителів до пошукової діяльності;
 • залучення до науково-дослідної та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних соціально орієнтованих технологій у навчально-виховний процес.

Основні завдання:

 • кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • упровадження в навчально-виховний процес інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів школи;
 • розробка системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;
 • вивчення, накопичення, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів-новаторів, нових освітніх технологій та систем;
 • залучення педагогів до науково-дослідної діяльності.

Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота в нашому навчальному закладі має безперервний характер; робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію ІV етапу науково-методичної проблеми школи  «Упровадження Державних стандартів початкової,базової і повної  загальної середньої освіти шляхом підвищення професійної компетентності вчителя».

В школі впроваджуються нові педагогічні технології та передовий педагогічний досвід:

“Формування здорового способу життя як пріоритетний напрямок виховання і навчання учнівської молоді“, “Блочне планування  та блочний контроль ЗУН учнів на базі макродидактичної структури уроку із застосуванням новітніх педагогічних технологій  та формування пізнавального інтересу через макродидактичну структуру уроку “,

“Формування комунікативних  компетентностей  учнів на уроках української мови та літератури “,

“ Виховання особистих якостей школярів їх екологічної культури поведінки у ставленні до навколишнього середовища прагнення охороняти і примножувати природу рідного краю шляхом впровадження інтерактивних форм навчання на уроках „Я у  світі” „Природознавство”.

Інноваційна діяльність педагогів стає сьогодні основним напрямком реалізації модернізаційних реформ  в освіті й одним із суттєвих напрямків в організації та проведенні інноваційного уроку. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес відображено в таблиці: науково - методичні теми  вчителів у 2017/2018 навчальному році:

 

з-п

ПІБ учителя

Науково - методична тема

Науково - методична тема

з  виховної роботи

Назва інноваційної  педагогічної технології

1

Червонець Інна Олександрівна

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики з використанням інтерактивних методів

Формування у вихованців сукупних поглядів, які поєднують нерозривний зв'язок освіти та виховання

Робота в парах; «Мозковий штурм»; «Мікрофон».Усний рахунок «Сонечко», «Математичний млин».Цікава математика: «Магічні квадрати», «Кросворди»

2

Бабіна

Віталія  Миколаївна

Упровадження на уроках історії та географії нових педагогічних технологій через самоосвітню роботу,спрямовану на розвиток особистості школяра із застосуванням інтерактивного навчання

Формування свідомого ставлення до свого здоров’я та виховання особистості в колективі

« Творча лабораторія»,

« Картографічна лабораторія», «Аукціон»(вивчення нового матеріалу),

« Роблю висновок»,

« Займи позицію»- підсумок уроку

3

Біда

Олена

Сергіївна

Упровадження інтерактивних технологій на уроках російської мови і літератури

Розвиток навчально – пізнавальних потреб і здібностей учнів, формування ціннісно – орієнтаційної єдності в колективі

« Відкритий мікрофон»,

«Асоціативний кущ»,

« Сінквейн», кластер

4

Захарова

Тетяна  Володимирівна

Використання інноваційних технологій на уроках у початковій школі

Створення умов для самореалізації,саморозвитку на основі національних

загальнолюдських цінностей

Комп’ютерні технології: урок - казка,

подорожі,змагання.

Мотивація навчальної діяльності: «Мозковий штурм». Комп’ютерні технології. Відкритий мікрофон. Сприйняття і осмислення нового матеріалу: робота в парах,робота в групах, рольові ігри, дидактичні ігри, диференційоване навчання. Підсумок уроку: «Займи позицію», малювання (зображення настрою)

5

Шаповалова Марія Олександрівна

Розвиток особистості засобами мистецтва

Вплив масових, групових та індивідуальних форм роботи   на інтелектуальну, емоційну і дієво практичну сферу життєдіяльності школярів.

Одночасно вико-ристовую словесні, практичні, наочні форми -  колективні творчі справи (КТС)

 

6

Кур’янова  Світлана  Олексіївна.

Підвищення рівня навченості фізики та математики шляхом упровадження ефективних педагогічних технологій

Виховання принципу системності через організацію індивідуальної,групової та колективної діяльності - шлях до самореалізації

На етапі актуалізації:

« Відкритий мікрофон»,

« Творча лабораторія» ,

« Робота в парах, групах. «Творча лабораторія»- на основному етапі уроку  для розвитку учнівських компетентностей та творчої складової

7

Припута Анна Яківна

Диференціація та індивідуалізація – основа підвищення якості навчання на уроках  математики

Підвищення активності учнів,розвиток здібностей,сприяння свідомому засвоєнню нових знань

« Відкритий мікрофон»,

Робота в парах, групах.

8

Лєсніченко  Валентина Миколаївна

Стимулювання навчальної діяльності учнів початкової школи

Виховувати в учнів всебічно  розвинутого гармонійного громадянина свого суспільства

1. Гра «Мікрофон», «Пресс», «Мозкова атака», тестова гра «Так - ні»-(інтерактивні технології)

2. Работа в групі, в парі

9

Мальцева Тетяна Вячеславівна

Робота в парах як шлях до формування соціальної  компетенції молодших школярів

Виховання культури спілкування

Комп’ютерні технології. Відкритий мікрофон. Сприйняття і осмислення нового матеріалу: робота в парах,робота в групах, рольові ігри, дидактичні ігри, диференційоване навчання. Підсумок уроку: «Займи позицію», малювання (зображення настрою)

10

Ампілов Олексій  Петрович

Нестандартні форми проведення уроків російської  мови .

Виховання у дітей високих інтелектуально – духовних інтересів і запитів,орієнтацій та переконань,створення таких умов,які сприяли б розвитку духовної активності дитини через національні цінності

«Хвилина мудрості», «Сюжетний ланцюжок», «Відкритий мікрофон», технологія діалогового навчання

11

Кобзиста Марина  Володимирівна

Оптимізація навчально – виховного процесу на уроках біології

Виховання принципу системності через організацію індивідуальної,групової та колективної діяльності - шлях до самореалізації та самовдосконалення.

Використання  інноваційних технологій:

« Займи позицію», «Акваріум». «Хвилина мудрості», «Сюжетний ланцюжок», «Відкритий мікрофон». Тестові завдання

12

Триполка

Олена Володимирівна

Використання ігрових форм навчання на уроках німецької мови з метою удосконалення у дітей навичок мовленнєвої діяльності та реалізації особистісно - орієнтованого навчання

Використання ігрового матеріалу щодо активізації та досягнення високої результативності занять та виховання інтересу до вивчення іноземної мови

Використання  інноваційних  педагогічних технологій: «Карусель», «Ланцюжок», «Відкритий мікрофон».

13

Трощенко

Галина  Анатоліївна

Активні форми та методи на уроках хімії та біології

Організація життя та діяльності дітей, яка створює необхідні умови для соціалізації дитини, зростання її самосвідомості,розвитку здібностей  та таланту

« Відкритий мікрофон»,

« Творча лабораторія» ,

Робота в парах, групах

14

Черкашина  Тетяна  Степанівна

Формування комунікативних компетентностей учнів на уроках  української мови і літератури

Формування компетентної особистості на уроках української  мови і літератури у створенні ефективного процесу виховання інтелектуальної самодостатньої  з потужним  духовним   потенціалом особистості

Використання  інноваційних технологій:

« Займи позицію», «Акваріум». «Хвилина мудрості», «Сюжетний ланцюжок», «Відкритий мікрофон». Тестові завдання

15

Марченко

Юлія

Сергіївна

Індивідуальне керівництво  читанням – основа бібліотечної роботи у формуванні компетентного учня - читача

Виховання в учнів бережливого ставлення до книги та  свідомого читання

Бесіда-діалог, книжковий лабіринт, брейн- ринг,усний журнал

16

Загуменний  Віталій  Вікторович

Формування свідомого ставлення до свого здоров’я та виховання особистості в колективі

Формування здорового способу життя

Естафети, рольові ігри

17

Авдєєва

Тетяна  Онисимівна

Компетентнісний підхід до викладання хімії та біології та зв’язок  з життям

Розвиток духовної активності підлітка через національні цінності

« Відкритий мікрофон»,

« Творча лабораторія» ,

Робота в парах, групах.

18

Чубукін

Юрій

Олексійович

Використання  проблемних ситуацій на уроках - консультаціях з метою активізації навчальної діяльності учнів

Створення сприятливого мікроклімату в учнівському колективі на основі демократично – гуманістичних початків

Використання  інноваційних технологій:

« Займи позицію», «Акваріум». «Сюжетний ланцюжок», «Відкритий мікрофон».Тестові завдання

19

Шугай

Ірина  Володимирівна

Формування соціокультурної компетенції на уроках англійської мови

Розвиток навчально – пізнавальних потреб і здібностей учнів, формування ціннісно – орієнтаційної єдності в учнівському колективі

Використання  інноваційних  педагогічних технологій: «Карусель», «Ланцюжок», «Відкритий мікрофон».

 

Моделювання динамічної структури, змісту й форм науково-методичної роботи відбувається з урахуванням результатів аналізу, освітніх потреб суспільства, науково-методичної проблеми школи.

У методичній роботі враховано індивідуальні, групові та масові (загальношкільні) форми роботи.

Серед індивідуальних форм роботи, що проводяться в школі, слід зазначити такі: діагностування, самоосвіта, наставництво, конкурс «Учитель року», атестація, індивідуальні консультації і співбесіди, видання методичних посібників, практичне використання інноваційних методів педагогічної роботи на уроках і в позакласній роботі, виставки-презентації педагогічних ідей та технологій.

Науково-методична робота у 2018/2019 навчальному році була  спрямована на виконання таких завдань:

- сприяння розвитку творчих здібностей вчителів, формування в них навичок дослідницької роботи, зацікавленості в оволодінні інноваційними педагогічними технологіями;

- забезпечення якісної освіти шляхом модернізації сучасного уроку;

- забезпечення неперервного відстеження динаміки професійної майстерності вчителів, рівня навчальних досягнень учнів шляхом моніторингових досліджень;

- забезпечення системного підходу в організації методичної роботи та її результативності, координації діяльності методичних об’єднань, творчих і проблемних груп;

- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

- поширення педагогічного досвіду працівників школи  шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах.

З метою вдосконалення фахової майстерності вчителів члени ШМО   беруть  участь в шкільному  науково-методичному проекті «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний період)».

Форми методичної роботи

Індивідуальні - Стажування - Наставництво - Самоосвіта - Співбесіда - Консультації

Групові - ШМО вчителів

Загальношкільні - Педрада - Педагогічний консиліум - Науково-практичні конференції - Конкурси - Декади - Круглі столи - Ділові ігри

Шкільні методичні об’єднання:

 • шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів

(керівник Шевченко І.В.)

Кредо : "Вчимося разом – вчимося з радістю"

У 2018 / 2019 н. р. робота шкільного методичного об’єднання вчителів початкових  класів  здійснювалася шляхом об'єднання  в групи: «Педагог-фахівець» (Шевченко І.В.,Лєсніченко В.М.) та «Педагог-майстер» (Захарова Т.В.,Мальцева Т.В.). Це дало змогу педагогам-фахівцям оволодіти сучасними методиками викладання предмета, а педагогам-майстрам – обмінятися досвідом та надати допомогу фахівцям в опануванні сучасними методиками навчання.

У 2018/2019 н.р. ШМО вчителів початкових класів та вихователів ГПД працювало над темою «Формування предметних компетентностей молодших школярів шляхом впровадження інноваційних технологій».

Основними завдання ШМО вчителів початкових класів та вихователів ГПД  у 2018/2019 навчальному році:

· працювання основних державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи і базові положення Державного стандарту, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти;

· широкого впровадження  у практику роботи положення особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходу, спрямованого на всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь та навичок, бажання і вміння вчитися;

· продовження вивчення вікових та психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку у нових соціальних умовах з метою кращого забезпечення ефективності освітнього  процесу;

· спрямування роботи ШМО на становлення, розвиток і виховання особистості школяра, яка володіє високим пізнавальним потенціалом, здатної до самоорганізації, самоосвіти, саморозвитку і самовиховання.

Шляхами  реалізації поставлених завдань у 2018/2019 н.р. ШМО вчителів  початкових  класів  були :

· вивчення нормативних документів, методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу у початкових класах.

· залучення вчителів у створену розгорнуту структуру методичної роботи в місту (НУШ , Едера, Інклюзивна  освіта).

· упровадження у освітній процес положень особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходу.

· проведення тренінгів, ділових ігор, практичної роботи щодо опанування методів і прийомів формування ключових компетентностей учнів.

· організація у навчальних кабінетах розвивального та емоційно-доброзичливого середовища, спрямованого на створення ситуації успіху для кожного учня.

 • шкільне методичне об’єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу

(керівник Триполка О.В.)

Кредо: «У кожній людині є сонце, тільки не треба його гасити» (Платон)

У 2018 / 2019 н. р. робота шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу здійснювалася шляхом об'єднання  в групи: «Педагог-фахівець» (Біда О.С.,Шаповалова М.О.) та «Педагог-майстер» (Черкашина Т.С.). Це дало змогу педагогам-фахівцям оволодіти сучасними методиками викладання предмета, а педагогам-майстрам – обмінятися досвідом та надати допомогу фахівцям в опануванні сучасними методиками навчання.

У 2018/2019 н.р. методичне об’єднання працювало над науково-методичною темою «Створення освітнього середовища шляхом впровадження нових Державних стандартів та компетентнісно орієнтованих підходів», яка підпорядкована шкільній науково-методичній темі «Інноваційні шляхи створення успішного освітнього середовища та розвитку професійної компетентності педагогів у системі неформальної та інформальної освіти».

Метою методичного об’єднання було надання реальної допомоги педагогам у підвищенні фахового рівня, розвитку їх професійної майстерності, активізації творчого потенціалу кожного вчителя та підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Робота методичного об’єднання була спрямована на виконання таких завдань:

- забезпечення безперервності роботи щодо підвищення рівня професійної компетентності вчителя на діагностичній основі та з урахуванням його інтересів й індивідуальних особливостей;

- активізація аналітико-корекційної діяльності вчителя;

- забезпечення підвищення рівня навчальних досягнень учнів відповідно до Державних стандартів на основі інноваційних технологій, модернізованих і високоефективних форм та методів навчання;

- удосконалення шляхів запобігання неуспішності учнів;

- створення умов для підготовки учнів до ЗНО, до Всеукраїнських учнівських олімпіад;

- удосконалення роботи по здійсненню моніторингових досліджень навчально-виховного процесу та відстеження динаміки професійної майстерності вчителів;

- активізація роботи щодо участі в дослідно-експериментальній роботі з питань медіа-освіти;

- удосконалення форм та методів роботи з обдарованими учнями;

- опрацювання базових кваліметричних моделей та здійснення самооцінки діяльності методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, педагогічної діяльності вчителя;

- втілення в практику методичних рекомендацій МОНУ «Про організацію начально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в 2018/2019 н. р.»;

- забезпечення національно-патріотичної спрямованості навчання при викладанні навчальних предметів.

Члени методичного об’єднання здійснювали аналітико-корекційну роботу, а також моніторингові дослідження. Проаналізувавши всі види моніторингових досліджень, дійшли висновку, що вчителям доцільно не лише коригувати роботу школярів щодо вдосконалення набутих умінь і навичок, але й відстежувати, наскільки успішно учні працюють з кожним типом завдання за підсумками вивченої теми.

Варто відзначити тенденцію до поступового покращення успішності, тому треба більше уваги приділяти індивідуальному навчанню, здійснювати диференційований підхід, систематично проводити повторення вивченого матеріалу. А також використовувати такі методи і прийоми на уроках, які б сприяли розвитку інтересу до навчання.

Водночас у роботі методичного об’єднання мали місце такі недоліки:

- члени методичного об’єднання недостатньо працюють над єдиними вимогами щодо перевірки зошитів, критеріїв оцінювання диктанту, про що свідчить аналіз контрольних робіт;

- жодної методичної розробки уроку не було подано до друку;

- несистематично випускали електронні газети;

- недостатньо приділяли увагу для опрацювання важких тем з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

 • шкільне методичне об’єднання вчителів природничо – математичного циклу

(керівник Кобзиста М.В.);

Кредо. «Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес,

працювати разом – це успіх» (Г. Форд)

 

Методичне об’єднання вчителів природничого циклу  у 2018/2019 н. р. працювало над єдиною науково – методичною темою «Інноваційні шляхи створення успішного освітнього середовища та розвитку професійної компетентності педагогів в системі неформальної та інформальної освіти на уроках біології,хімії та географії.» та завданнями:

·удосконалення роботи по виявленню причин низьких досягнень учнів та накреслення шляхів подолання прогалин у знаннях школярів;

·активізація роботи при повторенні та систематизації вивченого матеріала;

·посилення індивідуальної роботи із слабкими учнями на уроках та в позаурочний час;

·урізноманітнення форм роботи з обдарованими та здібними учнями і більш результативна підготовка до олімпіад;

· активне залучення дітей до участі в інтерактивних конкурсах «Колосок» та «Геліантус»

· створення умов для успішного проходження ЗНО, ДПА та формували в учнів таких уміннь:

- вміння працювати з тестами різних типів, форм, різних типів складності;

- вміння складати тести за конкретними текстами шкільних підручників;

-вміння надавати розгорнуті письмові (усні) відповіді на різні тематичні запитання

Робота методичного об’єднання була організована згідно поділу на групи: «педагог-фахівець» та «педагог-майстер». До групи педагог-фахівець входять: Червонець І.О., Чубукін  Ю.О.,Трощенко Г.А., До групи педагог-майстер входять: Бабіна В.М.,Кур’янова С.О. На засіданнях групи «педагог-фахівець» опрацьовувалися практичні та теоретичні питання, з метою більш досконалого оволодіння сучасними методиками викладання:.про організацію системи роботи учнів над тестовими завданнями; впливу професійної майстерності вчителя на рівень навчальних досягнень учнів; ефективності вибору методів і

 • шкільне методичне об’єднання  класних керівників

(керівник  Кур’янова  С.О.)

У  школі було приділено  увагу  організації виховної роботи. Відповідно до завдань, поставлених перед закладом у 2018/2019 навчальному році, виховна робота здійснювалась за напрямами:

-       національне виховання;

-       патріотичне і громадянське виховання;

-       правове виховання;

-       профорієнтаційна робота і трудове виховання;

-       моральне і художньо-естетичне виховання;

-       екологічне виховання;

-       фізичне виховання.

Громадянський аспект виховної роботи реалізувався шляхом проведення тематичних бесід, годин спілкування, присвячених державній символіці, вшануванню пам’яті видатних політичних діячів, письменників, діячів культури, відзначенню видатних дат в історії міста, держави.

З метою виховання почуття гордості, любові до рідного міста, виховання дбайливого ставлення до культурних, історичних та архітектурних пам’яток проведено свято Державного прапора, учні школи взяли участь у Всеукраїнській акції, присвяченій жертвам Голодомору 1932-33 років.

Протягом року були проведені етносвята «День урожаю», «Святий Миколай», «Різдвяний стіл», «Свято вареника».

Проведені традиційні заходи у рамках шевченківського тижня і з нагоди від дня народження Т.Г.Шевченка було влаштовано виставку-конкурс стінних газет. До дня відзначення 74-ої річниці перемоги у Другій  Світовій війні були також організовані екскурсії до меморіалів жертвам тоталітаризму, жертвам голодомору 1932-1933 років. 16 вересня біля пам’ятника  загиблим у роки Другої  Світової  війни с. Сиваш були проведені уроки мужності під назвою «У житті завжди є місце подвигу», учнями були вручені листівки і подарунки до «Дня Перемоги» для ветеранів-мешканців мікрорайону школи. Був підготований святковий концерт, присвячений Дню Перемоги для ветеранів і місцевих мешканців. Учні взяли участь в упорядкуванні братської моголи. Також відбулися зустрічі з ветеранами другої світової війни.

У ході виконання плану  виховної роботи школи багато уваги традиційно приділялось правовому та художньо-естетичному вихованню учнів. У вересні 2018 року відбувся танцювальний фестиваль «Танок - 2018». У заході взяли участь учні  початкових класів. Це було справжнє свято краси і гармонії, до якого долучилися не тільки учні  школи, а їх батьки.

З метою поглиблення екологічного виховання учнів були проведені заходи в межах Програми охорони довкілля. Учні школи брали найактивнішу участь в упорядкуванні не тільки території школи, а й мікрорайону в цілому. Здійснювалися багаторазові рейди з прибирання лісового масиву в  с. Сиваш, виїзди до лісництва «Роза».

Однією з найважливіших сфер суспільного життя є освіта, і пріоритетним завданням системи освіти Національна доктрина розвитку освіти визначає виховання дітей у дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих.

З цією метою в школі в першому семестрі 2018/2019 року пройшли гімнастичні змагання 1-4 класів, туристичні змагання 5-7 класів, спартакіади в  5-9 класів, загальношкільне спортивне свято.

Учні школи взяли активну участь у шкільних  змаганнях (легкоатлетичний крос "Веселі старти", "До старту готовий", змагання з баскетболу, волейболу, футболу, відповідальний Загуменний В.В..).

Команда 4, 7-х класів школи  взяли участь у II етапі малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини».

Таким чином, враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що виховна система роботи в закладі поставлені завдання виконує та має позитивні результати.

Була проведена робота щодо організації діяльності педагогічного колективу стосовно навчання дітей девіантної поведінки, дітей «групи ризику», дітей, які опинились у складних життєвих обставинах:  створений пакет відповідних нормативно-правових документів, проведена відповідна організаційно-методична робота, направлена на спрямування діяльності педагогів та здійснення моніторингових досліджень стану розвитку як дитячих колективів, так і окремих осіб (дітей, батьків, педагогів), забезпечення взаємодії з управліннями та службами міста щодо профілактики злочинності, правопорушень в учнівському середовищі, насильства та жорстокого поводження в сім’ях учнів.

Було активізовано роботу щодо соціально-педагогічного супроводу дітей, які знаходяться на обліку у відділі кримінальної міліції у справах дітей, служби у справах дітей та оновлення банку цих учнів.

Кожне шкільне методичне об’єднання має банки професійних портфоліо, матеріали досвіду методичних об’єднань і вчителів - предметників, розробки методичних заходів (педради, семінари, конференції тощо).

Планування науково-методичної роботи здійснюється на діагностико-корекційній основі, забезпечується цілісною інформаційно-аналітичною системою і постійним оновленням інформаційного банку даних щодо нормативно-правового забезпечення діяльності педагогів.

Основними завданнями на шляху реалізації методичної проблеми школи  є:

 • Створення відповідних умов для розкриття творчого потенціалу вчителя та підвищення професійного рівня педагога через систему методичних семінарів, звітів на шкільних методичних об’єднаннях, творчих відкритих уроків, самоосвіту з обраної теми;
 • Залучення до навчання всіх дітей та підлітків шкільного віку в мікрорайоні, запобігання їх бездоглядності та бродяжництва;
 • Забезпечення рівня кваліфікації педагогічних кадрів, необхідного для успішного розвитку школи, підвищення їх наукової інформативності,знання навчального матеріалу та суміжних дисциплін шляхом активної участі в роботі  методичної служби школи, участі в роботі міських методичних об’єднань, конкурсах професійної майстерності різного рівня.
 • Удосконалення діяльності шкільних методичних об’єднань і атестаційної комісії шляхом диференціації відповідальності спеціалістів різних категорій.
 • Підвищення ефективності роботи зі спеціалістами І-ї категорії (переважно шляхом залучення їх до активної роботи шкільних методичних об’єднань та педагогічних майстерень міста).
 • Удосконалення роботи з молодими вчителями (переважно шляхом наставництва).
 • Посилення ролі педагогів із званнями в методичній роботі як на міському рівні, так і на рівні школи.
 • Підвищення комп’ютерної грамотності працівників.
 • Популяризація використання мультимедіа-технологій на уроках шляхом проведення презентацій і відкритих заходів.
 • Упровадження ІКТ-технологій у процес навчання і виховання.
 • Посилення уваги до організації науково-дослідної роботи.
 • Упровадження системи рейтингування професійної діяльності педагогів за результатами навчальних досягнень учнів, участю в олімпіадах, творчих конкурсах, предметних турнірах тощо.
 • Постійне оновлення методичної бази навчальних кабінетів.
 • Популяризація ефективного педагогічного досвіду вчителів школи.

Масові форми роботи: педагогічна рада.

Інструктивно-методичні наради.

Кожна із зазначених форм має свій пріоритетний вплив на досянення тих чи інших цілей. Загальна результативність залежить від якості поєднання цих форм у безперервному процесі вдосконалення педагогічної майстерності вчителів школи.

Реалізація єдиної методичної теми.

Визначну роль в цій роботі відіграє науково-методичне забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів, збереження та розвиток творчого потенціалу колективу, індивідуальні та колективні форми роботи, мотивація вчителів до пошукової діяльності, впровадження інноваційних виховних технологій у навчально-виховний процес.

У школі  проводяться моніторингові дослідження навчально-виховного процесу, що полягають у систематичній аналітико-діагностичній діяльності.

У закладі розроблені структура роботи педагогічного колективу над реалізацією методичної проблеми, модель реалізації методичної роботи з учителями із використанням індивідуальних і колективно-групових форм, управлінська модель роботи з вчителями.

Організація інноваційної діяльності.

Педагогічний колектив школи на чолі з адміністрацією знаходиться в постійному пошуці нових і вдосконаленні існуючих принципів, концепцій, підходів до освіти. Контроль ефективності впровадження інноваційних педагогічних технологій, відповідно, виступає невід’ємною складовою науково-дослідної роботи. Слід зазначити, що інноваційна діяльність потребує ретельного науково-методичного супроводу.

Не дивно, що на сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним напрямком розвитку школи  стає саме інформатизація освіти. 96%  педагогічних працівників володіють ПК, з них 92%  активно використовують мультимедійні технології на уроках і в позакласній діяльності.

У школі продовжується робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій. Функціонує  комп’ютерний  кабінет, постійно поповнюється банк електронних розробок супроводу навчальних занять із предметів шкільного курсу, підтримується в актуальному стані та удосконалюється новими рубриками сайт школи (zosh_1.klasna.com).

Система  підвищення педагогічної майстерності.

Вивчення системи роботи вчителя - одна з форм внутрішньошкільного контролю, яка забезпечує фронтальну перевірку діяльності вчителя

Без вивчення системи  роботи  вчителя неможливо:

 • о'єктивно оцінити педагогічну діяльність учителя;
 • у разі потреби допомогти вдосконалити систему його роботи;
 • провести атестацію вчителя;
 • вивчити перспективний педагогічний досвід учителя.

Атестаційна  комісія І  рівня  Первомайської  загальноосвітньої   школи

І-ІІІ  ступенів  №1  Первомайської  міської  ради  Харківської  області планувала свою  роботу  у  2018/2019  навчальному  році  відповідно до  Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550 (із змінами), наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 05.09.2017 №256 «Про утворення атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та атестацію педагогічних працівників Харківської області у 2017/2018 навчальному році», наказу відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області від 12.09.2018 №354 «Про утворення атестаційної комісії  ІІ рівня при відділі освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради та атестацію педагогічних працівників у 2018/2019 навчальному році» та  з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників навчальних закладів, посилення їх відповідальності за результати навчання і виховання дітей та учнівської молоді, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» , наказу відділу  освіти Первомайської  міської  ради від 20.10.2018 р. № 408  «Про атестацію педагогічних працівників  навчальних закладів у 2018/2019 навчальному році» , наказу  Первомайської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів №1  Первомайської  міської  ради  Харківської  області  від 19.10.2018№ 139 «Про атестацію  педагогічних  працівників  школи  у 2018/2019  навчальному  році » .

Атестація в  школі розпочалася зі складання циклограми і календарного планування процесу атестації, що забезпечує чітке дотримання всіх етапів:

- складання плану індивідуальної методичної роботи педагога;

- аналіз уроків і системи роботи;

- представлення творчого звіту на шкільних засіданнях педагогічної ради, шкільного методичного об’єднання, засіданнях Методичної ради міста, школи ;

- участь у професійних конкурсах різного рівня.

Проблема, над якою працює Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  у  2018/2019 навчальному році«Упровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти шляхом підвищення професійної компетентності вчителя»

Демократизм , гласність, всебічність, систематичність, колегіальність, доступність, спрямованість,самовдосконалення , моральне і матеріальне заохочення - це принципи ,за  якими здійснюється  атестація в школі .

Учителі , що атестувалия, склали  індивідуальні плани підготовки та участі в атестації, в яких основними напрямками діяльності є:

 • ознайомлення з Типовим положенням про атестацію
 • ознайомлення з основними вимогами до атестації у школі
 • курсова підготовка
 • участь в анкетуванні, тестуванні
 • звіт про участь у роботі методоб’єднань
 • результати вивчення і впровадження у практику роботи ефективного педагогічного досвіду
 • звіт про власні творчі досягнення
 • відкриті уроки
 • відкриті виховні заходи
 • творчий звіт «Від атестації до атестації»
 • ознайомлення з характеристикою, наказом про підсумки атестації

Протягом  2017/2018 навчального  року членами атестаційної комісії оцінено творчу діяльності вчителів в  міжатестаційний  період:

 

№зп

Напрями діяльності

Захарова Т.В.

Бали

Червонець І.О.

Бали

1

Виконання функціональних обов'язків згідно з вимогами раніше встановленої кваліфікаційної категорії при виконанні обсягу робіт

1

1

2

Підтвердження попередньої категорії

2

2

3

Підвищення категорії — атестація на 2-гу, 1-шу категорії

2

0

4

Проведення відкритого уроку в школі впродовж навчального року

2

2

5

Проведення відкритого уроку дня вчителів міста

2

0

6

Оформлення особових справ учнів класу

1

1

7

Якісне складання календарних і поурочних планів

2

2

8

Оформлення класного журналу кожним учителем-предметником

2

2

9

Відсутність зауважень до оформлення журналів

2

2

10

Участь учителя в організації й проведенні шкільних предметних олімпіад

1

1

   

17

13

 

Загальний рейтинг вчителів розрахований за категоріями аміністрацією  школи,колегами-вчителями, батьками та  зроблена  самооцінка  своєї діяльності:

Аналіз і  самоаналіз  уроку

Якість роботи вчителя визначається його  майстерністю. Тому при вивченні педагогічної діяльності вчителів приділяємо велике значення аналізу уроків. Для аналізу уроку як основної ланки навчально-виховного процесу використовуються схеми аналізу і схема самоаналізу уроку. З критеріями аналізу та самоаналізу уроку педагоги ознайомлюються заздалегідь. Протягом 2018/2019 навчального року   вчителями , які атестуються  були  проведені  для  членів  атестаційної  комісії  відкриті  заходи .

Навчальна  документація вчителя

Протягом 2018/2019 навчального року адміністрація значну увагу приділяла  вивченню навчальної документації . Класні журнали, календарні  плани, поурочні  плани вчителів ,що атестувалися, були  в  наявності  , оформлені  згідно  рекомендацій  МОН ; були оглянуті  зошити та щоденники учнів з метою перевірки виконання вчителями , які  атестуються навчальної програми, вимог до ведення й перевірки зошитів, проведення контрольних робіт.

Виховна  робота  в  міжатестаційний  період

Значна увага приділялася  й виховній роботі вчителів, які  атестуються. Заступником директора з навчально – виховної роботи  та  членами атестаційної  комісії  відвідувалися   та аналізувалися  позакласні виховні заходи в  4 класі  та  з  математики .

Творчі звіти вчителів  заслухалися  на засіданнях педагогічній ради школи, засіданнях  шкільних  методичних  об’єднаннях та міських  методичних  об’єднаннях .

Робота методичного кабінету

Важлива роль в організації методичної роботи належить методичному кабінету. У кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок шкільних методичних об’єднань, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, матеріали для роботи над методичною проблемою школи, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів школи, розпочато роботу над створенням відеотеки уроків та виховних заходів.

Роботу методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

 • забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (з цією метою забезпечено доступ до мережі Інтернет;
 • стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;
 • накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;
 • забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо;
 • зміцнення матеріально-технічної бази школи з метою створення сприятливих умов для самоосвіти вчителів в межах закладу, для якісного проведення засідань шкільних методичних об’єднань та методичної ради школи.

Протягом навчального року методичний кабінет продовжував поповнюватися педагогічною літературою і методичними матеріалами.

З метою реалізації Державної програми щодо організації роботи з обдарованою молоддю у 2018/2019 навчальному році були здійснені такі заходи:

 • поновлено інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи та

нагороджені  Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» за  підсумками 2018/2019 навчального року  10  учнів 2-4-х класів:

 1. Малихіна Кроліна – 2 клас
 2. Сальников Денис -2 клас
 3. Малихіна  Валерія  - 4  клас

4. Цимбал  Аліна – 4 клас

5. Дунай  Інна – 4  клас

6. Королевський Артем – 3 клас

7. Полукєєва  Аліна – 3 клас

8. Пустовіт Єва -  3 клас

9. Тонконог  Кирило – 3 клас

10. Данильченко  Владислава -5 клас

11. Лісовін Вікторія -8 клас

12.Кочергін  Єгор – 6  клас

13.Полукєєва  Дарина  – 5 клас

14.Карповець Арсеній – 5 клас

15.Філіпова Софія – 6 клас

16. Сетежев Юрій – 8 клас

 

 • проведені шкільні етапи предметних олімпіад з навчальних предметів;
 • організована робота з підготовки та участі учнів школи в міському  Всеукраїнському етапах учнівських олімпіад;
 • організовані та проведені шкільні конкурси і виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
 • забезпечено щотижневе інформування про всі досягнення учнів школи на загальношкільних лінійках.

Удосконалення науково-методичної роботи на основі вивчення стану викладання навчальних предметів

У 2018/2019 навчальному році у школі  з метою вдосконалення науково-методичної роботи на основі вивчення стану викладання навчальних предметів було сплановано і здійснено відстеження якості кадрового і програмно-методичного забезпечення:

- виявлено рівень фахової педагогічної майстерності вчителів;

- проаналізовано питання, що стосуються методичного забезпечення, впровадження інноваційних навчальних технологій при викладанні навчальних предметів;

- вивчено наявність перспективного педагогічного досвіду;

-досліджено стан виконання нормативних та методичних вимог, що стосуються атестації та підвищення кваліфікації вчителів;

-вивчено питання матеріально-технічного забезпечення викладання навчального предмета, а також питання організації навчально-виховного процесу.

Моніторинг, як метод системного дослідження, забезпечує постійне отримання інформації про стан того чи іншого об’єкта, отже передбачає систему збирання, опрацювання, аналізу й розповсюдження інформації як у цілому, так і окремих елементів. Було здійснено заходи для удосконалення науково-методичної роботи на основі вивчення стану викладання навчальних предметів.

Протягом  2018/2019  навчального року було здійснено такі заходи:

·        відвідування, взаємовідвідування уроків (аналіз, самоаналіз);

·        перевірка календарно-тематичного і поурочного планування;

Вивчення стану викладання  та рівень навчальних досягнень учнів початкових класів з німецької  мови.

Здійснювався оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт; якість проведення лабораторних і практичних робіт; дотримання нормативних вимог при заповненні сторінок класних журналів (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по школі).

Результати контрольних робіт показали, що програмовий матеріал у цілому засвоєний в  повному обсязі. Моніторинг свідчить про те, що особливу увагу педагогічний колектив приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отриманих знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

Окрема увага була приділена моніторингу за виконанням навчальних програм, організації роботи з обдарованими учнями. Згідно з річним планом роботи школи з метою перевірки виконання навчальних програм, дотримання критеріїв оцінювання знань школярів у січні і лютому 2019 року адміністрацією школи було перевірено стан виконання навчальних програм з предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів (перевірка наявності, змісту та виконання персональних календарних планів педпрацівників за І семестр; дотримання нормативності при заповненні класних журналів). Перевіркою встановлено, що, в цілому, вчителі дотримувались нормативних вимог щодо викладання предметів

За  результатами І семестру  2018/2019 навчального року був проведений моніторинг результативності роботи вчителів 17 основних предметів: української мови, української літератури, російської мов, літератури (інтегрований курс), німецької (англійської) мови, математики, алгебри, геометрії, географії, історії, хімії, фізики, біології, інформатики, фізичної культури. На кінець І семестру адміністрацією школи був зроблений персональний моніторинг учителів, які працюють в 5,9,12-х класах з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів, а також моніторингове дослідження якості освіти випускників школи.

Результативність науково-методичної роботи.

З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених у навчальний процес форм і методів роботи з учнями в школі проводилась діагностика та моніторинг результатів навчання учнів, визначенню результативності участі в предметних олімпіадах, предметних та творчих конкурсах. У цілому аналіз моніторингових досліджень успішності учнів свідчить про позитивні зрушення і достатній рівень роботи шкільних методичних об’єднань.

Аналiз пiдсумкiв управлiння науково-методичною роботою з педагогiчними кадрами школи свідчить, що адміністрація в процесі своєї дiяльностi прагне реалізовувати задачі, поставлені на початку навчального року. Освітнє середовище, створене в закладі, сприяє формуванню інноваційного стилю діяльності педагогічного колективу, вдосконаленню методичного забезпечення навчального процесу, систематизації інформаційно-аналітичного матеріалу.

Але разом з цим необхідно відзначити ті проблеми та недоліки, які впливають на рівень ефективності методичної роботи:

-       недостатня мотивація педагогів до участі в роботі виставки - презентації педагогічних ідей;

-       інертність частини педагогів у практичному застосуванні інноваційних технологій та проектної педагогіки;

-       низька психологічна готовність окремих учителів до якісного оновлення своїх педагогічних дій шляхом реформування, перегляду форм і методів роботи;

-       недостатня просвітницька активність серед батьків з питань розвитку навчальної мотивації дитини та розвитку в дитини навичок самостійності та відповідальності;

-       недостатня робота щодо своєчасного виявлення учнів груп ризику і профілактики правопорушень серед підлітків;

-       матеріально-технічна база школи потребує удосконалення і зміцнення.

Адміністрація школи  систематично   вивчає якість освітнього процесу :  директором відвідано 152  уроки ,  заступником директора з НВР 68 уроки.

3.Навчальні програми з базових дисциплін – виконано в 2018/2019 н.р. повному обсязі  за  рахунок  ущільнення  навчального  матеріалу

 

з-п

Зміст

Виконання

1

Відповідність кількості годин робочого навчального плану ЗНЗ Типовим навчальним планам (інваріантна складова робочого навчального плану)

відповідає

2

Відповідність кількості годин робочого навчального плану ЗНЗ Типовим навчальним планам (варіативна складова робочого навчального плану)

відповідає

3

Реалізація варіативної складової робочого навчального плану ( курсів за вибором, факультативів, індивідуальних занять). Повноцінність їх забезпечення навчальними програмами, підручниками, посібниками з відповідними грифами

виконано

4

Відповідність уроків у календарно-тематичному плані вчителя навчальній програмі (відповідність змісту календарного плану навчальній програмі, кількість навчальних тем, обсяг годин, відведених на їх вивчення, кількість запланованих обов’язкових видів робіт (диктантів, контрольних, практичних, лабораторних тощо)

відповідає

5

Відповідність обсягу вивченого матеріалу календарному плану

відповідає

6

Виконання обов’язкових видів робіт та відповідність їх оформлення в журналі (форма запису та своєчасність виставлення балів учням)

виконано

 

4. Стан  виховної роботи

Методична проблема  з виховної роботи : Виховна   робота педагогічного колективу школи спрямована на вирішення виховної мети:  « Формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал» , зміцнення класних колективів, формування у вихованців позитивного відношення  до його цілей , завдань, діяльності. Продовжуємо роботу з виховання  у школярів пізнавальних інтересів, активності, самостійності й творчого відношення  до навчання й підвищення на цій основі успішності.

Пріоритетними завданнями у 2018 / 2019 навчальному році є:

 • Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, формування навичок здорового способу життя, громадянськості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
 • Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загально шкільного колективу та прикрашають його життя.
 • Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно і з повною віддачею займатись здійсненням виховної діяльності та ефективно вирішувати питання виховання школярів.
 • Організація навчально-виховного процесу на реалізацію державних, регіональних та міських програм в галузі освіти.

Пріоритетними напрямками у 2018/ 2019 навчальному році були:

 • формування в учнів особистих рис громадян України, національної самосвідомості;
 • виховання любові до рідного краю, свого народу;
 • шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні;
 • виховання духовної культури особистості;
 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті ;
 • збагачення народних традицій, звичаїв;
 • виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;
 • формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я ;
 • формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;
 • створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини , залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;
 • посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;
 • підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

Головне місце в системі виховної роботи школи посідає робота педагогічного колективу з формування культури здоров’я , національно-патріотичного виховання та  спортивно – масова робота .

У 2018/ 2019 навчальному році продовжуємо працювати над реалізацією виховної програми « Ціннісне ставлення  до виховання»  – відповідно до  «Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів у загальноосвітніх навчальних закладах»

Мета програми – створення умов  до формування соціально – активної особистості громадянина й патріота , який володіє  почуттям   національної гордості, цивільного достоїнства, любові до  Батьківщини.

Поставлена мета забезпечується рішенням наступних завдань:

 • Формуванням в учнів  громадянства й патріотизму як найважливіших духовно – моральних і соціальних цінностей;
 • Вихованням поважного відношення до культурного й історичного минулого країни, до традицій і звичаїв предків;
 • Вивченням правової й державної систем України, символіки, життя й діяльності видатних особистостей;
 • Вихованням любові до свого краю, рідної домівки – місцю, де людина народилася й виросла;
 • Формуванням активної життєвої позиції.

Виховні заходи в школі сплановано  за пріоритетними напрямками:

 • Ціннісне ставлення до себе
 • Ціннісне ставлення  до сім’ї, родини , людей
 • Ціннісне ставлення до праці
 • Ціннісне ставлення до природи
 • Ціннісне ставлення до культури та мистецтва
 • Ціннісне ставлення до суспільства  і держави

Учні школи продовжили працювати  протягом 2018/2019навчального року  за напрямками : «Рідна мова-мова солов’їна», «Мій край – моя історія жива», «Роде наш красний».  Була організована виставка  «Люби і знай свій рідний край».  Проведено походи територією рідного краю з метою збору матеріалів на маршрутах туристсько - краєзнавчих експедицій. Організована пошуково-дослідницька та туристсько - краєзнавча експедиція в рамках Всеукраїнської краєзнавчої акції «Колосок пам’яті», до місць пов’язаних з голодомором. Організовано покладання квітів до пам’ятного знаку жертвам Голодомору.

Під керівництвом адміністрації школи педагогічний колектив упроваджує інтерактивні методики у навчально-виховний процес.

У сучасних умовах без особистісного та професійного зростання, підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності  та вироблення індивідуального стилю виховної діяльності не можна уявити процес  модернізації  змісту діяльності класного керівника.    Пріоритетним напрямком організації методичної роботи з класними керівниками та управління нею став інноваційний процес, який сприяє формуванню у педагогів  новаторсько-дослідницького рівня, основні риси якого полягають не тільки у здатності педагога апробувати та впроваджувати у свою діяльність творчі  інноваційні оригінальні рішення ,але й коректувати, поглиблювати педагогічний досвід.

У школі діє методичне об’єднання класних керівників.  Тема , над якою працює ШМО класних керівників, керівник Кур’янова С.О.

«Роль особистості класного керівника у формуванні творчого працездатного колективу учнів»  Методичне об’єднання втілює в життя  розроблену комплексну програму   превентивного виховання школярів

«Твоє життя – твій вибір»

Мета програми : забезпечення відповідального ставлення  до особистого здоров’я  учнівської молоді , накопичення відповідних знань і умінь, усвідомлення потреб і мотивів, визначення ціннісних орієнтацій. Проведено моніторинг  ефективності діяльності класного керівника  як інструмент управління якістю виховного процесу. Визначена базова модель оцінки діяльності ШМО класних керівників.

У школі активно діє гуманістична спрямована система учнівського самоврядування – шкільна дитяча організація  « СХІД» .  Невід'ємною  частиною виховання учнів моральних якостей у школі створено умови для становлення особистості та формування  загальнолюдських цінностей, формування громадськості підлітків засобами соціально – культурної діяльності.

Планування заходів було спрямовано за такими напрямками діяльності:

 • Місячник охорони здоров’я «Збережи здоров’я на все життя»
 • Місячник екологічного виховання «Земля – наш спільний дім»
 • Місячник правового виховання «Бережи мене, мій законе ! »
 • Місячник національного виховання «Я, родина,Україна»
 • Місячник громадянського виховання «Я – син народу, що вгору йде…»
 • Місячник родинно-побутової культури «Без сім’ї немає щастя на землі»
 • Місячник естетичного виховання «Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!»
 • Місячник милосердя «Сотвори добро»
 • Місячник патріотичного виховання «Салют, Перемого!»

За 2018/2019 навчальний рік були проведені такі колективні справи :

«Свято Першого дзвоника»,  конкурс малюнків на асфальті, конкурс плакатів до Дня вчителя, виставка - конкурс «Люби і знай свій рідний край» ,  тиждень пам'яті , присвячений визволенню Первомайщини від нацистів, День міста , уроки – пам'яті, уроки – пам’яті, присвячені  голодомору 1932-1933 років в Україні, свято, присвячене  Дню працівника освіти, фотовиставка «Мої вчителі», місячник безпеки руху й попередження дитячого травматизму «Увага! Діти на дорозі», Дні правових знань, спортивні  змагання до Дня Збройних сил України «Веселі старти», «Козацькі забави», диспут «Шкідливі звички, до чого це веде?», загально - шкільний конкурс « Майстер – шеф» Педагогічний колектив та учні школи взяли активну участь в акції «Зроби добро», яка була організована для допомоги дітям-переселенцям із Донецької та Луганської областей.

Учнівський лекторій, присвячений річниці битви під Крутами, 8-9 класи,

« Різдвяні свята» 1-4 класи; « Свято Водохреща» 5-8 класи; « День Соборності України» 1-9 класи, конкурс плакатів « Родовідне дерево» 1-9 класи, конкурс газет « Школа в минулому і майбутньому» 5-9 класи,

Брали участь у районних конкурсах  ЮІР, ДЮП, «Молодь обирає здоров’я», грі «Сокіл»(«Джура»),провели Вечір зустрічі з випускниками

« Вечір шкільних друзів»,присвячений 80-річчю школи, конкурс на кращу валентинку 1-9 класи, вечір  відпочинку  до  дня  Святого  Валентина

« Коханям  дорожити  вмійте”. 8-9 класи, День рідної мови. Свято « Мово моя барвінкова, диво калинове» 1-4 класи, Першість школи по волейболу, з настільного тенісу, Вечір гумору « Смійтеся на здоров'я», « Хто зверху ?»

5-9 класи, були проведені: Операція « З добрим ранком, ветеране!»,

Операція « Живи, книго!», лінійка-реквієм  « Мужність і біль Чорнобиля » . 1-9класи, конкурс малюнків « Пам'ять поколінь »,  Туристичні походи

« Місцями бойової слави». Свято Матері» 1-9 класи, шкільний День здоров'я 1-9класи.

Проведені традиційні заходи:

 • Свято «Перший дзвоник»
 • Шкільний конкурс народної патріотичної пісні «Україно – зоре моя»
 • Місячник «Увага! Діти на дорозі»
 • Акція милосердя «Турбота»
 • Свято «Вдячність, шана нині лише Вам»
 • Конкурси «Свято осені», «Міс-Осінь», « Майстер – шеф»
 • Свято «Я і мої права»
 • Акція «Зимовий облік птахів»
 • Свято Миколая
 • Новорічні свята «Весело, весело зустрінемо Новий рік», «Новорічні пригоди»
 • Свято «Наша Масляна»
 • Свята до 8 Березня «Даруйте квіти любим жінкам;
 • Мітинг до Дня Перемоги
 • Свято «Прощавай Букварику»
 • Свято останнього дзвоника «Дев’ятий вал»

Першочергове завдання колективу школи є соціальний захист пільгового контингенту учнів. Працює  «Гаряча лінія» .

Протягом 2018/2019 навчального року  в школі налагоджена робота учнівського самоврядування. Силами активу було продовжено випуск газети «Шкільне життя»,  активізувалась участь школярів в організації позакласних заходів.

Проведена загально шкільна учнівська конференція. Працює парламент дитячої громадської організації «СХІД», президент Тонконог Жасміна. Проведено день самоврядування.  В жовтні - квітні відбулася гра - змагання «Лідер» між учкомами класів, в листопаді - травні проводилась операція «Чистий клас» між класами школи.

План виховної  роботи за 2018/2019 навчальний рік виконано.

5. Інформація про проведення  державної підсумкової атестації

в 4,9,11(12) класах  :

Аналіз  проведення державної підсумкової атестації з біології учнів 12 класу Первомайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1         Первомайської міської ради Харківської області

     Державна підсумкова атестація з біології проводилася в 12 класі ВК №117 31 травня 2019 року. Писали роботу 16 учнів. Завдання для державної підсумкової атестації з біології для 11 класу денної форми навчання укладені відповідно до змісту навчальної програми з біології з урахуванням державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів.
     Збірник завдань включає 20 варіантів атестаційних робіт. Структура атестаційної роботи складається з чотирьох частин.
    Частина І включає 15 завдань (А1 - А5) з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих.
     Частина ІІ включає 6 завдань (В1 - В6). Завдання В1 -  В2 – на встановлення відповідності. Вони містять інформацію, позначену цифрами (І, ІІ, ІІІ) і буквами (А, Б, В, Г) так, що кількість букв більша ніж цифр. Завдання В3 – на встановлення правильної послідовності. Завдання В4 – В5 – з вибором трьох правильних відповідей. Необхідно вибрати три правильні відповіді і записати цифрами. Завдання В6 передбачає вибір правильної комбінації відповідей.
     Частина ІІІ включає чотири завдання (С1 - С4).
     Частина ІV включає завдання групи Д, які розміщено в окремій частині збірника.
     Всі учні, які писали державну підсумкову атестацію справилися з завданнями І частини. Частково дали правильні відповіді на  завдання Частини ІІ.
     Успішність учнів 12 класу:
початковий рівень -  0 %
середній рівень      - 37,5 % (6 учнів)
достатній рівень    - 62,5 % (10 учнів)
високий рівень      - 0 %

     Таким чином показник якості навчальних досягнень складає 62,5 %. 

                   Учитель: Т.О. Авдєєва

Аналіз Державної підсумкової атестації  з  історії України учнів 12 класу  Первомайської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1    Первомайської міської ради Харківської області

Державна підсумкова атестація  з історії України у 12 класі проходила 29 травня 2019 року. На атестацію було допущено 16 учнів, з’явилося 16 учнів.

На достатньому рівні ДПА склали 8 учнів, що складає 50%. На середньому рівні склали 8 учнів, що складає 50 %.

При написанні ДПА всі справилися з завданнями, у яких учень у цілому самостійно може відтворить фактичний матеріал теми; може дати коротку характеристику історичної особистості; установити послідовність подій на основі знання їхніх дат; у цілому правильно вживає історичні поняття; може показати на карті місця основних подій, користуватися за допомогою вчителя  джерелами історичної інформації.

Декілька учнів справилися з завданнями, у яких було передбачено, що учень у цілому послідовно й логічно, самостійно відтворює навчальний матеріал теми, показує розуміння історичної термінології, дає загальну характеристику події,  причини, наслідку, значення, виділяє окремі ознаки явищ і процесів; працює з  історичними картами й картосхемами; установлює послідовність і тривалість історичних подій; використовує наведені в підручнику документи як джерело знань.

У всіх учнів виникла проблема з питаннями високого рівня складності. Стає зрозумілим , що учні не володіють придбаними знаннями й не можуть використовувати їх для рішення нової навчальної проблеми; не виявляють розуміння історичних процесів; не вміють будувати аргументовані висновки; не в змозі характеризувати історичні явища й процеси, використовувати різні джерела інформації; не установлює синхронність подій  історії.

                             Учитель :   Чубукін Ю.О.

Аналіз ДПА  з  української  мови учнів 12 класу  Первомайської ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1

Для  ДПА з  української  мови був запропонований  текст переказу «Непереможний  нащадок козаків». Роботу  виконували 16  учнів. Робота  дала змогу  перевірити комплекс  життєво – важливих комунікативних  умінь : сприймати почуту  інформацію , відтворювати її, самостійно  визначати предмет і завдання висловлювання , добираючи до їх  розв’язання  необхідні мовні  засоби, будувати висловлювання відповідно  до  конкретних комунікативних завдань , створювати самостійні  висловлення. Усі  учні  з  завданнями впорались, але в роботах  були  допущені  такі  помилки:

 • написання  м’якого знака;
 • подовження й  подвоєння  приголосних;
 • чергування  приголосних  у  коренях  слів;
 • написання  власних букв.

У  деяких роботах   не розрізняються  основна і другорядна  інформація, добір  слів  не  завжди  вдалий, точний, а пропуск  фрагментів, важливих для  розуміння думки , відсутній. Дібраний  переказ має значний  виховний  і  пізнавальний потенціал , який забезпечує  реалізацію культурологічного  та  комунікативного  принципів  навчання  української  мови  в  школі  та сприяє  втіленню  вимог  відповідних  змістових  ліній  чинної  програми з  предмета .

Учитель :  Черкашина Т.С.

Аналіз виконання  роботи на державну підсумкову атестацію з української мови за курс базової середньої учнями 9 класуЗОШ І–ІІІ ступенів№1 2018/2019н.р.

Робота виконувалась у вигляді диктанту, який включав у себе слова та речення, пунктуаційні знаки на вивчені правила, що містить навчальний матеріал з 5 по 9 класи:

    - головні та другорядні члени речення;

    -  речення з однорідними членами;

    -   синтаксис і пунктуація;

    -   лексикологія;

    -  самостійні та службові частини мови;

    - речення: складносурядне, складнопідрядне речення; безсполучникове складне речення; складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.

Роботу було проведено у повному обсязі: за списком – 10 учнів, писали роботу 10 учнів, що складає 100 %.

Показник якості знань склав 70 %

Типові помилки, допущені у диктанті:

-   пунктуаційні знаки, що стали наслідком неправильного визначення  підрядних частин складнопідрядного речення; зайві розділові знаки;

-   неуважність при визначенні однорідних  та неоднорідних членів речення;

-  визначення різних видів зв ‘язку в реченні;

-  визначення і написання самостійних та службових частин мови.

Висновок:

-   недостатня сформованість логічного мислення;

-   недостатня увага при синтаксичному розборі речень;

-   слабке засвоєння  поняття речення: складнопідрядне, складносурядне, безсполучникове складне речення; складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку ; однорідні члени речення.

-   слабке вміння правильно ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації.

Проаналізувавши якість написання диктанту, можна зробити наступні висновки щодо підвищення знань учнів при вивченні нового матеріалу в подальшому:

-   посилити контроль знань учнів;

-   приділити більше часу на засвоєння та повторення правил, а саме: синтаксис і пунктуація; речення та різні види зв’язку в реченні; самостійні та службові частини мови.

-   продовжувати роботу з учнями, яким необхідно більше часу для засвоєння матеріалу, шляхом проведення індивідуальних та додаткових занять;

-   збільшити стимулювання навчальної діяльності (заохочення учнів, створення ситуацій успіху, спонукання до активної праці).

- посилити контроль за виконанням домашніх завдань.

Учитель             М.О.Шаповалова

Аналіз атестаційних робіт Державної підсумкової атестації з математики  учнів 9  класу 2018/2019 н.р.

Державна підсумкова атестація в 9 класі Первомайської загальноосвітньої   школи І-ІІІ ступенів №1 Первомайської міської ради Харківської області  проводилася 30.05.2019 року. 

Завдання державної підсумкової атестації пропонувалися як інтегрований курс математики і включали найважливіші теми з арифметики, алгебри та геометрії

за курси навчання 5-9 класів. Робота складалася з трьох частин:

І частина (12 завдань) - тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, що відповідають початковому та середньому рівням складності; 
ІІ частина (4 завдання) - завдання відкритої форми з короткою відповіддю, що відповідають достатньому рівню; 
ІІІ частина - 3 завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, що відповідають високому рівню складності.

Роботу виконували 10 учнів 9 класу.

Аналіз кількісних даних результатів атестаційних робіт

Клас

Всього учнів в класі

Кількість учнів, що

 писали роботу

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Середній бал

Якість

 

1

 

2

 

3

 

%

 

4

 

5

 

6

 

%

 

7

 

8

 

9

 

%

 

10

 

11

 

12

 

%

 9

 10

 10

 0

 0

 0

 0

0

 0

 4

 40

 2

 3

 1

 60

 0

 0

 0

 60

 7,1

 60%

Середній бал становить 7,1.

Змістовний аналіз атестаційних робіт

    Завдання

             I частина  (1.1 – 1.12)

II частина  

III частина  

 

 № завдання

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

2.1

2.2

2.3

2.4

 3.1

 3.2

 3.3

 

Виконали правильно

 10

 10

  9

  9

  9

 10

  9

 10

  9

 10

 10

 10

  4

  6

  2

  5

  0

  1

  0

 

         %

100

100

90

90

90

100  

90

100

90

100

100

100

 40

 60

 20

 50

  0

 10

  0

 

Допустили помилки

  0

  0 

  1 

  1

  1

  0

  1

  0

  1

  0

  0

  0

  3  

  0

  2

  1

   0

  0

  0

 

        %

  0

  0   

 10

 10

 10

  0

 10

  0

 10

  0

  0

  0

 30

  0

 20

 10

  0

  0

  0

 

Не приступили до виконання

  0 

  0 

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  3

  4

  6

  4

  10

  9

  10

 

         %

  0

  0

 10 

 10

 10

  0

10

  0

 10

  0

  0

  0

 30 

 40

 60

 40

 100

  90

 100

 

 

Найуспішніше із завданнями ДПА впоралась Уфімцева Валерія, яка розв'язала 11 завдань І частини, всі завдання ІІ частини і одне завдання 3.2- з алгебри ІІІ частини високого рівня. При виконанні завдання 3.2 з розгорнутою відповіддю (знаходження області значень функції) допустила неточність в означенні дії; помилку при аналізі коренів рівняння; не охайно виконано малюнок знаходження розв'язків завдання.

Отже, вказані неточності, недоліки в обґрунтуванні розв’язання завдання, які  враховані членами атестаційної комісії, відповідно, понизили бали з 6 до 4. У сукупності вона отримала оцінку 9.

 

Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень учнів

 

Рівень навчальних досягнень

Річна

%

ДПА

%

Початковий рівень (1-3 бали)

0

0

0

0

Середній рівень(4-6 балів)

5

50

4

40

Достатній рівень (7-9 балів)

5

50

6

60

Високий рівень (10-12 балів)

0

0

0

0

 

Якщо порівняти показники рівнів навчальних досягнень, отриманих учнями 9-го класу за державну підсумкову атестацію, з річними показниками, то виявляється, що підтвердили річні показники 100% учнів; підвищили річні показники на 1рівень - 10% учнів; підвищили річні показники на 1бал - 40% учнів.Розбіжність в показниках за рік та ДПА пояснюю тим, що учні сумлінно підготувалися до ДПА.                                                                                                                                                                                                                                 Учитель             І.О.Червонець

Аналіз виконання  робіт на державну підсумкову атестацію з російської мови

 за курс базової середньої освіти учнями 9 класу  Первомайської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 1  у 2018/2019 навчальному році

Текст диктанту для проведення державної підсумкової атестації з російської мови  за курс базової середньої освіти учнями 9 класу було взято зі збірника диктантів для державної підсумкової атестації з російської мови (наказ Міністерства освіти та науки України від  27.12.2013 № 1844;  2014 рік ). Цей збірник  призначений для перевірки орфографічної та пунктуаційної навченості  з російської мови учнів 9-х  класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою на державній підсумковій атестації

Диктант підібрано з урахуванням вимог навчальної програми. Обсяг тексту – 183 слова.

При оцінюванні робіт  враховувались  наступні критерії:

 • вивчення орфографічних та пунктуаційних норм в школі до моменту написання диктанту;
 • поділення помилок на грубі та негрубі, однотипові та неоднотипові;
 • розрізнення орфографічних та фактичних помилок;
 • розрізнення орфографічних та граматичних помилок.

Диктант писав клас в повному складі  ( за списком – 10, писало - 10)

            Результати диктанту з російської мови подано в таблиці

Клас

Писали роботу

Рівень навчальних досягнень

% якості знань

В

Д

С

П

 

9

10

-

8

2

-

 80%

Аналіз результатів роботи  ( диктанту) на державну підсумкову атестацію з російської мови  за курс базової середньої освіти учнями 9 класу показав, що програмовий матеріал з російської мови, в цілому, засвоївся задовільно.

            Типовими помилками, виявленими під час перевірки, були:

 • перенос слів;
 • правопис складних слів;
 • правопис подвоєних приголосних в різних частинах мови;
 • ненаголошені голосні [е], [и] в корені слова.
 • правопис префіксів на –з, -с;
 • розділові знаки при вставних словах і в безсполучниковому реченні;
 • розділові знаки в реченнях з однорідними членами;
 • правопис ненаголошених голосних після шиплячих  в коренях слів;
 • виділення дієприслівникових зворотів.
 • розділові  в складносурядному, складнопідрядному та  безсполучниковому реченні;
 • зайві розділові знаки.

   Аналіз виконання роботи на державну підсумкову атестацію дає підстави стверджувати, що  учні мають середній і достатній рівень навчальних досягнень.

Учитель   Біда О.С.

Аналіз ДПА  з  історії України учнів - екстернів 12 класу  Первомайської ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1

Державна підсумкова атестація  з історії України у 12 класі учнів -екстернів проходила 16 травня 2019 року. На атестацію було допущено 8 учнів, з’явилося 8 учнів.

На достатньому рівні ДПА склали 8 учнів, що складає 100%.

При написанні ДПА всі справилися з завданнями, у яких учень у цілому самостійно може відтворить фактичний матеріал теми; може дати коротку характеристику історичної особистості; установити послідовність подій на основі знання їхніх дат; у цілому правильно вживає історичні поняття; може показати на карті місця основних подій, користуватися за допомогою вчителя  джерелами історичної інформації.

Не всі учні справилися з завданнями, у яких було передбачено, що учень у цілому послідовно й логічно, самостійно відтворює навчальний матеріал теми, показує розуміння історичної термінології, дає загальну характеристику події,  причини, наслідку, значення, виділяє окремі ознаки явищ і процесів; працює з  історичними картами й картосхемами; установлює послідовність і тривалість історичних подій; використовує наведені в підручнику документи як джерело знань.

У всіх учнів виникла проблема з питаннями високого рівня складності. Стає зрозумілим , що учні не володіють придбаними знаннями й не можуть використовувати їх для рішення нової навчальної проблеми; не виявляють розуміння історичних процесів; не вміють будувати аргументовані висновки; не в змозі характеризувати історичні явища й процеси, використовувати різні джерела інформації; не установлює синхронність подій  історії.

Учителі:  Чубукін Ю.О. ,  Бабіна В.М.

Аналіз ДПА з біології   учнів-екстернів  12 класу  Первомайської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Аналіз виконання ДПА показав, що учні мають достатній рівень навчальних досягнень із предмета: на високому рівні 3 учня, що становить 37,5% учнів, на достатньому 5 - 62,5%. Зміст завдань відповідав діючій програмі з біології і різним рівням складності.

Найкраще учні впорались із завданнями з вибором однієї правильної відповіді, що вимагали біологічних понять, природних процесів, класифікації, фізіології, анатомії рослинних, тваринних організмів та людини. У цілому, завдання І рівня успішно виконали 100%учнів.

У учнів – екстернату найскладнішими виявилися завдання на встановлення відповідностей  та при розв’язуванні задач  з генетики, молекулярної біології .

Завдання ІV рівня з розгорнутою відповіддю не виконано тому що, діти не вміють самостійно поповнювати та застосовувати знання для вирішення практичних завдань.

Ці труднощі мають як об’єктивний так і суб’єктивний характер. Та все ж незважаючи на  проблеми, якість знань учнів з біології становить 100% (високий і достатній рівень).

Учителі : Кобзиста М.В., Трощенко Г.А.

Аналіз ДПА  з  української  мови учнів - екстернів 12 класу  Первомайської ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1

Для  ДПА з  української  мови був запропонований  текст переказу «Непереможний  нащадок козаків». Роботу  виконували 8  учнів. Робота  дала змогу  перевірити комплекс  життєво – важливих комунікативних  умінь : сприймати почуту  інформацію , відтворювати її, самостійно  визначати предмет і завдання висловлювання , добираючи до їх  розв’язання  необхідні мовні  засоби, будувати висловлювання відповідно  до  конкретних комунікативних завдань , створювати самостійні  висловлення. Усі  учні  з  завданнями впорались, але в роботах  були  допущені  такі  помилки:

 • написання  м’якого знака;
 • подовження й  подвоєння  приголосних;
 • чергування  приголосних  у  коренях  слів;
 • написання  власних букв.

У  деяких роботах (Скринько Максим, Пулінець Світлана)  не розрізняються  основна і другорядна  інформація, добір  слів  не  завжди  вдалий, точний, а пропуск  фрагментів, важливих для  розуміння думки , відсутній. Дібраний  переказ має значний  виховний  і  пізнавальний потенціал , який забезпечує  реалізацію культурологічного  та  комунікативного  принципів  навчання  української  мови  в  школі  та сприяє  втіленню  вимог  відповідних  змістових  ліній  чинної  програми з  предмета .

Учитель :  Чекркашина Т.С.

     Державна підсумкова атестація (ДПА) в початкові школі  Первомайської  ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1  Первомайської  міської ради Харківської  області в 2018/2019 навчальному році проводилася  відповідно до «Порядку проведення державної підсумкової атестації», наказу МОН «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту» та листа МОН «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році».

Строки проведення атестації в 4 класі в закладі освіти  були  погоджені  на  педагогічній  раді  школи (протокол №5 від 08.04.2019) та  затверджені  директором школи .

Завдання для проведення ДПА в 4  класі  укладали   учителі початкових  класів  на  шкільному  методичному  об’єднанні  вчителів  початкових  класів (протокол №4 від 22.03.2019р.)  відповідно до орієнтованих вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році, які зазначені у листі МОН №1/9-196  та затверджені директором  школи .

Державна підсумкова атестація учнів 4 класу , які завершують здобуття початкової освіти проводилася з української мови та математики.    

Атестація учнів початкових  класів  здійснювалася з метою моніторингу якості освітньої діяльності школи  та якості освіти, і проводилася у формі підсумкових контрольних робіт з української мови , яка передбачала  оцінювання результатів навчання з української мови і літературного читання  та  математики.

Контрольні роботи проводилися  відповідно до календарного планування на другому уроці  14 травня – українська  мова  та 15  травня - математика . На контрольних  роботах були присутні  всі  учні  4  класу .

На проведення контрольних  робіт відводилася 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту робіт та інструкції щодо їх виконання і 35 хв. – на їх виконання.

Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснювалося відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ МОН № 1009 та наказ МОН № 1222»).

Результати атестації не враховувалися  під час виставлення річних оцінок із навчальних предметів.

     Контрольна робота з української мови була інтегрованою і містила  завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь; побудову зв’язного висловлювання формуються на основі єдиного художнього або науково-художнього тексту. Для перевірки орфографічних і пунктуаційних умінь обрано в тексті для читання логічно завершену частину для списування, в якій 25% слів містять вивчені орфограми, і оформлюють її з пропусками цих орфограм .

     Контрольна  роботи з математики  охоплювала  усі змістові лінії програми та  була комбінованою . Цілісно  контрольна робота забезпечила  перевірку уміння розв’язувати складену задачу на 4 дії, здійснювати/перевіряти обчислення, знаходити частину числа/числа за значенням його частини; знаходити значення виразу із змінною/розв’язувати просте рівняння; порівнювати величини з використанням перетворення іменованих чисел; знаходити периметр/площу прямокутника; називати геометричні фігури, їх ознаки

Рекомендації:

Математика.

Результати контрольної роботи показали, що більшість учнів оволоділи знаннями, вміннями та навичками, що  передбачено програмними вимогами та зуміли застосувати їх на практиці. Учні продемонстрували вміння роботи з натуральними числами. Володіють вмінням визначати порядок виконання арифметичних дій та перетворенням іменованих чисел. В учнів на достатньому рівні сформовані навички письмового додавання та віднімання багатоцифрових чисел, письмового множення та ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Сформовані вміння розв'язувати складені задачі вивчених типів.

Аналізуючи допущені помилки в контрольній роботі, необхідно посилити роботу щодо усного та письмового додавання та віднімання; обчислення табличних та позатабличних випадків множення та ділення; виконання дій з багатоцифровими числами; % добирати завдання із логічним навантаженням, що сприятиме розв'язанню різних видів задач.

Українська мова Аналіз ДПА з української мови засвідчує, що більшість учнів засвоїли програмовий матеріал за курс початкової школи на високому та достатньому рівнях, але необхідно продовжити роботу  з формування навички зв’язного письмового мовлення шляхом збільшення творчих завдань на вміння логічно , послідовно висловлювати власні думки. На уроках проводити більше тренувальних завдань та вправ на позначення голосних у слабких позиціях, вміння добирати  перевірені слова, вміння змінювати форми частин мови.Літературне читання (українська мова)59% учнів продемонстрували вміння  самостійно працювати з текстами різних літературних жанрів, аналізувати прочитані твори, висловлювати власні судження щодо прочитаного. Продовжувати роботу над творчими завданнями.

6.    Робота з пільговим контингентом.

Усі діти пільгового контингенту  знаходяться під постійною увагою та контролем.

та охоплені гарячим харчуванням.

Різними формами оздоровлення  охоплено 103  учні школи.

Матеріальна допомога з фонду всеобучу надається 1 раз на рік.

Діти пільгового контингенту забезпечені шкільною формою.

25 дітей оздоровлено в пришкільному  оздоровчому  таборі  .

7. Випадків дитячого  травматизму  під час навчально –виховного процесу в школі не було.

Постійно проводиться профілактика злочинності, наркоманії, бродяжництва, тютюнопаління.

В школі діє рада з профілактики злочинності.

Проведено  Дні відкритих дверей з працівниками кримінальної міліції,  ЦРЛ, прокуратури ,  міськвиконкому.

Регулярно проводяться тижні правових знань , Дні захисту дитини, місячник з попередження дорожньо -  транспортного травматизму,  на якому були присутні представники лінійної міліції та ДАІ.

Учителями школи проводяться рейди-перевірки  в місцях позашкільного перебування дітей.

8. Матеріальна база школи  потребує оновлення.

Комп’ютерний клас  налічує  14 персональних комп’ютерів та два комп’ютери у адміністративному користуванні.

Школа забезпечена  16 комп’ютерами.       Є вихід в Інтернет  .

9. Забезпеченість підручниками -   79 %.

1-4 класи     - 86%

5-9 класи     - 90%

10-12-          -  61%

Усі  учні забезпечені підручниками.

Художня література -  9011

Підручники                -  4939

 

 

 

 

Первомайська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1

ПЕРВОМАЙСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

64107, Харківська область, м. Первомайський, вул. Соборна, будинок 12,

тел. (05748) 3-41-28, E-mail: super_ [email protected]

код ЄДРПОУ 24333120

                                     РІЧНИЙ   ЗВІТ ЗА 2017/2018  навчальний рік

 

         На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 №1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за №157/26602, Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за №924/27369,  листів Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів», від 31.01.2018 №1/9-66 «Про організоване завершення 2017/2018 навчального року, проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти», від 27.03.2018 №1/9-185  «Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2017/2018 навчальному році», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 16.03.2018 №67 «Про організоване закінчення 2017/2018 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності Харківської області», наказу відділу освіти  виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області від 22.03.2018 №131 «Про організоване закінчення 2017/2018 навчального року та  проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів закладів загальної середньої освіти», наказу по школі від 23.03.2018 №38 «Про організоване закінчення 2017/2018 навчального року та проведення державної підсумкової  атестації  учнів 4, 9, 12-х класів

1. За результатами роботи  школи за 2017/2018 навчальний  рік

 

 Мережа закладу

                На початок  навчального  року              -          176

                На кінець  навчального  року                -           167

                Вибуло за рік                                             -         35

                Прибуло  за рік                                          -         26 (22+4е)

                Дена школа :

                На початок року                                     -            111

                На  кінець року                                      -             106

                Вибуло                                                    -             13

                Прибуло                                                  -             8(4+4е)

                Вечірня школа :                                                  

                На початок  року                        -                         65

                На  кінець року                          -                          61

                Прибуло                                                  -              18

                Вибуло                                                     -             22

                Атестовано                                               -            167           

                Не атестовано                                        -               0   

 Відвідували школу                                               -              167

 2- індивідуальне навчання

 Не відвідували школу                             -               -

 Травматизм                                              -               -

 Правопорушення                                   -               -

               Денна школа

 Навчаються на:                 початковому рівні      -         -       0

                                            середньому рівні       -               35  %         

                                            достатньому рівні     -               51  %

                                            високому рівні          -                17 %  

                                            не атестовано             -                  -

           Школа  при  ВК №117(вечірня  школа)  

Навчаються на:                  початковому рівні                    -    0    

                                            середньому рівні       -                  63%

                                            достатньому рівні     -                  37%

                                            високому рівні          -                    0

                                            не атестовано             -                   0

  Виконання програм                               -             програму  виконано в повному обсязі  за  рахунок  ущільнення  навчального  матеріалу

Навчання на дому:  2 учнів: 1 середній  рівень        1 достатній рівень

                закінчили школу  ІІІ ступеня            -         13 випускників 12 класу

                Учні – екстерни                                    -         4

Отримали атестати про повну загальну середню освіту – 17(13+4е) учнів.

Отримали базову загальну середню освіту                      – 10 учнів.

1.Робота з кадрами:

           у школі 21 учитель

із них:  -   чоловіків -3;  жінок -18

  Двоє  педпрацівників  знаходяться  у відпустці по догляду за дитиною     

 З вищою освітою      -  19 чол.

 без вищої  освіти  -      2 чол.,

 Захарова Т.В. навчається заочно в ХДНПУ  ім.Г.С.Сковороди(магістр)

 Марченко Ю.С. , бібліотекар школи навчається в ХНУМГ(магістр)

за фахом -21.

Вища кваліфікаційна категорія    -   3 чол.

І  кв. категорія                                -   10 чол.

ІІ кв. категорія                                 -    3 чол.

Спеціаліст                                        -    5 чол.

Педагогічне звання „старший  учитель”                -    2 чол.

У класах з заочною формою навчання працює 7 педагогічних працівників :

 всі мають вищу освіту, працюють за фахом, мають кваліфікаційні категорії: вища – 1 вчитель, І кваліфікаційна категорія - 4 вчителя, спеціаліст – 2;

 «старший учитель» -1.

Усі вчителі  вчасно проходять курсову перепідготовку та атестацію.

На підставі  рішення атестаційної комісії в 2017/2018 навчальному році вчителі:

 • підтвердили  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії» -  1;
 • підвищили кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії»-        1 ;
 • підтвердили звання «старший  учитель»   - 1.    

Пройшли курсову перепідготовку -  10.

Соціальний захист здійснюється  згідно законодавства та колективної угоди.

Педагогічні працівники  отримали грошову винагороду за сумлінне виконання посадових обов’язків .

       Педагогічний колектив школи працював протягом  2017/2018 навчального року над реалізацією науково – методичної проблеми :

«Упровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти шляхом підвищення професійної компетентності вчителя»

 В школі впроваджуються нові педагогічні технології та передовий педагогічний досвід:“ Формування здорового способу життя як пріоритетний напрямок виховання і навчання учнівської молоді  “,“  Блочне планування  та блочний контроль ЗУН учнів на базі макродидактичної структури уроку із застосуванням новітніх педагогічних технологій  та формування пізнавального інтересу через макродидактичну структуру уроку “,

“ Формування комунікативних  компетентностей  учнів на уроках української мови та літератури “,

“ Виховання особистих якостей школярів їх екологічної культури поведінки у ставленні до навколишнього середовища прагнення охороняти і примножувати природу рідного краю шляхом впровадження інтерактивних форм навчання на уроках „Я і Україна” „Природознавство”.   

Інноваційна діяльність педагогів стає сьогодні основним напрямком реалізації модернізаційних реформ  в освіті й одним із суттєвих напрямків в організації та проведенні інноваційного уроку. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес відображено в таблиці: науково - методичні теми  вчителів у 2017/2018 навчальному році:

 

У  2017/2018 навчальному  році  робота в школі здійснювалася відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-315 від 07 червня 2017 року«Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» ; листа МОНУ № 1/9-325 від 14 червня 2017 року"Про навчальні плани та організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році"; листа МОНУ № 1/9-385 від 12.07.17 року «Про навчальні плани та організацію навчально-реабілітаційного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів y 2017/2018 навчальному році»;

наказу МОНУ № 1081 від 21.07.2017 року «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)»; рішення Колегії МОНУвід 22 липня 2017 року. Протокол № 5/3-2Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів; листа МОНУ № 1/9-436 від 09.08.17 року «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році»; листа МОНУ № 1/9-364 від 12.07.16 року"Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році"; листаМОН № 1/11-8269 від 17.08.17 року"Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році"; наказу МОН № 1021 від 13.07.2017 року «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» ; наказу МОН від 05.08.2016 № 948«Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»; накаом МОНУ від 14.07.2016 №826«Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» ;переліком навчальних програм, підручників і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в основній і у старшій школах у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2017/2018 навчальному році;листом МОН від 29.10.2007 N 1/9-651«Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів»;наказом МОНУ від 21.08. 2013 № 1222«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»(5-9 класи); наказом МОНУ від 13 квітня 2011 року №329«Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»(10-11 класи); наказом МОНУ від 03.06.2008 №_496"Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів"; наказом МОНУ від 08.04.2015 № 412«Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;наказом МОНУ № 240 від 23 черня 2000«Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів»,відновлена наказом МОН від 29.11.2013р. №1655;наказом МОНМСУ №423 від 10 травня 2011 «Про затвердження єдиних зразків ведення обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів усіх форм власності"; методичного листа щодо заповнення журналів з української мови та літератури, світової літератури(Лист МОН України від 21 серпня 2010 року № 1/9 – 580); наказу МОНУ № 841 від 13 червня 2017 року"Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики,хімії, біології, географії, економіки,інформатики, інформаційних технологій у 2017/2018 навчальному році" ;наказу МОНУ № 1112 від 02.08.2017 року"Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році"Протягом 2017/2018 н.р. працювали за навчальними програмами, підручниками та навчально-методичними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням російською мовою у 2017/2018 навчальному році;наказом МОНУ № 1222 від 21.08.13 року зі змінами, внесеними згідно з наказом МОНУ  №1009 від 19 серпня 2016 року Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти; додатком до наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи;наказом МОНУ № 804 від 07 червня 2017 року «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»

  Наближення країни до Європейського союзу, безвізовий режим, інтеграція у Європейське співтовариство вимагає переосмислення ціннісних орієнтацій у педагогіці, впровадження інноваційних, освітніх технологій та реальних змін у життєвих стандартах. Перед учителем постають нові проблеми, а саме, необхідність постійного поновлення та оновлення професійних знань, умінь та навичок, підвищення науково-педагогічного рівня у роботі з учнями.

2.  Методична   робота 

Методична робота школи базується на досягненнях науки, передового ефективного досвіду; являє собою систему аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової,  науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

У школі діє методична рада,  яка оптимально охоплює дані про діяльність педагогічного та учнівського колективів.

Система науково-методичної роботи.

Внутрішньошкільна методична робота  з педагогічними кадрами спрямована на:

 • формування професійної компетентності;
 • збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;
 • вироблення інноваційного стилю діяльності;
 • підготовку вчителів до пошукової діяльності;
 • залучення до науково-дослідної та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних соціально орієнтованих технологій у навчально-виховний процес.

Основні завдання:

 • кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • упровадження в навчально-виховний процес інноваційних методик і технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів школи;
 • розробка системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;
 • вивчення, накопичення, впровадження в практику перспективного досвіду вчителів-новаторів, нових освітніх технологій та систем;
 • залучення педагогів до науково-дослідної діяльності.

Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота в нашому навчальному закладі має безперервний характер; робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована на реалізацію ІV етапу науково-методичної проблеми школи  «Упровадження Державних стандартів початкової,базової і повної  загальної середньої освіти шляхом підвищення професійної компетентності вчителя».

В школі впроваджуються нові педагогічні технології та передовий педагогічний досвід:

“Формування здорового способу життя як пріоритетний напрямок виховання і навчання учнівської молоді“, “Блочне планування  та блочний контроль ЗУН учнів на базі макродидактичної структури уроку із застосуванням новітніх педагогічних технологій  та формування пізнавального інтересу через макродидактичну структуру уроку “,

“Формування комунікативних  компетентностей  учнів на уроках української мови та літератури “,

“ Виховання особистих якостей школярів їх екологічної культури поведінки у ставленні до навколишнього середовища прагнення охороняти і примножувати природу рідного краю шляхом впровадження інтерактивних форм навчання на уроках „Я у  світі” „Природознавство”.   

Інноваційна діяльність педагогів стає сьогодні основним напрямком реалізації модернізаційних реформ  в освіті й одним із суттєвих напрямків в організації та проведенні інноваційного уроку. Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес відображено в таблиці: науково - методичні теми  вчителів у 2017/2018 навчальному році:

 

з-п

ПІБ учителя

Науково - методична тема

Науково - методична тема

з  виховної роботи

Назва інноваційної  педагогічної технології

1

Червонець Інна Олександрівна

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики з використанням інтерактивних методів

Формування у вихованців сукупних поглядів, які поєднують нерозривний зв'язок освіти та виховання

Робота в парах; «Мозковий штурм»; «Мікрофон».Усний рахунок «Сонечко», «Математичний млин».Цікава математика: «Магічні квадрати», «Кросворди»

2

Бабіна

 Віталія  Миколаївна

Упровадження на уроках історії та географії нових педагогічних технологій через самоосвітню роботу,спрямовану на розвиток особистості школяра із застосуванням інтерактивного навчання

Формування свідомого ставлення до свого здоров’я та виховання особистості в колективі

« Творча лабораторія»,

« Картографічна лабораторія», «Аукціон»(вивчення нового матеріалу),

« Роблю висновок»,

 « Займи позицію»- підсумок уроку

3

Біда

 Олена

 Сергіївна

Упровадження інтерактивних технологій на уроках російської мови і літератури

Розвиток навчально – пізнавальних потреб і здібностей учнів, формування ціннісно – орієнтаційної єдності в колективі

« Відкритий мікрофон»,

«Асоціативний кущ»,

« Сінквейн», кластер

4

Захарова 

Тетяна  Володимирівна

Використання інноваційних технологій на уроках у початковій школі

Створення умов для самореалізації,саморозвитку на основі національних

загальнолюдських цінностей

Комп’ютерні технології: урок - казка,

подорожі,змагання.

Мотивація навчальної діяльності: «Мозковий штурм». Комп’ютерні технології. Відкритий мікрофон. Сприйняття і осмислення нового матеріалу: робота в парах,робота в групах, рольові ігри, дидактичні ігри, диференційоване навчання. Підсумок уроку: «Займи позицію», малювання (зображення настрою)

5

Шаповалова Марія Олександрівна

Розвиток особистості засобами мистецтва

Вплив масових, групових та індивідуальних форм роботи   на інтелектуальну, емоційну і дієво практичну сферу життєдіяльності школярів.

Одночасно вико-ристовую словесні, практичні, наочні форми -  колективні творчі справи (КТС)

 

6

Кур’янова  Світлана  Олексіївна.

Підвищення рівня навченості фізики та математики шляхом упровадження ефективних педагогічних технологій

Виховання принципу системності через організацію індивідуальної,групової та колективної діяльності - шлях до самореалізації

На етапі актуалізації:

« Відкритий мікрофон»,

« Творча лабораторія» ,

« Робота в парах, групах. «Творча лабораторія»- на основному етапі уроку  для розвитку учнівських компетентностей та творчої складової

7

Припута Анна Яківна

Диференціація та індивідуалізація – основа підвищення якості навчання на уроках  математики

Підвищення активності учнів,розвиток здібностей,сприяння свідомому засвоєнню нових знань

« Відкритий мікрофон»,

Робота в парах, групах.

8

Лєсніченко  Валентина Миколаївна

Стимулювання навчальної діяльності учнів початкової школи

Виховувати в учнів всебічно  розвинутого гармонійного громадянина свого суспільства

1. Гра «Мікрофон», «Пресс», «Мозкова атака», тестова гра «Так - ні»-(інтерактивні технології)

2. Работа в групі, в парі

9

Мальцева Тетяна Вячеславівна

Робота в парах як шлях до формування соціальної  компетенції молодших школярів

Виховання культури спілкування

Комп’ютерні технології. Відкритий мікрофон. Сприйняття і осмислення нового матеріалу: робота в парах,робота в групах, рольові ігри, дидактичні ігри, диференційоване навчання. Підсумок уроку: «Займи позицію», малювання (зображення настрою)

10

Ампілов Олексій  Петрович

Нестандартні форми проведення уроків російської  мови .

Виховання у дітей високих інтелектуально – духовних інтересів і запитів,орієнтацій та переконань,створення таких умов,які сприяли б розвитку духовної активності дитини через національні цінності

«Хвилина мудрості», «Сюжетний ланцюжок», «Відкритий мікрофон», технологія діалогового навчання

11

Кобзиста Марина  Володимирівна

Оптимізація навчально – виховного процесу на уроках біології

Виховання принципу системності через організацію індивідуальної,групової та колективної діяльності - шлях до самореалізації та самовдосконалення.

Використання  інноваційних технологій:

« Займи позицію», «Акваріум». «Хвилина мудрості», «Сюжетний ланцюжок», «Відкритий мікрофон». Тестові завдання

12

Триполка

 Олена Володимирівна

Використання ігрових форм навчання на уроках німецької мови з метою удосконалення у дітей навичок мовленнєвої діяльності та реалізації особистісно - орієнтованого навчання

Використання ігрового матеріалу щодо активізації та досягнення високої результативності занять та виховання інтересу до вивчення іноземної мови

Використання  інноваційних  педагогічних технологій: «Карусель», «Ланцюжок», «Відкритий мікрофон».

13

Трощенко

Галина  Анатоліївна

Активні форми та методи на уроках хімії та біології

Організація життя та діяльності дітей, яка створює необхідні умови для соціалізації дитини, зростання її самосвідомості,розвитку здібностей  та таланту

« Відкритий мікрофон»,

« Творча лабораторія» ,

Робота в парах, групах

14

Черкашина  Тетяна  Степанівна

Формування комунікативних компетентностей учнів на уроках  української мови і літератури

Формування компетентної особистості на уроках української  мови і літератури у створенні ефективного процесу виховання інтелектуальної самодостатньої  з потужним  духовним   потенціалом особистості

Використання  інноваційних технологій:

« Займи позицію», «Акваріум». «Хвилина мудрості», «Сюжетний ланцюжок», «Відкритий мікрофон». Тестові завдання

15

Марченко 

Юлія

Сергіївна

Індивідуальне керівництво  читанням – основа бібліотечної роботи у формуванні компетентного учня - читача

Виховання в учнів бережливого ставлення до книги та  свідомого читання

Бесіда-діалог, книжковий лабіринт, брейн- ринг,усний журнал

16

Загуменний  Віталій  Вікторович

Формування свідомого ставлення до свого здоров’я та виховання особистості в колективі

Формування здорового способу життя

Естафети, рольові ігри

17

Авдєєва

Тетяна  Онисимівна

Компетентнісний підхід до викладання хімії та біології та зв’язок  з життям

Розвиток духовної активності підлітка через національні цінності

« Відкритий мікрофон»,

« Творча лабораторія» ,

Робота в парах, групах.

18

Чубукін 

Юрій

Олексійович

Використання  проблемних ситуацій на уроках - консультаціях з метою активізації навчальної діяльності учнів

Створення сприятливого мікроклімату в учнівському колективі на основі демократично – гуманістичних початків

Використання  інноваційних технологій:

« Займи позицію», «Акваріум». «Сюжетний ланцюжок», «Відкритий мікрофон».Тестові завдання

19

Шугай

 Ірина  Володимирівна

Формування соціокультурної компетенції на уроках англійської мови

Розвиток навчально – пізнавальних потреб і здібностей учнів, формування ціннісно – орієнтаційної єдності в учнівському колективі

Використання  інноваційних  педагогічних технологій: «Карусель», «Ланцюжок», «Відкритий мікрофон».

 

     Моделювання динамічної структури, змісту й форм науково-методичної роботи відбувається з урахуванням результатів аналізу, освітніх потреб суспільства, науково-методичної проблеми школи.

У методичній роботі враховано індивідуальні, групові та масові (загальношкільні) форми роботи.

     Серед індивідуальних форм роботи, що проводяться в школі, слід зазначити такі: діагностування, самоосвіта, наставництво, конкурс «Учитель року», атестація, індивідуальні консультації і співбесіди, видання методичних посібників, практичне використання інноваційних методів педагогічної роботи на уроках і в позакласній роботі, виставки-презентації педагогічних ідей та технологій.

 

У серце увійде лише те, що йде від серця. Ж.-Ж. Руссо

Науково-методична робота у 2017/2018 навчальному році спрямована на виконання таких завдань:

- сприяння розвитку творчих здібностей вчителів, формування в них навичок дослідницької роботи, зацікавленості в оволодінні інноваційними педагогічними технологіями;

- забезпечення якісної освіти шляхом модернізації сучасного уроку;

- забезпечення неперервного відстеження динаміки професійної майстерності вчителів, рівня навчальних досягнень учнів шляхом моніторингових досліджень;

- забезпечення системного підходу в організації методичної роботи та її результативності, координації діяльності методичних об’єднань, творчих і проблемних груп;

- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;

- поширення педагогічного досвіду працівників школи  шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах.

З метою вдосконалення фахової майстерності вчителів члени ШМО   беруть  участь в шкільному  науково-методичному проекті «Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий (міжатестаційний період)».

Форми методичної роботи

Індивідуальні - Стажування - Наставництво - Самоосвіта - Співбесіда - Консультації

Групові - ШМО вчителів

Загальношкільні - Педрада - Педагогічний консиліум - Науково-практичні конференції - Конкурси - Декади - Круглі столи - Ділові ігри

 

Шкільні методичні об’єднання:

 • шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів

(керівник Захарова Т.В.)

Кредо : "Вчимося разом – вчимося з радістю"

У 2017 / 2018 н. р. робота шкільного методичного об’єднання вчителів початкових  класів  здійснювалася шляхом об'єднання  в групи: «Педагог-фахівець» (Шевченко І.В.,Лєсніченко В.М.) та «Педагог-майстер» (Захарова Т.В.,Мальцева Т.В.). Це дало змогу педагогам-фахівцям оволодіти сучасними методиками викладання предмета, а педагогам-майстрам – обмінятися досвідом та надати допомогу фахівцям в опануванні сучасними методиками навчання.

У 2017/2018 н.р. ШМО вчителів початкових класів та вихователів ГПД працювало над темою «Формування предметних компетентностей молодших школярів шляхом впровадження інноваційних технологій».

Основними завдання ШМО вчителів початкових класів та вихователів ГПД  у 2017/2018 навчальному році:

· працювання основних державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи і базові положення Державного стандарту, що зумовлює чітке визначення результативної складової засвоєння змісту початкової загальної освіти;

· широкого впровадження  у практику роботи положення особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходу, спрямованого на всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь та навичок, бажання і вміння вчитися;

· продовження вивчення вікових та психологічних особливостей дітей молодшого шкільного віку у нових соціальних умовах з метою кращого забезпечення ефективності освітнього  процесу;

· спрямування роботи ШМО на становлення, розвиток і виховання особистості школяра, яка володіє високим пізнавальним потенціалом, здатної до самоорганізації, самоосвіти, саморозвитку і самовиховання.

Шляхами  реалізації поставлених завдань у 2017/2018 н.р. ШМО вчителів  початкових  класів  були :

· вивчення нормативних документів, методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу у початкових класах.

· залучення вчителів у створену розгорнуту структуру методичної роботи в місту (НУШ , Едера, Інклюзивна  освіта).

· упровадження у освітній процес положень особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходу.

· проведення тренінгів, ділових ігор, практичної роботи щодо опанування методів і прийомів формування ключових компетентностей учнів.

· організація у навчальних кабінетах розвивального та емоційно-доброзичливого середовища, спрямованого на створення ситуації успіху для кожного учня.

 

 • шкільне методичне об’єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу

(керівник Біда О.С.)

 

Кредо: «У кожній людині є сонце, тільки не треба його гасити» (Платон)

 

У 2017 / 2018 н. р. робота шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу здійснювалася шляхом об'єднання  в групи: «Педагог-фахівець» (Біда О.С.,Шаповалова М.О.) та «Педагог-майстер» (Черкашина Т.С.). Це дало змогу педагогам-фахівцям оволодіти сучасними методиками викладання предмета, а педагогам-майстрам – обмінятися досвідом та надати допомогу фахівцям в опануванні сучасними методиками навчання.

У 2017/2018 н.р. методичне об’єднання працювало над науково-методичною темою «Створення освітнього середовища шляхом впровадження нових Державних стандартів та компетентнісно орієнтованих підходів», яка підпорядкована шкільній науково-методичній темі «Інноваційні шляхи створення успішного освітнього середовища та розвитку професійної компетентності педагогів у системі неформальної та інформальної освіти».

Метою методичного об’єднання було надання реальної допомоги педагогам у підвищенні фахового рівня, розвитку їх професійної майстерності, активізації творчого потенціалу кожного вчителя та підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Робота методичного об’єднання була спрямована на виконання таких завдань:

- забезпечення безперервності роботи щодо підвищення рівня професійної компетентності вчителя на діагностичній основі та з урахуванням його інтересів й індивідуальних особливостей;

- активізація аналітико-корекційної діяльності вчителя;

- забезпечення підвищення рівня навчальних досягнень учнів відповідно до Державних стандартів на основі інноваційних технологій, модернізованих і високоефективних форм та методів навчання;

- удосконалення шляхів запобігання неуспішності учнів;

- створення умов для підготовки учнів до ЗНО, до Всеукраїнських учнівських олімпіад;

- удосконалення роботи по здійсненню моніторингових досліджень навчально-виховного процесу та відстеження динаміки професійної майстерності вчителів;

- активізація роботи щодо участі в дослідно-експериментальній роботі з питань медіа-освіти;

- удосконалення форм та методів роботи з обдарованими учнями;

- опрацювання базових кваліметричних моделей та здійснення самооцінки діяльності методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу, педагогічної діяльності вчителя;

- втілення в практику методичних рекомендацій МОНУ «Про організацію начально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в 2017/2018 н. р.»;

- забезпечення національно-патріотичної спрямованості навчання при викладанні навчальних предметів.

Члени методичного об’єднання здійснювали аналітико-корекційну роботу, а також моніторингові дослідження. Проаналізувавши всі види моніторингових досліджень, дійшли висновку, що вчителям доцільно не лише коригувати роботу школярів щодо вдосконалення набутих умінь і навичок, але й відстежувати, наскільки успішно учні працюють з кожним типом завдання за підсумками вивченої теми.

Варто відзначити тенденцію до поступового покращення успішності, тому треба більше уваги приділяти індивідуальному навчанню, здійснювати диференційований підхід, систематично проводити повторення вивченого матеріалу. А також використовувати такі методи і прийоми на уроках, які б сприяли розвитку інтересу до навчання.

Водночас у роботі методичного об’єднання мали місце такі недоліки:

- члени методичного об’єднання недостатньо працюють над єдиними вимогами щодо перевірки зошитів, критеріїв оцінювання диктанту, про що свідчить аналіз контрольних робіт;

- жодної методичної розробки уроку не було подано до друку;

- несистематично випускали електронні газети;

- недостатньо приділяли увагу для опрацювання важких тем з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

 

 • шкільне методичне об’єднання вчителів природничо – математичного циклу 

(керівник Бабіна В.М.);

 

Кредо. «Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес,

працювати разом – це успіх» (Г. Форд)

 

Методичне об’єднання вчителів природничого циклу  у 2017/2018 н. р. працювало над єдиною науково – методичною темою «Інноваційні шляхи створення успішного освітнього середовища та розвитку професійної компетентності педагогів в системі неформальної та інформальної освіти на уроках біології,хімії та географії.» та завданнями:

·удосконалення роботи по виявленню причин низьких досягнень учнів та накреслення шляхів подолання прогалин у знаннях школярів;

·активізація роботи при повторенні та систематизації вивченого матеріала;

·посилення індивідуальної роботи із слабкими учнями на уроках та в позаурочний час;

·урізноманітнення форм роботи з обдарованими та здібними учнями і більш результативна підготовка до олімпіад;

· активне залучення дітей до участі в інтерактивних конкурсах «Колосок» та «Геліантус»

· створення умов для успішного проходження ЗНО, ДПА та формували в учнів таких уміннь:

- вміння працювати з тестами різних типів, форм, різних типів складності;

- вміння складати тести за конкретними текстами шкільних підручників;

-вміння надавати розгорнуті письмові (усні) відповіді на різні тематичні запитання

Робота методичного об’єднання була організована згідно поділу на групи: «педагог-фахівець» та «педагог-майстер». До групи педагог-фахівець входять: Червонець І.О., Чубукін  Ю.О.,Трощенко Г.А., До групи педагог-майстер входять: Бабіна В.М.,Кур’янова С.О. На засіданнях групи «педагог-фахівець» опрацьовувалися практичні та теоретичні питання, з метою більш досконалого оволодіння сучасними методиками викладання:.про організацію системи роботи учнів над тестовими завданнями; впливу професійної майстерності вчителя на рівень навчальних досягнень учнів; ефективності вибору методів і

 

 • шкільне методичне об’єднання  класних керівників

(керівник  Кур’янова  С.О.)

У  школі було приділено  увагу  організації виховної роботи. Відповідно до завдань, поставлених перед закладом у 2017/2018 навчальному році, виховна робота здійснювалась за напрямами:

-       національне виховання;

-       патріотичне і громадянське виховання;

-       правове виховання;

-       профорієнтаційна робота і трудове виховання;

-       моральне і художньо-естетичне виховання;

-       екологічне виховання;

-       фізичне виховання.

Громадянський аспект виховної роботи реалізувався шляхом проведення тематичних бесід, годин спілкування, присвячених державній символіці, вшануванню пам’яті видатних політичних діячів, письменників, діячів культури, відзначенню видатних дат в історії міста, держави.

 З метою виховання почуття гордості, любові до рідного міста, виховання дбайливого ставлення до культурних, історичних та архітектурних пам’яток проведено свято Державного прапора, учні школи взяли участь у Всеукраїнській акції, присвяченій жертвам Голодомору 1932-33 років.

Протягом року були проведені етносвята «День урожаю», «Святий Миколай», «Різдвяний стіл», «Свято вареника».

 Проведені традиційні заходи у рамках шевченківського тижня і з нагоди від дня народження Т.Г.Шевченка було влаштовано виставку-конкурс стінних газет. До дня відзначення 73-ої річниці перемоги у Другій  Світовій війні були також організовані екскурсії до меморіалів жертвам тоталітаризму, жертвам голодомору 1932-1933 років. 16 вересня біля пам’ятника  загиблим у роки Другої  Світової  війни с. Сиваш були проведені уроки мужності під назвою «У житті завжди є місце подвигу», учнями були вручені листівки і подарунки до «Дня Перемоги» для ветеранів-мешканців мікрорайону школи. Був підготований святковий концерт, присвячений Дню Перемоги для ветеранів і місцевих мешканців. Учні взяли участь в упорядкуванні братської моголи. Також відбулися зустрічі з ветеранами другої світової війни.

У ході виконання плану  виховної роботи школи багато уваги традиційно приділялось правовому та художньо-естетичному вихованню учнів. У вересні 2017 року відбувся танцювальний фестиваль «Танок - 2017». У заході взяли участь учні  початкових класів. Це було справжнє свято краси і гармонії, до якого долучилися не тільки учні  школи, а їх батьки.

З метою поглиблення екологічного виховання учнів були проведені заходи в межах Програми охорони довкілля. Учні школи брали найактивнішу участь в упорядкуванні не тільки території школи, а й мікрорайону в цілому. Здійснювалися багаторазові рейди з прибирання лісового масиву в  с. Сиваш, виїзди до лісництва «Роза».

Однією з найважливіших сфер суспільного життя є освіта, і пріоритетним завданням системи освіти Національна доктрина розвитку освіти визначає виховання дітей у дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих.

З цією метою в школі в першому семестрі 2017/2018 року пройшли гімнастичні змагання 1-4 класів, туристичні змагання 5-7 класів, спартакіади в  5-9 класів, загальношкільне спортивне свято.

Учні школи взяли активну участь у шкільних  змаганнях (легкоатлетичний крос "Веселі старти", "До старту готовий", змагання з баскетболу, волейболу, футболу, відповідальний Загуменний В.В..).

Команда 4, 7-х класів школи  взяли участь у II етапі малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини».

Таким чином, враховуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що виховна система роботи в закладі поставлені завдання виконує та має позитивні результати.

    Була проведена робота щодо організації діяльності педагогічного колективу стосовно навчання дітей девіантної поведінки, дітей «групи ризику», дітей, які опинились у складних життєвих обставинах:  створений пакет відповідних нормативно-правових документів, проведена відповідна організаційно-методична робота, направлена на спрямування діяльності педагогів та здійснення моніторингових досліджень стану розвитку як дитячих колективів, так і окремих осіб (дітей, батьків, педагогів), забезпечення взаємодії з управліннями та службами міста щодо профілактики злочинності, правопорушень в учнівському середовищі, насильства та жорстокого поводження в сім’ях учнів.

    Було активізовано роботу щодо соціально-педагогічного супроводу дітей, які знаходяться на обліку у відділі кримінальної міліції у справах дітей, служби у справах дітей та оновлення банку цих учнів.

     Кожне шкільне методичне об’єднання має банки професійних портфоліо, матеріали досвіду методичних об’єднань і вчителів - предметників, розробки методичних заходів (педради, семінари, конференції тощо).

      Планування науково-методичної роботи здійснюється на діагностико-корекційній основі, забезпечується цілісною інформаційно-аналітичною системою і постійним оновленням інформаційного банку даних щодо нормативно-правового забезпечення діяльності педагогів.

Основними завданнями на шляху реалізації методичної проблеми школи  є:

 • Створення відповідних умов для розкриття творчого потенціалу вчителя та підвищення професійного рівня педагога через систему методичних семінарів, звітів на шкільних методичних об’єднаннях, творчих відкритих уроків, самоосвіту з обраної теми;
 • Залучення до навчання всіх дітей та підлітків шкільного віку в мікрорайоні, запобігання їх бездоглядності та бродяжництва;
 • Забезпечення рівня кваліфікації педагогічних кадрів, необхідного для успішного розвитку школи, підвищення їх наукової інформативності,знання навчального матеріалу та суміжних дисциплін шляхом активної участі в роботі  методичної служби школи, участі в роботі міських методичних об’єднань, конкурсах професійної майстерності різного рівня.
 • Удосконалення діяльності шкільних методичних об’єднань і атестаційної комісії шляхом диференціації відповідальності спеціалістів різних категорій.
 • Підвищення ефективності роботи зі спеціалістами І-ї категорії (переважно шляхом залучення їх до активної роботи шкільних методичних об’єднань та педагогічних майстерень міста).
 • Удосконалення роботи з молодими вчителями (переважно шляхом наставництва).
 • Посилення ролі педагогів із званнями в методичній роботі як на міському рівні, так і на рівні школи.
 • Підвищення комп’ютерної грамотності працівників.
 • Популяризація використання мультимедіа-технологій на уроках шляхом проведення презентацій і відкритих заходів.
 • Упровадження ІКТ-технологій у процес навчання і виховання.
 • Посилення уваги до організації науково-дослідної роботи.
 • Упровадження системи рейтингування професійної діяльності педагогів за результатами навчальних досягнень учнів, участю в олімпіадах, творчих конкурсах, предметних турнірах тощо.
 • Постійне оновлення методичної бази навчальних кабінетів.
 • Популяризація ефективного педагогічного досвіду вчителів школи.

Масові форми роботи: педагогічна рада.

 Інструктивно-методичні наради.

Кожна із зазначених форм має свій пріоритетний вплив на досянення тих чи інших цілей. Загальна результативність залежить від якості поєднання цих форм у безперервному процесі вдосконалення педагогічної майстерності вчителів школи.

Реалізація єдиної методичної теми.

Визначну роль в цій роботі відіграє науково-методичне забезпечення професійного розвитку педагогічних кадрів, збереження та розвиток творчого потенціалу колективу, індивідуальні та колективні форми роботи, мотивація вчителів до пошукової діяльності, впровадження інноваційних виховних технологій у навчально-виховний процес.

У школі  проводяться моніторингові дослідження навчально-виховного процесу, що полягають у систематичній аналітико-діагностичній діяльності.

      У закладі розроблені структура роботи педагогічного колективу над реалізацією методичної проблеми, модель реалізації методичної роботи з учителями із використанням індивідуальних і колективно-групових форм, управлінська модель роботи з вчителями.

Організація інноваційної діяльності.

Педагогічний колектив школи на чолі з адміністрацією знаходиться в постійному пошуці нових і вдосконаленні існуючих принципів, концепцій, підходів до освіти. Контроль ефективності впровадження інноваційних педагогічних технологій, відповідно, виступає невід’ємною складовою науково-дослідної роботи. Слід зазначити, що інноваційна діяльність потребує ретельного науково-методичного супроводу.

Не дивно, що на сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним напрямком розвитку школи  стає саме інформатизація освіти. 96%  педагогічних працівників володіють ПК, з них 92%  активно використовують мультимедійні технології на уроках і в позакласній діяльності.   

    У школі продовжується робота щодо вдосконалення умов для впровадження інформаційних технологій. Функціонує  комп’ютерний  кабінет, постійно поповнюється банк електронних розробок супроводу навчальних занять із предметів шкільного курсу, підтримується в актуальному стані та удосконалюється новими рубриками сайт школи (zosh_1.klasna.com).

Система  підвищення педагогічної майстерності.

  Вивчення системи роботи вчителя - одна з форм внутрішньошкільного контролю, яка забезпечує фронтальну перевірку діяльності вчителя

Без вивчення системи  роботи  вчителя неможливо: 

 • о'єктивно оцінити педагогічну діяльність учителя; 
 • у разі потреби допомогти вдосконалити систему його роботи; 
 • провести атестацію вчителя; 
 • вивчити перспективний педагогічний досвід учителя. 

    Атестаційна  комісія І  рівня  Первомайської  загальноосвітньої   школи

І-ІІІ  ступенів  №1  Первомайської  міської  ради  Харківської  області планувала свою  роботу  у  2017/2018  навчальному  році  відповідно до  Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550 (із змінами), наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 05.09.2017 №256 «Про утворення атестаційної комісії ІІІ рівня при Департаменті науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та атестацію педагогічних працівників Харківської області у 2017/2018 навчальному році», наказу відділу освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області від 12.09.2017 №354 «Про утворення атестаційної комісії  ІІ рівня при відділі освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради та атестацію педагогічних працівників у 2017/2018 навчальному році» та  з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової освіти, якісної роботи педагогічних працівників навчальних закладів, посилення їх відповідальності за результати навчання і виховання дітей та учнівської молоді, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» , наказу відділу  освіти Первомайської  міської  ради від 20.10.2017 р. № 408  «Про атестацію педагогічних працівників  навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році» , наказу  Первомайської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів №1  Первомайської  міської  ради  Харківської  області  від 19.10.2017 № 149 «Про атестацію  педагогічних  працівників  школи  у 2017/2018  навчальному  році » .

Атестація в  школі розпочалася зі складання циклограми і календарного планування процесу атестації, що забезпечує чітке дотримання всіх етапів:

1)складання плану індивідуальної методичної роботи педагога;

2)аналіз уроків і системи роботи;

3)представлення творчого звіту на шкільних засіданнях педагогічної ради, шкільного методичного об’єднання, засіданнях Методичної ради міста, школи ;

4)участь у професійних конкурсах різного рівня.

Проблема, над якою працює Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 у  2017/2018 навчальному році«Упровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти шляхом підвищення професійної компетентності вчителя» 

Демократизм , гласність, всебічність, систематичність, колегіальність, доступність, спрямованість,самовдосконалення , моральне і матеріальне заохочення - це принципи ,за  якими здійснюється  атестація в школі .

У 2018 році атестуються 2 учителів нашої школи: 

Червонець Інна Олександрівна, учитель математики,спеціаліст першої категорії Первомайської ЗОШ № 1, педагогічний стаж – 33 роки .   Проблема, над якою працює Червонець  Інна  Олександрівна «Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках математики»  

 Захарова Тетяна  Володимирівна, учитель  початкових   класів, спеціаліст, педагогічне звання «старший  вчитель» Первомайської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  №1  педагогічний стаж  – 31 рік .Проблема, над якою працює Захарова  Тетяна  Володимирівна «Формування навчально – пізнавальних  компетентностей на  уроках  позакласного   читання  в   початкових   класах» 

Учителі , що атестуються, склали  індивідуальні плани підготовки та участі в атестації, в яких основними напрямками діяльності є:

 • ознайомлення з Типовим положенням про атестацію 
 • ознайомлення з основними вимогами до атестації у школі 
 • курсова підготовка 
 • участь в анкетуванні, тестуванні 
 • звіт про участь у роботі методоб’єднань 
 • результати вивчення і впровадження у практику роботи ефективного педагогічного досвіду 
 • звіт про власні творчі досягнення 
 • відкриті уроки 
 • відкриті виховні заходи 
 • творчий звіт «Від атестації до атестації» 
 • ознайомлення з характеристикою, наказом про підсумки атестації 

Протягом  2017/2018 навчального  року членами атестаційної комісії оцінено творчу діяльності вчителів в  міжатестаційний  період:

 

№зп

Напрями діяльності

Захарова Т.В.

Бали

Червонець І.О.

Бали

1

Виконання функціональних обов'язків згідно з вимогами раніше встановленої кваліфікаційної категорії при виконанні обсягу робіт

1

1

2

Підтвердження попередньої категорії

2

2

3

Підвищення категорії — атестація на 2-гу, 1-шу категорії

2

0

4

Проведення відкритого уроку в школі впродовж навчального року

2

2

5

Проведення відкритого уроку дня вчителів міста

2

0

6

Оформлення особових справ учнів класу

1

1

7

Якісне складання календарних і поурочних планів

 

2

2

8

Оформлення класного журналу кожним учителем-предметником

2

2

9

Відсутність зауважень до оформлення журналів

 

2

2

10

Участь учителя в організації й проведенні шкільних предметних олімпіад

1

1

 

 

 

17

13

 

Загальний рейтинг вчителів розрахований за категоріями аміністрацією  школи,колегами-вчителями, батьками та  зроблена  самооцінка  своєї діяльності:

Аналіз і  самоаналіз  уроку

Якість роботи вчителя визначається його  майстерністю. Тому при вивченні педагогічної діяльності вчителів приділяємо велике значення аналізу уроків. Для аналізу уроку як основної ланки навчально-виховного процесу використовуються схеми аналізу і схема самоаналізу уроку. З критеріями аналізу та самоаналізу уроку педагоги ознайомлюються заздалегідь. Протягом 2017/2018 навчального року   вчителями , які атестуються  були  проведені  для  членів  атестаційної  комісії  відкриті  заходи .

Навчальна  документація вчителя

Протягом 2017/2018 навчального року адміністрація значну увагу приділяла  вивченню навчальної документації . Класні журнали, календарні  плани, поурочні  плани у  Червонець І.О. та  Захарової  Т.В. були  в  наявності  , оформлені  згідно  рекомендацій  МОН ; були оглянуті  зошити та щоденники учнів з метою перевірки виконання вчителями , які  атестуються навчальної програми, вимог до ведення й перевірки зошитів, проведення контрольних робіт.  

Виховна  робота  в  міжатестаційний  період

Значна увага приділялася  й виховній роботі вчителів, які  атестуються. Заступником директора з навчально – виховної роботи  та  членами атестаційної  комісії  відвідувалися   та аналізувалися  позакласні виховні заходи в  3  класі  та  з  математики .

Творчі звіти  вчителів, що атестуються

Творчі звіти вчителів  заслухалися  на засіданнях педагогічній ради школи, засіданнях  шкільних  методичних  об’єднаннях та міських  методичних  об’єднаннях .

Робота методичного кабінету

Важлива роль в організації методичної роботи належить методичному кабінету. У кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок шкільних методичних об’єднань, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, матеріали для роботи над методичною проблемою школи, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів школи, розпочато роботу над створенням відеотеки уроків та виховних заходів.

Роботу методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

 • забезпечення вчителів необхідною сучасною інформацією про надбання педагогічної науки та практики (з цією метою забезпечено доступ до мережі Інтернет;
 • стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;
 • накопичення та зберігання власних наробок вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;
 • забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів, інструкціями, рекомендаціями тощо;
 • зміцнення матеріально-технічної бази школи з метою створення сприятливих умов для самоосвіти вчителів в межах закладу, для якісного проведення засідань шкільних методичних об’єднань та методичної ради школи.

Протягом навчального року методичний кабінет продовжував поповнюватися педагогічною літературою і методичними матеріалами.

З метою реалізації Державної програми щодо організації роботи з обдарованою молоддю у 2017/2018 навчальному році були здійснені такі заходи:

 • поновлено інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи та

нагороджені  Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» за  підсумками 2017/2018 навчального року  10  учнів 2-4-х класів:

1. Малихіна  Валерія  - 3  клас

2. Цимбал  Аліна – 3 клас

3. Дунай  Інна – 3  клас

4. Королевський Артем – 2 клас

5. Полукєєва  Аліна – 2 клас

6. Пустовіт Єва -  2 клас

7. Тонконог  Кирило – 2 клас

8. Фатєй  Сабріна  -  2 клас

9. Данильченко  Владислава -4  клас

10. Дема  Віталій– 4 клас

11.Кочергін  Єгор – 5  клас

12.Полукєєва  Дарина  – 5- клас

13.Карповець Арсеній – 5- клас

 

 • проведені шкільні етапи предметних олімпіад з навчальних предметів; 
 • організована робота з підготовки та участі учнів школи в міському  Всеукраїнському етапах учнівських олімпіад;
 • організовані та проведені шкільні конкурси і виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
 • забезпечено щотижневе інформування про всі досягнення учнів школи на загальношкільних лінійках.

 Удосконалення науково-методичної роботи на основі вивчення стану викладання навчальних предметів

У 2017/2018 навчальному році у школі  з метою вдосконалення науково-методичної роботи на основі вивчення стану викладання навчальних предметів було сплановано і здійснено відстеження якості кадрового і програмно-методичного забезпечення:

    - виявлено рівень фахової педагогічної майстерності вчителів;

    - проаналізовано питання, що стосуються методичного забезпечення, впровадження інноваційних навчальних технологій при викладанні навчальних предметів;

    - вивчено наявність перспективного педагогічного досвіду;

    -досліджено стан виконання нормативних та методичних вимог, що стосуються атестації та підвищення кваліфікації вчителів;

    -вивчено питання матеріально-технічного забезпечення викладання навчального предмета, а також питання організації навчально-виховного процесу.

Моніторинг, як метод системного дослідження, забезпечує постійне отримання інформації про стан того чи іншого об’єкта, отже передбачає систему збирання, опрацювання, аналізу й розповсюдження інформації як у цілому, так і окремих елементів. Було здійснено заходи для удосконалення науково-методичної роботи на основі вивчення стану викладання навчальних предметів.

Протягом  2017/2018  навчального року було здійснено такі заходи:

·        відвідування, взаємовідвідування уроків (аналіз, самоаналіз);

·        перевірка календарно-тематичного і поурочного планування;

Вивчення стану викладання  та рівень навчальних досягнень учнів початкових класів з німецької  мови.

Здійснювався оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт; якість проведення лабораторних і практичних робіт; дотримання нормативних вимог при заповненні сторінок класних журналів (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по школі).

Результати контрольних робіт показали, що програмовий матеріал у цілому засвоєний в  повному обсязі. Моніторинг свідчить про те, що особливу увагу педагогічний колектив приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отриманих знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

Окрема увага була приділена моніторингу за виконанням навчальних програм, організації роботи з обдарованими учнями. Згідно з річним планом роботи школи з метою перевірки виконання навчальних програм, дотримання критеріїв оцінювання знань школярів у січні і лютому 2018 року адміністрацією школи було перевірено стан виконання навчальних програм з предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів (перевірка наявності, змісту та виконання персональних календарних планів педпрацівників за І семестр; дотримання нормативності при заповненні класних журналів). Перевіркою встановлено, що, в цілому, вчителі дотримувались нормативних вимог щодо викладання предметів

 За  результатами І семестру  2017/2018 навчального року був проведений моніторинг результативності роботи вчителів 17 основних предметів: української мови, української літератури, російської мов, літератури (інтегрований курс), німецької (англійської) мови, математики, алгебри, геометрії, географії, історії, хімії, фізики, біології, інформатики, фізичної культури. На кінець І семестру адміністрацією школи був зроблений персональний моніторинг учителів, які працюють в 5,9,12-х класах з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів, а також моніторингове дослідження якості освіти випускників школи.  

Результативність науково-методичної роботи.

З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених у навчальний процес форм і методів роботи з учнями в школі проводилась діагностика та моніторинг результатів навчання учнів, визначенню результативності участі в предметних олімпіадах, предметних та творчих конкурсах. У цілому аналіз моніторингових досліджень успішності учнів свідчить про позитивні зрушення і достатній рівень роботи шкільних методичних об’єднань.

Аналiз пiдсумкiв управлiння науково-методичною роботою з педагогiчними кадрами школи свідчить, що адміністрація в процесі своєї дiяльностi прагне реалізовувати задачі, поставлені на початку навчального року. Освітнє середовище, створене в закладі, сприяє формуванню інноваційного стилю діяльності педагогічного колективу, вдосконаленню методичного забезпечення навчального процесу, систематизації інформаційно-аналітичного матеріалу.

Але разом з цим необхідно відзначити ті проблеми та недоліки, які впливають на рівень ефективності методичної роботи:

-       недостатня мотивація педагогів до участі в роботі виставки - презентації педагогічних ідей;

-       інертність частини педагогів у практичному застосуванні інноваційних технологій та проектної педагогіки;

-       низька психологічна готовність окремих учителів до якісного оновлення своїх педагогічних дій шляхом реформування, перегляду форм і методів роботи;

-       недостатня просвітницька активність серед батьків з питань розвитку навчальної мотивації дитини та розвитку в дитини навичок самостійності та відповідальності;

-       недостатня робота щодо своєчасного виявлення учнів груп ризику і профілактики правопорушень серед підлітків;

-       матеріально-технічна база школи потребує удосконалення і зміцнення.

 

Адміністрація школи  систематично   вивчає якість освітнього процесу :  директором відвідано 154  уроки ,  заступником директора з НВР 63 уроки.

3.Навчальні програми з базових дисциплін – виконано в 2017/2018 н.р. повному обсязі  за  рахунок  ущільнення  навчального  матеріалу

 

з-п

Зміст

Виконання

1

Відповідність кількості годин робочого навчального плану ЗНЗ Типовим навчальним планам (інваріантна складова робочого навчального плану)

відповідає

2

Відповідність кількості годин робочого навчального плану ЗНЗ Типовим навчальним планам (варіативна складова робочого навчального плану)

відповідає

3

Реалізація варіативної складової робочого навчального плану ( курсів за вибором, факультативів, індивідуальних занять). Повноцінність їх забезпечення навчальними програмами, підручниками, посібниками з відповідними грифами

виконано

4

Відповідність уроків у календарно-тематичному плані вчителя навчальній програмі (відповідність змісту календарного плану навчальній програмі, кількість навчальних тем, обсяг годин, відведених на їх вивчення, кількість запланованих обов’язкових видів робіт (диктантів, контрольних, практичних, лабораторних тощо)

відповідає

5

Відповідність обсягу вивченого матеріалу календарному плану

відповідає

6

Виконання обов’язкових видів робіт та відповідність їх оформлення в журналі (форма запису та своєчасність виставлення балів учням)

виконано

 

4. Стан  виховної роботи

Методична проблема  з виховної роботи : Виховна   робота педагогічного колективу школи спрямована на вирішення виховної мети:  « Формування морально-духовної життєво-компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал» , зміцнення класних колективів, формування у вихованців позитивного відношення  до його цілей , завдань, діяльності. Продовжуємо роботу з виховання  у школярів пізнавальних інтересів, активності, самостійності й творчого відношення  до навчання й підвищення на цій основі успішності.

Пріоритетними завданнями у 2017 / 2018 навчальному році є:  

 • Гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всебічного розвитку особистості, формування навичок здорового способу життя, громадянськості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання.
 • Підтримка та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загально шкільного колективу та прикрашають його життя.
 • Удосконалення методичної майстерності класного керівника, спроможного компетентно і з повною віддачею займатись здійсненням виховної діяльності та ефективно вирішувати питання виховання школярів.
 • Організація навчально-виховного процесу на реалізацію державних, регіональних та міських програм в галузі освіти.

Пріоритетними напрямками у 2017 / 2018 навчальному році є:

 • формування в учнів особистих рис громадян України, національної самосвідомості;
 • виховання любові до рідного краю, свого народу;
 • шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні;
 • виховання духовної культури особистості;
 • виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;
 • формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;
 • утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті ;
 • збагачення народних традицій, звичаїв;
 • виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;
 • формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;
 • забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я ;
 • формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;
 • створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини , залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти знайти кожному справу до душі;
 • посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;
 • підпорядкування змісту, форм і методів роботи визнанню особистості дитини як найвищої соціальної цінності;

Головне місце в системі виховної роботи школи посідає робота педагогічного колективу з формування культури здоров’я , національно-патріотичного виховання та  спортивно – масова робота .

      У 2017 / 2018 навчальному році продовжуємо працювати над реалізацією виховної програми « Ціннісне ставлення  до виховання»  – відповідно до  «Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів у загальноосвітніх навчальних закладах»

Мета програми – створення умов  до формування соціально – активної особистості громадянина й патріота , який володіє  почуттям   національної гордості, цивільного достоїнства, любові до  Батьківщини.

                    Поставлена мета забезпечується рішенням наступних завдань:

 • Формуванням в учнів  громадянства й патріотизму як найважливіших духовно – моральних і соціальних цінностей;
 • Вихованням поважного відношення до культурного й історичного минулого країни, до традицій і звичаїв предків;
 • Вивченням правової й державної систем України, символіки, життя й діяльності видатних особистостей;
 • Вихованням любові до свого краю, рідної домівки – місцю, де людина народилася й виросла;
 • Формуванням активної життєвої позиції.   

Виховні заходи в школі сплановано  за пріоритетними напрямками:

 • Ціннісне ставлення до себе
 • Ціннісне ставлення  до сім’ї, родини , людей
 • Ціннісне ставлення до праці
 • Ціннісне ставлення до природи
 • Ціннісне ставлення до культури та мистецтва
 • Ціннісне ставлення до суспільства  і держави

 Учні школи продовжили працювати  протягом 2016/2017навчального року  за напрямками : «Рідна мова-мова солов’їна», «Мій край – моя історія жива», «Роде наш красний».  Була організована виставка  «Люби і знай свій рідний край».  Проведено походи територією рідного краю з метою збору матеріалів на маршрутах туристсько - краєзнавчих експедицій. Організована пошуково-дослідницька та туристсько - краєзнавча експедиція в рамках Всеукраїнської краєзнавчої акції «Колосок пам’яті», до місць пов’язаних з голодомором. Організовано покладання квітів до пам’ятного знаку жертвам Голодомору.

               Під керівництвом адміністрації школи педагогічний колектив упроваджує інтерактивні методики у навчально-виховний процес. 

У сучасних умовах без особистісного та професійного зростання, підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності  та вироблення індивідуального стилю виховної діяльності не можна уявити процес  модернізації  змісту діяльності класного керівника.    Пріоритетним напрямком організації методичної роботи з класними керівниками та управління нею став інноваційний процес, який сприяє формуванню у педагогів  новаторсько-дослідницького рівня, основні риси якого полягають не тільки у здатності педагога апробувати та впроваджувати у свою діяльність творчі  інноваційні оригінальні рішення ,але й коректувати, поглиблювати педагогічний досвід.

       У школі діє методичне об’єднання класних керівників.  Тема , над якою працює ШМО класних керівників, керівник Кур’янова С.О.

 «Роль особистості класного керівника у формуванні творчого працездатного колективу учнів»  Методичне об’єднання втілює в життя  розроблену комплексну програму   превентивного виховання школярів

 «Твоє життя – твій вибір»

Мета програми : забезпечення відповідального ставлення  до особистого здоров’я  учнівської молоді , накопичення відповідних знань і умінь, усвідомлення потреб і мотивів, визначення ціннісних орієнтацій. Проведено моніторинг  ефективності діяльності класного керівника  як інструмент управління якістю виховного процесу. Визначена базова модель оцінки діяльності ШМО класних керівників.

  У школі активно діє гуманістична спрямована система учнівського самоврядування – шкільна дитяча організація  « СХІД» .  Невід'ємною  частиною виховання учнів моральних якостей у школі створено умови для становлення особистості та формування  загальнолюдських цінностей, формування громадськості підлітків засобами соціально – культурної діяльності.

     Планування заходів було спрямовано за такими напрямками діяльності:

 • Місячник охорони здоров’я «Збережи здоров’я на все життя»
 • Місячник екологічного виховання «Земля – наш спільний дім»
 • Місячник правового виховання «Бережи мене, мій законе ! »
 • Місячник національного виховання «Я, родина,Україна»
 • Місячник громадянського виховання «Я – син народу, що вгору йде…»
 • Місячник родинно-побутової культури «Без сім’ї немає щастя на землі»
 • Місячник естетичного виховання «Що внутрішня, що зовнішня краса тобі одній дарована, людино!»
 • Місячник милосердя «Сотвори добро»
 • Місячник патріотичного виховання «Салют, Перемого!»

 За 2017/2018 навчальний рік були проведені такі колективні справи :

«Свято Першого дзвоника»,  конкурс малюнків на асфальті, конкурс плакатів до Дня вчителя, виставка - конкурс «Люби і знай свій рідний край» ,  тиждень пам'яті , присвячений визволенню Первомайщини від нацистів, День міста , уроки – пам'яті, уроки – пам’яті, присвячені  голодомору 1932-1933 років в Україні, свято, присвячене  Дню працівника освіти, фотовиставка «Мої вчителі», місячник безпеки руху й попередження дитячого травматизму «Увага! Діти на дорозі», Дні правових знань, спортивні  змагання до Дня Збройних сил України «Веселі старти», «Козацькі забави», диспут «Шкідливі звички, до чого це веде?», загально - шкільний конкурс « Майстер – шеф» Педагогічний колектив та учні школи взяли активну участь в акції «Зроби добро», яка була організована для допомоги дітям-переселенцям із Донецької та Луганської областей.

Учнівський лекторій, присвячений річниці битви під Крутами, 8-9 класи,  

« Різдвяні свята» 1-4 класи; « Свято Водохреща» 5-8 класи; « День Соборності України» 1-9 класи, конкурс плакатів « Родовідне дерево» 1-9 класи, конкурс газет « Школа в минулому і майбутньому» 5-9 класи,

Брали участь у районних конкурсах  ЮІР, ДЮП, «Молодь обирає здоров’я», грі «Сокіл»(«Джура»),провели Вечір зустрічі з випускниками

« Вечір шкільних друзів»,присвячений 80-річчю школи, конкурс на кращу валентинку 1-9 класи, вечір  відпочинку  до  дня  Святого  Валентина 

« Коханям  дорожити  вмійте”. 8-9 класи, День рідної мови. Свято « Мово моя барвінкова, диво калинове» 1-4 класи, Першість школи по волейболу, з настільного тенісу, Вечір гумору « Смійтеся на здоров'я», « Хто зверху ?»

  5-9 класи, були проведені: Операція « З добрим ранком, ветеране!»,

Операція « Живи, книго!», лінійка-реквієм  « Мужність і біль Чорнобиля » . 1-9класи, конкурс малюнків « Пам'ять поколінь »,  Туристичні походи

 « Місцями бойової слави». Свято Матері» 1-9 класи, шкільний День здоров'я 1-9класи.

Проведені традиційні заходи:

 • Свято «Перший дзвоник»
 • Шкільний конкурс народної патріотичної пісні «Україно – зоре моя»
 • Місячник «Увага! Діти на дорозі»
 • Акція милосердя «Турбота»
 • Свято «Вдячність, шана нині лише Вам»
 • Конкурси «Свято осені», «Міс-Осінь», « Майстер – шеф»
 • Свято «Я і мої права»
 • Акція «Зимовий облік птахів»
 • Свято Миколая
 • Новорічні свята «Весело, весело зустрінемо Новий рік», «Новорічні пригоди»
 • Свято «Наша Масляна»
 • Свята до 8 Березня «Даруйте квіти любим жінкам;
 • Мітинг до Дня Перемоги
 • Свято «Прощавай Букварику»
 • Свято останнього дзвоника «Дев’ятий вал»

      Першочергове завдання колективу школи є соціальний захист пільгового контингенту учнів. Працює  «Гаряча лінія» .

Протягом 2017/2018 навчального року  в школі налагоджена робота учнівського самоврядування. Силами активу було продовжено випуск газети «Шкільне життя»,  активізувалась участь школярів в організації позакласних заходів.

Проведена загально шкільна учнівська конференція. Працює парламент дитячої громадської організації «СХІД», президент Тонконог Жасміна. Проведено день самоврядування.  В жовтні - квітні відбулася гра - змагання «Лідер» між учкомами класів, в листопаді - травні проводилась операція «Чистий клас» між класами школи.

План виховної  роботи за 2017/2018 навчальний рік виконано.

5. Інформація про проведення  державної підсумкової атестації

         в 4,9,11(12) класах  :  

            Аналіз результатів державної підсумкової атестації учнів 4 класу

                                          з української мови

В класі 12 учнів                                                                                                                      роботу виконувало -   12   учнів( 100 %)

Виконали роботу :

На високому рівні  - 2  учні (  17 %)

На достатньому  -     6  учнів (   50 %)

На середньому -        4 учні (   33 %)

На початковому -      0 учнів  (  0  %)

Якість знань становить   67 %

     Підсумкова контрольна робота з української мови є інтегрованою і містить завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь; побудову звязного висловлювання формуються на основі єдиного художнього або науково-художнього тексту.

    Підсумкова контрольна робота з української мови формується з тексту для читання, визначеної у ньому частини для списування( з пропущеними орфограмами) для виявлення правописних умінь, трьох  завдань  до тексту для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом, трьох завдань за змістом тексту для перевірки навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь, творчого – на побудову звязного висловлювання за змістом прочитаного тексту, у якому учень формує власні оцінні судження.

    Аналізуючи результати ДПА можна зробити такі висновки:

     Завдання №1 – вміння працювати з текстом продемонстрували:   8       учнів(  67 %), частково виконали   3  учнів ( 25 %)(Рибаков В., Конопля О., ЗубенкоБ.),не справились із завданням  1  учень(  8  %) (Петрашенко О.)

    Завдання №2 для перевірки розуміння його змісту і вміння працювати з текстом виконали:   12   учнів( 100   %),

    Завдання №3 виконали:  11  учнів( 91 %)

    Завдання №4 виконали: 12     учнів(  100 %)

    Завдання №5 –списування тексту з пропущеними орфограмами для виявлення правописних умінь виконали:   9  учнів(  75  %)

    Завдання №6 для перевірки мовних знань  виконали:  8    учнів( 66 %)

    Завдання №7 виконали:  11    учнів( 91  %)

    Завдання №8 виконали:11    учнів(  91 %)

    Завдання №9  творчого характеру передбачало побудову звязного висловлювання на задану тему. Учні продемонстрували вміння висловлювати власну думку, будувати звязні речення, але більшість учнів припустилися помилок при логічній побудові послідовності подій. Не всі учні дотримувалися будавати тексту. Були допущено орфографічні та пунктуаційні помилки.

      Аналіз  підсумкової контрольної роботи з української мови засвідчує, що більшість 8 учнів (   67 %) засвоїли програмовий матеріал за курс початкової школи на високому та достатньому рівні. Учні продемонстрували вміння самостійно працювати із текстами різних літературних жанрів; аналізувати прочитані твори; висловлювати власні судження щодо прочитаного. Але необхідно продовжити роботу по формуванню навички звязного письмового мовлення шляхом збільшення творчих завдань на вміння логічно, послідовно висловлювати власні думки. На уроках систематично проводити більше тренувальних завдань та вправ на позначення голосних у слабких позиціях, вміння добирати перевірні слова, вміння змінювати форми частин мови.

      Вчитель –В.М.Лєсніченко

 

                                                               Аналіз результатів

               державної підсумкової атестації учнів 4 класу з математики

   Державна підсумкова атестація (ДПА) у початковій школі в 2017/2018 навчальному році проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, листа МОН Щодо проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти у 2017/2018 навчальному році та листа МОН Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти.

     Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).

  Зміст завдання для підсумкових контрольних робіт з математики сформовано відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

В класі 12 учнів                                                                                                                      роботу виконувало -   12  учнів( 100 %)

Виконали роботу :

На високому рівні  -   2     учні (17 %)

На достатньому  -       6     учнів ( 50 %)

На середньому -          5     учнів (  33 %)

На початковому -         0    уянів  (0 %)

Якість знань становить    67   %

    Контрольна робота з математики передбачала сформованість знань і умінь відповідно до таких змістових компонентів навчального матеріалу: натуральні числа, арефметичні дії з натуральними числами; задачі; числові вирази; частини; величини; геометричні фігури; вимірювання величин.

 В ході проведення контрольної роботи перевірявся рівень оволодіння наступними елементами засвоєння програмового матеріалу з математики за курс початкової школи:

 • порядок арифметичних дій;
 • алгоритм додавання та віднімання чисел;
 • завдання з геометричним матеріалом;
 • виконання дій з іменованими числами;
 • письмове додавання та віднімання багатоцифрових чисел;
 • письмове множення та ділення багатоцифрових чисел;
 • розв’язування складених задач вивчених видів.

Підсумкова контрольна робота для державної атестації з математики була сформована з таких завдань: тестові завдання закритого типу з вибором однієї правильної відповіді серед трьох пропонованих варіантів; завдання відкритого типу на встановлення відповідності між 6 компонентами; завдання відкритого типу з короткою відповіддю; завдання відкритого типу з розгорнутою відповіддю (задача)

             Тестові завдання виконали:

    Завдання №1 виконали безпомилково     8  учнів(  67 %)

    Завдання №2 виконали безпомилково  8    учнів(  67  %), не виконали   4   учні (  33 %) (Конопля О., Зубенко Б., Рибаков В., Набока К.)

    Завдання №3 виконали безпомилково   8    учнів( 67%) , не виконали 4      учні (   33   %) (Скрипник М., Зубенко Б., Рибаков В., Петрашенко О.)

    Завдання з геометричним матеріалом №4 виконали безпомилково  3      учнів(  25 %), допустили помилки при кресленні   9    учнів( 75 %)(Скрипник М., Петрашенко О., Конопля О., Рожковий В., Рибаков В., Набока К.,Самсонов І., Горавньова С., Героненко О.)

    Завдання №5 відкритого типу на встановлення відповідності між 6 компонентами  виконали безпомилково    12   учнів( 100 %), припустилися помилки    0  учнів(  0 %)    

    Завдання №6 відкритого типу на встановлення відповідності між 6 компонентами  виконали безпомилково  9  учнів( 75 %), припустилися помилки  3  учнів(25  %) (Самсонов І., Конопля О., Скрипник М.)

    Завдання №7 з відкритого типу з короткою відповіддю виконало безпомилково   9  учнів( 75  %), припустилися помилки при використанні табличного множення  2  учні( 16 %)  (Петрашенко О, Зубенко Б.   ), допущено помилки при діленні багатоцифрових чисел   3    учнями (  25 %) (Зубенко Б.,Рибаков В., Петрашенко О.) не впоралися із завданням   0    учнів(  0  %)

    Завдання відкритого типу №8 з розгорнутою відповіддю (задача) виконали в повному обсязі     6  учнів( 50 %); допущено помилку в результаті обчислення однієї дії   2    учні(  17%)   ( Набока К.,  Горавньова С., ), допущено помилку в результаті обчислення двох дій   4  учні  (  33 %) (Рибаков В., Конопля О., Рожковий В.,Петрашенко О.),  не впоралися із розв’язанням задачі в повному обсязі   0  учнів ( 0 %)

     Результати контрольної роботи показали, що більшість учнів оволоділи знаннями, вміннями та навичками що передбачено програмними вимогами та зуміли застосувати їх на практиці. Учні продемонстрували вміння роботи з натуральними числами. Володіють вмінням визначати порядок виконання арифметичних дій та перетворенням іменованих чисел. В учнів на достатньому рівні сформовані навички письмового додавання та віднімання багатоцифрових чисел, письмового множення та ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Сформовані вміння розв’язувати складені задачі вивчених типів.

    Аналізуючи допущені помилки в контрольній роботі, необхідно посилити роботу щодо усного та письмового додавання та віднімання;роботу з геометричним матеріалом на побудову; обчислення табличних та позатабличних випадків множення та ділення; виконання дій з багатоцифровими числами; добирати завдання із логічним навантаженням, що сприятиме розв’язанню різних видів задач.

Вчитель -   ЛєсніченкоВ.М.

Рекомендації:

 Математика.

Результати контрольної роботи показали, що більшість учнів оволоділи знаннями, вміннями та навичками, що  передбачено програмними вимогами та зуміли застосувати їх на практиці. Учні продемонстрували вміння роботи з натуральними числами. Володіють вмінням визначати порядок виконання арифметичних дій та перетворенням іменованих чисел. В учнів на достатньому рівні сформовані навички письмового додавання та віднімання багатоцифрових чисел, письмового множення та ділення багатоцифрового числа на двоцифрове. Сформовані вміння розв'язувати складені задачі вивчених типів.

            Аналізуючи допущені помилки в контрольній роботі, необхідно посилити роботу щодо усного та письмового додавання та віднімання; обчислення табличних та позатабличних випадків множення та ділення; виконання дій з багатоцифровими числами; % добирати завдання із логічним навантаженням, що сприятиме розв'язанню різних видів задач.  

Українська мова Аналіз ДПА з української мови засвідчує, що більшість учнів засвоїли програмовий матеріал за курс початкової школи на високому та достатньому рівнях, але необхідно продовжити роботу  з формування навички зв’язного письмового мовлення шляхом збільшення творчих завдань на вміння логічно , послідовно висловлювати власні думки. На уроках проводити більше тренувальних завдань та вправ на позначення голосних у слабких позиціях, вміння добирати  перевірені слова, вміння змінювати форми частин мови.Літературне читання (українська мова)59% учнів продемонстрували вміння  самостійно працювати з текстами різних літературних жанрів, аналізувати прочитані твори, висловлювати власні судження щодо прочитаного. Продовжувати роботу над творчими завданнями.

Результати ДПА учнів 9 класу за  2017 / 2018 навчальний рік

Українська мова

 

К-сть

учнів у класі

К-сть учнів, що вик. роботу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

10

10

 

 

3

30

4

40

3

30

                             

Висновки: учні 9 класу  під час проведення державної підсумкової атестації з української мови  послуговувались соціокультурною інформацією, аналізували, оцінювали, відбирали  і використовували  її для особистісного розвитку, для досягнення комунікативних і життєвих цілей.

ДПА з української мови у 9 класі показало, що учні засвоїли навчальний матеріал на достатньому рівні. Учні засвоїли правопис складних прислівників, дієприслівників, розділові знаки при прямій мові, вставних словах, однорідних членах речення. Хоча зустрічаються недоліки  у розстановці розділових знаків та переносі слів.

Рекомендації: спрямувати навчальний матеріал для стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення української  мови. Систематично працювати зі словниками та різноплановою довідковою літературою, робити необхідні виписки з книжок і журналів, правильно оформляти, зберігати і використовувати їх у навчальній роботі., звернути увагу на інтонацію у різних видах речень, збільшити обсяг фонетичних вправ.

Працювати  з текстом, здійснювати пошук інформації в різноманітних джерелах, передавати її в самостійно створених висловлюваннях різних типів, стилів і жанрів. З метою самоосвіти учням  використовувати Інтернет . Програми реалізувати через конкретні завдання навчального предмету, які відповідно до Державного стандарту ґрунтуються на емоційно - ціннісній, літературознавчій,загальнокультурній і змістових лініях.

 

Математика

К-сть

учнів

 у класі

К-сть учнів, що вик. роботу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

10

10

-

-

6

60

4

40

-

-

                                   

Висновки:

Учні  9 класу  під час проведення  ДПА з математики  показали  знання  на достатньому та високому рівні. Під час висвітлення  теми «Числові нерівності» учні засвоїли теоретичний матеріал, який використали під час написання  державної підсумкової атестації. Складним  виявився для учнів матеріал «перетворення графіків функції...» Використали  знання з теми «Квадратні нерівності». На рівні з цим основною проблемою є застосування теоретичних знань для розв’язування , а також робити самостійні висновки. Державна підсумкова атестація з математики учнів 9 класу свідчить про те що учні працюють більше на достатньому та високому рівнях. Навчальний матеріал учні засвоїли добре. Якість знань становить 100%. Але при виконанні письмової роботи з математики були допущені помилки:

 • при перетворенні буквених виразів;
 • побудова графіків функцій;
 • при розв'язуванні задач на відсотки;
 • при розв'язуванні геометричних задач на знаходження площі круга, вписаного в трикутник з відомими сторонами;

Рекомендації:   - продовжити роботу над удосконаленням контролю знань, використовувати тестові технології в процесі навчання й підготовки учнів;

 • прищеплювати інтерес до предмета шляхом мотивації, активних методів навчання, використання комп'ютерних технологій, математичного  експерименту, застосовувати отриманні знання на практиці.
 • удосконалювати методику проведення уроків, підходи до оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • організовувати самостійну діяльність школярів, стимулюючи оригінальні думки, шляхи розв’язування задач, спрямовувати зусилля
 • учнів не тільки на відтворення знань і вмінь, а й учити застосовувати їх у змінених і нестандартних ситуаціях.

 

Історія України

 

К-сть

Учнів

 у класі

К-сть учнів, що вик. роботу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Початковий рівень

Середній рівень

Достатній рівень

Високий рівень

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

Загал.

к-сть

%

10

10

0

-

4

40

5

50

1

10

                                   

Висновки: у 9 класі результати ДПА з історії України показали, що більшість учнів мають середній та достатній  рівень навчальних досягнень Жоден учень не вчиться на початковому рівні.

Отже, плануючи роботу з учнями 9 класу потрібно підвищити зацікавленість дітей до вивчення предмета шляхом впровадження сучасних технологій, індивідуальної роботи з учнями. У роботі враховувати інтелектуально- психологічні особливості школярів. При проведенні тематичного оцінювання використовувати диференційовані різнорівневі завдання.

 Рекомендації: аналіз результатів НДУ  з історії України показав, що учні, в основному  вміють встановлювати зв'язки між історичними явищами та об'єктами. Дев'ятикласники продемонстрували майже повне засвоєння знань про  історичних особистостей та знання культурно – історичних пам’яток. При виконанні завдань учні показали знання історичних фактів, подій, явищ, процесів, понять, термінів, хронології та картографії.

Звернути увагу на необхідність урізноманітнення методів навчальної діяльності на уроках історії щодо формування в учнів уміння спостерігати за явищами  та подіями  щодо формування практичних навичок при вивченні історичних  фактів, з якими  людина зустрічається у повсякденному житті; на розуміння причинно-наслідкових зв'язків між факторами і явищами, що спостерігаються в навколишньому середовищі: на обґрунтування важливих світоглядних питань.

Максимально приділяти увагу  на опрацювання історичних джерел: історичні документи, карти , схеми і фотоматеріали.

 

Результати державної підсумкової атестації учнів 12-х класів 

у 2017/2018 навчальному році(вечірня (заочна) форма навчання)

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ  ДОПУЩЕНІ ДО ДПА:13

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ СКЛАЛИ ДПА :13

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АТЕСТАТ  ПРО ПОВНУ  ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ:13

ЗОЛОТА МЕДАЛЬ:0

СРІБНА МЕДАЛЬ: 0

КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ, ЯКІ НЕ ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТА ПРО ОСВІТУ (АТЕСТАТ ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ): 0

 

Навчальний предмет (усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість

 учнів

12-х класів

Кількість учнів, які звільнені від  проходження ДПА

Кільсь учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних  досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова

13

 

13

-

7/54%

6/46%

-

2

Історія України

13

 

13

-

10/77%

3/23%

-

3

Біологія

13

 

13

-

4/31%

9/69%

-

 

 

6.    Робота з пільговим контингентом.

Усі діти пільгового контингенту  знаходяться під постійною увагою та контролем.

та охоплені гарячим харчуванням.

Різними формами оздоровлення  охоплено 106  учнів школи.

Матеріальна допомога з фонду всеобучу надається 1 раз на рік.

Діти пільгового контингенту забезпечені шкільною формою.

  25 дітей оздоровлено в пришкільному  оздоровчому  таборі  .

7. Випадків дитячого  травматизму  під час навчально –виховного процесу в школі не було.

Постійно проводиться профілактика злочинності, наркоманії, бродяжництва, тютюнопаління.

В школі діє рада з профілактики злочинності.

Проведено  Дні відкритих дверей з працівниками кримінальної міліції,  ЦРЛ, прокуратури ,  міськвиконкому.

Регулярно проводяться тижні правових знань , Дні захисту дитини, місячник з попередження дорожньо -  транспортного травматизму,  на якому були присутні представники лінійної міліції та ДАІ.

Учителями школи проводяться рейди-перевірки  в місцях позашкільного перебування дітей.

8. Матеріальна база школи  потребує оновлення.

Комп’ютерний клас  налічує  14 персональних комп’ютерів та два комп’ютери у адміністративному користуванні.

Школа забезпечена  16 комп’ютерами.       Є вихід в Інтернет  .

    9. Забезпеченість підручниками -   79 %.

1-4 класи     - 86%

5-9 класи     - 90%

10-12-          -  61%

Усі  учні забезпечені підручниками.

Художня література -  9011

Підручники                -  4939

 1. Заступнику  директора  з  НВР Захаровій  Т.В. спланувати роботу  закладу на  2018/2019  навчальний  рік , аналізуючи результати   2017/2018  навчального  року .

                            

Директор  школи                              Т.С.Черкашина

 

 

 

ЗВІТ
Первомайської загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів № 1
за  І  семестр  2017/2018  навчального року
На початок  навчального року                176       
На кінець І семестру                              177    
Вибуло                                                      21
Прибуло    22
Дена школа
На початок навчального року 111  
На кінець І семестру                              108
Вибуло                                                    7         
Прибуло                                                    4
Вечірня школа
На початок навчального року                65
На кінець І семестру                              69
Прибуло  18
Вибуло                                                      14
Атестовано    80
Не атестовано                                        0
Відвідували школу                                106
Індивідуальне навчання 2
Не відвідували школу                            0
Травматизм 0
Правопорушення 0
Денна школа Навчаються на:
початковому рівні      0 0
середньому рівні 30 37,5%
достатньому рівні 42 52,5%
високому рівні 8 10%
не атестовано            0 0
Вечірня  школа Навчаються на:
початковому рівні      0 0
середньому рівні 48 69,5%
достатньому рівні 21 30,5%
високому рівні 0 0
не атестовано        0 0
 
                                 Директор школи              Т.С.Черкашина 
 
 Річний  звіт за 2016/2017 навчальний рік

Первомайської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №1  Первомайської  міської  ради  Харківської    області 

 
 
Вступ Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»,. 
На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я. 
Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу. 
У вересні 2017 року школа розпочинає свій 66 навчальний рік.
Управління закладом У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.
Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами. 
Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та внутрішній телефонний зв’язок.
Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.
Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.
Аналіз структури і мережі школи
за минулий навчальний рік Збереження контингенту На початок 2016/2017 року у школі навчалися 176 учень.
Укомплектовано 11 класів, середня наповнюваність класів – 17 учнів. 
Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня - 4класи, школа ІІІ ступеня – 3 класи.
Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини, і пов'язана з переїздами (діти із зони АТО).
Спостерігається вплив демографічної ситуації на контингент учнів. Загальне зменшення кількості дітей на території обслуговування школи вплинуло й на мережу. Усі діти шкільного віку охоплені навчанням, здійснюється контроль за проведенням обліку дітей шкільного віку: вулиці території обслуговування закріпленні за вчителями, збираються довідки-підтвердження про навчання, перевіряються списки дітей шкільного віку, складаються відповідні звіти за встановленою формою.
Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2016/2017навчальному році були:
організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;
спільна робота з ДНЗ № 4
контроль за відвідування учнями навчальних занять;
організація навчання за індивідуальною формою;
 організація роботи з підготовки учнів до навчання в школі «Смішарики».
Підсумки роботи ГПД У  минулому  році працювала 1 група продовженого дня, яку відвідувало 25 учнів 1-4-х класів. Група працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети. У І та ІІ семестhах   у ГПД з вихованцями 1-4-х класів  працювали 4 вихователі відповідно до графіка  роботи ГПД. Усі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувалися  режиму  роботи.
У цілому, роботу групи  продовженого дня  можна  визнати задовільною.
Індивідуальна форма навчання
Право громадян на доступну освіту реалізувалося шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за індивідуальною формою. Індивідуальним навчанням охоплені учні, які за станом здоров‘я не можуть відвідувати навчальний заклад. 
У 2016/2017 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалось 2 учні (довідки ЛКК міських лікарень), що складає 1,5 % від загальної кількості учнів школи. З них: 2кл – 1 учень, 8  - 1 учень. Діти - інваліди  2 класу (Руссов Микита  та  Цимбал  Аліна )таким правом не скористалися. 
1. Юрченко  Максим Юрійович 2 середній
2. Денисенко Ганна  Сергіївнаич 8 середній
Велика увага приділялась якісному складу вчителів, що працюють з учнями вдома. 
Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою забезпечувала не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й допомагала розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах. 
В умовах профілізації навчання співпраця з вищими навчальними закладами є одним із напрямків роботи закладу. У 2016/2017навчальному році школа найбільш активно співпрацювала з Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди, Харківським національним університетом ім. В. Н. Каразіна,  Національним аерокосмічним університетом ім. М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний університет», Харківською державною академією фізичної культури, Національним фармацевтичним університетом. Це пов‘язано з тим, що вищезазначені ВНЗ мають багато різноманітних факультетів та готують спеціалістів широкого спектру професій. Спільна робота охоплювала навчально-виховний процес, роботу з обдарованими учнями, методичну допомогу вчителю. 
Співпраця з ВНЗ велася за такими напрямками: 
профорієнтаційна робота (Дні відкритих дверей, екскурсії у ВНЗ, виступи представників ВНЗ на батьківських зборах та у класах); 
відвідування лекцій та практичних занять на базі ВНЗ; 
проведення лекцій, уроків викладачами ВНЗ на базі школи; 
допомога викладачів ВНЗ у підготовці учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів, до захисту науково-дослідницьких робіт МАН; 
педагогічна практика студентів ВНЗ на базі навчальних закладу. 
У 2016/2017 навчальному році в рамках профільної освіти на базі школи було організовано роботу університетських кафедр Харківського університету міського господарства імені  Бекетова . Учні школи брали участь у різноманітних заходах на базі ВНЗ:
круглий стіл на базі Харківського університету міського господарства імені  Бекетова, присвячений 71-річчю створення ООН;
міжнародна науково-практична конференція «Краєзнавство і вчитель» на базі ХНПУ ім. Г.С.Сковороди;
засідання Клубу дебатів Харківського університету міського господарства імені  Бекетова ;
Але хотілося б відзначити, що співпраця з ВНЗ проводилася не досить активно, не використовувалися всі можливості та ресурси ВНЗ. Тому у 20172018 навчальному році шкільним методичним об’єднанням необхідно спланувати та розпочати активну роботу з ВНЗ із питань науково-дослідницької роботи учнів, профільного навчання, профорієнтаційної роботи та роботи університетських кафедр.
Методична робота з педагогічними кадрами
Важливою складовою кадрової політики є система роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної майстерності здійснюється у відповідності з певною структурою: 
- індивідуальні, групові, колективні форми роботи; 
- курси, спецкурси підвищення кваліфікації педагогів; 
- участь у конкурсах професійної майстерності; 
- школа молодого спеціаліста, наставництво; 
- самоосвіта та атестація педагогів; 
- вивчення, узагальнення та поширення ЕПД; 
- публікації власних наробок; 
- участь в районномута обласному етапах  виставки-презентації педагогічних ідей та технологій. 
У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив  школи працював над реалізацією ІV (дослідження результатів та набуття досвіду) етапу єдиної методичної теми «Упровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти шляхом підвищення професійної компетентності вчителя» в рамках міської науково-методичної проблеми «Упровадження Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти шляхом підвищення професійної компетентності вчителя».
Навчальними закладом забезпечувався доступ до змісту, форм і методів науково-методичного підходу, умов реалізації теми, осмислення очікуваних результатів, виокремлення технологічних процедур. Різноманітність методичних заходів за формами проведення та змістом забезпечували процес набуття досвіду з теми.
Для реалізації єдиної методичної теми школи і міста вчителями школи на високому професійному і організаційному рівні були проведені колективні форми роботи:
майстер-клас для вчителів фізичної культури «Сучасний   урок фізичної культури як ресурс формування гармонійної особистості» (учитель фізичної культури Царапенко О.О..);
майстер-клас для вчителів математики ««Використання ЕОР на уроках математики з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів» (учитель математики Антонова Л.М..);
майстер-клас «Творчий підхід у роботі вчителя музичного мистецтва як складова процесу соціалізації учнів» (учитель музичного мистецтва Луць Л.Л..);
навчально-практичні семінари «Мотивація пізнавальної діяльності учнів», «Вербальне насильство як загроза психічному та психологічному здоров’ю дитини»,  «Розвиток емоційної сфери дошкільників», «Розвиток креативних здібностей у дітей дошкільного віку», «Профілактика суїцидальної поведінки підлітків»,  «Казкотерапія в роботі з дошкільниками» (вчитель початкових  класів Шевченко І.В..);
школа професійного та особистісного росту «Робота з педагогами. Психологічний клімат педагогічного колективу» (заступник  директора  з  НВР Черкашина  Т.С.)
методичний семінар «Використання інтерактивних форм і методів роботи на заняттях у ГПД як засіб психологічного розвантаження учнів» (учитель початкових класів, вихователь ГПД Лєсніченко  В.М..):
майстер-клас «Національні  традиції в художній обробці деревини» (вчителі трудового навчанняЗахарова Т.В..).
Педагогічні працівники показали високий професіоналізм та фахову підготовку.
У школі успішно працювала методична рада (голова МР – Черкашина Т.С.), яка координувала методичну роботу з підвищення якості освіти у навчальному закладі. На засіданнях методичної ради розглядалися теоретичні питання, визначались основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводився аналіз їх доцільності та результативності, розроблялись методичні рекомендації по використанню передового педагогічного досвіду, затверджувались плани роботи методичних об’єднань, творчих груп, викладання факультативів, курсів за вибором, тексти завдань для проведення тематичних і семестрових атестацій. 
Методичною радою закладу розроблена структура організації методичної роботи, яка забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, практичне опрацювання методичної теми школи.
Упродовж 2016/2017 навчального року було організовано роботу 4 методичних об’єднань за напрямками: природничо-математичний (керівник Бабіна В.М..), суспільно-гуманітарний (керівник Біда О.С..), , вчителів початкової школи (керівник Захарова Т.В..), затверджено плани роботи, методичні теми, над якими працювали ШМО. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.
Традиційними формами методичної роботи з учителями були засідання і творче звітування методичних об’єднань, семінари–практикуми, педмайстрені, майстер-класи. 
У рамках «Предметних днів» були проведені предметні дні початкової школи; образотворчого мистецтва, художньої культури та трудового навчання; історіії, правознавства та Харківщинознавства; фізичної культури та захисту Вітчизни; математики, фізики та інформатики; української мови та літератури; російської мови та світової літератури; іноземної мови; біології, хімії, географії, природознавства, основ здоров’я, у яких взяла участь велика кількість учнів. У рамках проведення предметних днів було організовано виставки тематичних газет, зустрічі з науковцями ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НФаУ, Національного аерокосмічного університету ім. М. Є .Жуковського «Харківський авіаційний інститут», екскурсії до цих ВНЗ, конференції, презентації для учнів різних класів, свята, лекції тощо.  
Учителі закладу брали участь у міській  виставці-презентації педагогічних ідей та технологій. Було представлено 4 роботи.
Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. У 2016/2017 навчальному році у закладі працювало 2 молодих спеціалісти: вчителі середньої школи  Черкашина Л.Л , Тимошенко А.А.. Ці вчителі працювали  під наставництвом досвідчених педагогів:
Молодий учитель Наставник
Черкашина  Лариса  Леонідівна, вчитель біології Трощенко Г.А., вчитель біології
Тимошенко  Аліна  Олексіївна, вчитель української  мови Черкашина  Тетяна  Степанівна , вчитель  української  мови 
Разом із вчителями-наставниками було розроблено спільні плани роботи, за якими працювали молоді спеціалісти. Адміністрація школи  відвідувала уроки та позакласні заходи малодосвідчених педагогів, надавала методичну допомогу у підготовці до уроків, під час аналізу яких молодим спеціалістам   були надані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня. Але молоді вчителі брали неактивну участь у колективних формах методичної роботи міста. У 2016/2017навчальному році ці спеціалісти відвідали лише 3 заняття районної ШМУ із запропонованих 7.
Інноваційна робота Створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям.
Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій, методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна робота в межах ШМО та на рівні всієї школи. Заклад впроваджує модель школи сприяння здоров’ю, суть якої полягає у формуванні й розвитку у всіх суб'єктів навчально-виховного процесу культури здоров'я як цілісної категорії, формуванні необхідних знань, вмінь і навичок здорового способу життя; підвищенні рівня фізичного та психічного здоров’я учнів; розвитку висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової особистості та створення у навчальному закладі умов, що її формують.

 

Виховна робота Виховна робота у навчальному закладі здійснювалась на засадах педагогіки співробітництва учнів, їхніх батьків та громадськості, спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку та зміцнення моральних засад суспільства, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров`я нації» тощо. 
Сучасний зміст виховання в ЗНЗ — це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. 
Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України виховна робота була побудована за складовими виховної діяльності: 
1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості й ідентифікації, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Згідно з основними положеннями обласної Програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства (розпорядження ХОДА від 03.11.1999 № 905) заклади освіти спрямовували свою роботу на розвиток духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, формування здорового способу життя, загальнолюдських моральних цінностей. 
З метою реалізації зазначеної програми у плані роботи навчального закладу  у розділі «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» були сплановані та проведені різноманітні виховні тематичні заходи (покладання квітів до пам‘ятних місць, виставки малюнків, виховні години та інші)  до Дня Захисника Вітчизни, Дня Перемоги тощо. Також упродовж 2016/2017 навчального року учні школи взяли участь у конкурсах, акціях, заходах різних рівнів, присвячених святкуванню 72-ї річниці Перемоги над фашизмом. У рамках співпраці з районною Радою ветеранів у навчальному закладі сплановано та проведено уроки мужності, зустрічі з ветеранами Другої світової війни та учасниками бойових дій на території інших держав, бесіди, години спілкування, конкурси творчих робіт.
Учні школи брали участь у: 
- акції милосердя «Вахта пам‘яті», «Допоможи ближньому», «Свічка пам‘яті» (діти – ветеранам війни, діти – «дітям війни», діти – вчителям-ветеранам війни), «Подаруй оберіг солдату», привітання святковими листівками; 
- Всеукраїнській молодіжній акції «Пам‘ятати. Відродити. Зберегти»; 
- конкурсі учнівських творів «Ордени та медалі моєї родини»;
- екскурсії до музеїв та пам‘ятних місць, проведення туристських подорожей по місцях бойової слави (Дробицький Яр тощо); 
- конкурси творчих робіт, рефератів, малюнків, плакатів, присвячених Дню Перемоги над фашизмом у Європі тощо;
- конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Український сувенір»;
- конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»;
- конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Параскева-рукодільниця»;
- участь у районному конкурсі малюнків на асфальті «Діти Первамайська за мир». 
2. Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісливості, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності, вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. З метою подальшого розвиткуі системи безперервної правової освіти та виховання, покращення роботи щодо розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді у навчальному закладі були проведені такі заходи: 
- години спілкування, лекції, засідання «круглих» столів: «Права дитини», «Право. Обов’язок. Свобода. Відповідальність», «На порозі вибору», «Державні символиУкраїни», відеолекторій «Станція призначення - життя» тощо; 
- проведено рейд «Урок»;
- бесіди зі спеціалістами міста з учнями 9-12-х класів про недопущення здійснення правопорушень і злочинів, недопустимість пропусків занять без поважної причини, недопустимість вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин;
- учні брали участь у правових тренінгах та конференціях на базі ВНЗ;
- виховні години «Конституція – основний закон», «Роль учнівського самоврядування у захисті прав дитини», «Ти – творець власної духовної краси»;
- бесіди «Діти: злочин і кара», «Поведінка, звички та здоров’я», «Вулиця і 
діти», «Хочеш мати друга – навчись другом бути», «Шкідливі звички. Як до них не звикнути», «Чому потрібно бути вихованим і слухняним»;
- диспути «Чи захищені права дитини у нашій державі?», «Милосердя і любов до ближнього», «Серед людей»; година спілкування «Підліток і закон».
У рамках допрофільної і профільної освіти в школі викладається:
1. Курс за вибором «Історія  держави і права України» (9).
2. У курсі «Людина і світ» (9) значна кількість розділів має правове
 спрямування.
Учителем правознавства Бабіною В. М. проводиться систематична  робота з питань правового виховання учнів, а саме:
З метою реалізації державної політики щодо захисту прав і свобод національних меншин, виховання поваги до осіб інших національностей, упродовж   2016/2017 навчального року у навчальному закладі були організовані та проведені наступні заходи:
бесіди для учнів 1-4-х класів на тему: “Добро починається з тебе”;
виховні години для учнів 5-6-х класів на тему: “Ні! – конфлікту, “Так!”- терпимості”;
години спілкування для учнів 7-8-х класів на тему: “Вчимося спілкуватись”;
усний журнал для учнів 9 класу на тему: “Звичаї і культура народів світу”;
дискусія з учнями 9 класу на тему: “Права і свободи людини – найважливіша проблема світової співдружності”;
тренінгове заняття на тему: “Життя без конфліктів”(7-8-і класи);
виставка літератури в шкільній бібліотеці на тему: “Що не держава – то звичаї”.
3. Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її цінності; особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; активній участі у практичних природоохоронних заходах, здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. 
Упродовж 2016/2017 навчального року у школі були сплановані та проведені відповідні заходи: 
- тематичні години спілкування, виставки творчих робіт; 
- акція «Чиста Україна – Чиста Земля»; 
-  виставки плакатів та малюнків „Чорнобиль не має минулого часу; 
- виставка поробок за номінаціями: «Замість ялинки-гілка», «Новорічний букет», «Різдвяна листівка»; 
- виставка «SOS вернісаж, або друге життя сміття»;
- екскурсії до оранжереї Ботанічного саду, екопарку.
Учні навчального закладу залучалися до участі в екологічних десантах під час проведення акцій з очищення та благоустрою територій району, міста. 
4. Ціннісне ставлення до мистецтва. Естетичне виховання учнів школи спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектру почуттів – здатності збагнути та висловити власне ставлення до мистецтва. 
У навчальному закладі було проведено:
- свято Першого дзвоника;
- свято Останнього дзвоника;
- свято до Дня вчителя;
- шкільний етап Всеукраїнського конкурсу ораторського мистецтва;
- новорічні свята (новорічна вистава для молодших школярів до Дня Святого Миколая, новорічна казка для молодших школярів, новорічний концерт);
- святковий концерт до 8 Березня;
- конкурс «Майстер-шеф»
- конкурс «Школа шукає таланти»;
- вистави дитячого театру «Факел»;
- виставка поробок «Пасхальні візерунки»; 
- свято  «Масляна»;
- танцювальне свято;
5. Ціннісне ставлення до праці - складний змістовно-синтетичний компонент особистості, який включає в себе ставлення дітей та учнівської молоді до праці як однієї з важливих життєвих потреб, почуття задоволеності працею й наявності сукупності найважливіших моральних якостей, що визначають ставлення до трудової діяльності загалом (працьовитість, відповідальність, охайність, бережливість, вміння раціонально розподіляти робочий час). 
У навчальному закладі було проведено:
- тематичні години спілкування, тренінги, виставки творчих робіт; 
- рейди – огляди стану зберігання підручників та акція «Живи книга!» 
- екологічний двомісячник «Зелена весна - 2017»; 
- екологічні десанти «Зробимо наш район, школу, двір та мікрорайон чистими»; 
- екскурсії до хлібокомбінату «Кулиничі», чайну фабрику «Ахмад», кондитерські фабрики «Лісова казка» та «Престиж» тощо. 
6. Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил. 
З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей проводяться різноманітні конкурси, зустрічі, «круглі столи», лекції, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я. Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, організація режиму дня школярів систематично розглядається на нарадах при директорові, на засіданнях ШМО класних керівників, на засіданнях педагогічної ради, на загальношкільних та класних батьківських зборах. 
Щороку у вересні проводиться загальношкільний «День здоров’я».
Важливою складовою системи виховної роботи є розвиток учнівського самоврядування. 
Шкільна молодіжна організація «СХІД», яка включає дитячі об’єднання (1-9-х класів), працює багато років. 
Упродовж 2016/2017  навчального року члени молодіжної організації провели та взяли участь у багатьох заходах:
- День самоврядування з нагоди Дня вчителя, під час якого учні проявили кмітливість, винахідливість, впевненість в правильному виборі своєї майбутньої професії;
- Виставка новорічних газет, плакатів, іграшок тощо;
- Святкова скринька до Дня Святого Валентина.
Упродовж навчального року у школі  проводилось багато конкурсів, змагань, вікторин, диспутів, вистав, виступів на загальношкільних тематичних лінійках, де брали участь лідери шкільного парламент
Працював центр «Дисципліни і порядку», який здійснював контроль за чергуванням учнів, проведенням санітарних днів,  поведінкою окремих учнів.
В учнів школи помітно підвищилася активність, самостійність, але результативність роботи в органах учнівського самоврядування ще недостатньо висока. 
У 2017/2018 навчальному році педагогу-організатору необхідно продовжити роз’яснювальну роботу з активізації учнівського самоврядування «Нове покоління» в навчальному закладі, разом з лідерами «Нове покоління» спланувати заходи щодо організації цікавого та змістовного дозвілля школярів.
Робота з реалізації мовного законодавства Одним з неодмінних і важливих складників культури особистості є її мовна культура, що якнайліпше засвідчує рівень освіченості, моральності та інтелекту людини.
У школі  навчання відбувається російською і українською мовами.
Адміністрацією школи та педагогічним колективом проводяться певні заходи з питань формування мережі відповідно до потреб та демографічного складу населення: співбесіди з батьками майбутніх першокласників, анкетування та опитування з питань мови навчання; спільні виховні заходи, батьківські збори ЗНЗ та ДНЗ з метою дотримання принципу мовної та територіальної наступності. 
Учні школи беруть активну участь у мовно-літературних конкурсах різних рівнів (як українсько-, так і російськомовних): 
- шкільний і районний етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика (3-4 класи);  
- міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка (міськийетап):       
Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота Одним із пріоритетних напрямків роботи навчального закладу є створення умов для збереження фізичного здоров'я учнів, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та спортом. 
Щорічно за підсумками медичного огляду, що проводиться у навчальному закладі на початку поточного навчального року, здійснюється розподіл учнів на медичні групи.
У 2016/2017 навчальному році (станом на 03.09.2016) третім уроком фізичної культури охоплено 888 учнів, що складає 89,2%. 
Упродовж навчального року учні школи брали участь у змаганнях різного рівня: 
- спортивне свято «Мама, тато, я – спортивна сім’я»; 
- загальношкільні Дні здоров’я; 
- міські змагання з легкоатлетичної естафети ;
- міські змагання з легкоатлетичного чотирьохборства; 
- міські магання з баскетболу 3х3 (дівчата); 
- міські змагання з футболу "Шкіряний м'яч»  у рамках міської Спартакіади "Спорт і школа" (6-7 класи); 
- традиційні змагання «Біг патрулів»; 
- шкільні та міські змагання з комбінованої естафети" Веселі старти" серед учнів 2-3-х класів на Кубок пам`яті вчителя фізичної культури 
- міські змагання з баскетболу; 
- шкільне танцювально-спортивне свято;
- міські змагання з волейболу;
- міські змагання «Старти надій»
- міський етап фізкультурно-патріотичних змагань школярів «Козацький гарт».
Контроль за станом викладання фізичної культури здійснюється щорічно відповідно до плану роботи навчального закладу на поточний навчальний рік. 
У навчальному закладі проводиться робота щодо залучення батьків до культурно-масової роботи. Упродовж 2016/2017 навчального року батьки учнів брали участь у таких заходах, як: «День здоров‘я», «Тато, мама, я – спортивна сім‘я», танцювально-спортивне свято,  туристичні подорожі та екскурсії тощо. 
З метою пропагандистської та агітаційної роботи у навчальному закладі створено куточок «Кращі спортсмени».
У навчальному закладі постійно здійснюються заходи щодо підтримки існуючої матеріально-спортивної бази у належному стані.  
Організація роботи з військово–патріотичного виховання Військово-патріотичне виховання у навчальному закладі у 2016/2017 навчальному році були організовані відповідно до ст. 9 Закону України «Про військовий обов‘язок і військову службу», Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку і підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 625 «Про оголошення постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770», наказів Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»,  листів Міністерства освіти і науки України  від 19.08.2014 № 1/9-419  «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах» та від 26.06.2015  №  1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін  у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і науки від 29.05.2014 № 657,  діючої Програми  предмета “Захист Вітчизни”, наказу управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради від 27.08.2015 № 131 «Про організацію роботи навчальних закладів Дзержинського району щодо вивчення предмета «Захист Вітчизни»             у 2015/2016 навчальному році». 
У квітні 2017 року було проведено І (міський) етап:
- Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура», за результатами якої команда учнів нашої школи посіла ІІІІ місце;
-  Військово-спортивна гра «Патріот» за результатами якої команда учнів нашої школи посіла ІІІ місце;
- Фізкультурно-патріотичні змагання школярів «Козацький гарт». У навчальному закладі були розроблені та реалізовані плани заходів до відзначення річниці Дня Перемоги, до Дня визволення м. Первомайський  та України від фашистських загарбників:
- конкурс малюнків на асфальті;
- зустрічі з ветеранами Афганістану, волонтерами, учасниками АТО;
- майстер-класи за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів для бійців Української армії.
Також учні брали участь в урочистому покладанні квітів до  пам’ятника  Воїну-визволителю, в шкільній бібліотеці були організовані виставки літератури, проводилися акції відповідної спрямованості, тематичні екскурсії до історичного музею, по місцях бойової слави  (Бішкін), тематичні виставки тощо.
Робота з профілактики правопорушень та інших негативних проявів в учнівському середовищі Профілактична робота з попередження правопорушень, злочинності, безпритульності та бездоглядності проводиться відповідно до річного плану роботи навчального закладу, планів спільних дій навчального закладу із службою у справах дітей міста, Управління служб у справах дітей Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради.
Основна мета роботи школи в цьому напрямку – координація зусиль педагогічного колективу запобіганню правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам; охорона прав дитини.
Індивідуальна робота з учнями та їх батьками  проводиться систематично (класні години, батьківські збори) з метою профілактики правопорушень та виконання Закону України «Про загальну середню освіту».
У школі ведеться робота з ранньої профілактики правовопорушень серед учнів: робота в мікрорайоні школи (рейд «Урок»).
Упродовж 2016/2017 навчального року постійно здійснювався контроль за відвідуванням учнями уроків, в журналі відвідування учнями занять кожний навчальний день чергові відмічали відсутніх на уроках, класний керівник вияснював причину відсутності, на батьківських зборах проводилася роз’яснювальна робота щодо недопустимісті пропусків занять без поважної причини. 
У бібліотеці школи в наявності література правової та правоосвітницької тематики.
Завдяки систематичній та злагодженій роботі педагогічного колективу, адміністрації школи, соціальних служб на кінець 2016/2017 навчального року жоден учень школи не перебуває на  внутрішньошкільному обліку, на обліку в ССД та СЮП ВП ГУНП.
Безпека життєдіяльності та запобігання усім видам дитячого травматизму Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму упродовж  2016/2017 навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах»; відповідних наказів Департаменту освіти Харківської обласної ради. 
З метою забезпечення реалізації державної політики щодо збереження життя та здоров‘я дітей по навчальному закладу було видано накази з питань запобігання усім видам дитячого травматизму, а саме: від 20.08.2015 №162 «Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями у 2016/2017 навчальному році», від 28.08.2016 №169 «Про роботу з профілактики дорожньо-транспортного травматизму у 2016/2017 навчальному році», від 31.08.2016 №178 «Про посилення заходів з безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та призначення чергування у 2016/2017 навчальному році» від 16.12.2016 №327 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму під час проведення Новорічних, Різдвяних свят і зимових шкільних канікул 2015/2016 навчального року», від 25.12.2016 № 346 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму у I семестрі 2016/2017 навчального року», від 06.01.2017 №14 «Про  стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробнчої санітарії під час навчально-виховного процесу в І семестрі 2016/2017 навчального року», від 18.01.2017 № 24 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму у 2016 році та про завдання на 2016 рік», від 18.03.2016 №60 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час весняних канікул 2016/2017 навчального року», від 27.04.2017 №96 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів та вихованців школи під час навчальних екскурсій, державної підсумкової атестації, навчальної практики та канікул у літній період 2017 року»,  від 17.06.2017 №153 «Про підсумки профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями школи упродовж 2016/2017 навчального року» 
У 2016/2017 навчальному році питання збереження життя і здоров’я учнів та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради (протоколи від 31.08.2016 №8, від 24.12.2016 №13), ради школи (протоколи від 31.08.2016 №7, від 25.03.2017 №2), інструктивно-методичних нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних об’єднань класних керівників, батьківських зборах тощо.
У навчальному закладі наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка  включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров'я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи. На сайті наявна сторінка «Запобігання дитячому травматизму», на якій розміщено інформацію про правила безпечної поведінки. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально–виховного процесу в школі у 2016/2017 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.
У класних журналах 1-12-х класів згідно методичних рекомендацій були відведені окремі сторінки для бесід із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування електроприладами, правил безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правил безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму.
Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах  на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники.
Упродовж 2016/2017 навчального року нещасних випадків з учнями школи не сталося. 
У 2017/2018 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.
Цивільний захист та охорона праці Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту школи у 2015/2016 навчальному році в основному виконані. У навчальному  закладі були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2015-2016 роки, уточнені Плани дій структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів (вихованців) та постійного складу навчальних закладів згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів школи проводилася під час вивчення курсів ―Основи здоров‘я у 1-9-х класахю
Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом навчального закладу теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах здійснювалася під час проведення у школі Дня цивільного захисту. 
Охоплення учнів гарячим харчуванням Важливим напрямком діяльності з охорони здоров'я дітей була робота з організації їхнього харчування. 
На виконання вимог Закону України «Про охорону дитинства» 100% школярів початкової школи забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок коштів, виділених з міського бюджету.
У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОіН України від 01.06.05 р. №329. 
Всього гаряче харчування отримували 109 учнів, що складає 100% від загальної кількості учнів школи. 
З учнями та їхніми батьками постійно ведеться роз'яснювальна робота з питань необхідності гарячого харчування у період перебування дітей у школі, що покращить стан здоров‘я учнів та сприятиме запобіганню захворювань у дітей органів шлунково-кишкового тракту. 
Робота щодо організації оздоровлення учнів На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 15.04 2015 № 128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 2016-2020 роках», міської Програми «Дитяче харчування на 2012-2015 роки» (зі змінами), рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 28.04.2016 № 262 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей міста Харкова у літній період 2016 року», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 25.04.2016 № 214 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році», наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 04.05.2016 № 175 «Про організацію заходів з літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2016 році», з метою належної підготовки проведення літньої оздоровчої кампанії навчальним закладом упродовж 2016 року проведена робота щодо організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей, вжито відповідних заходів щодо створення умов для повноцінного організованого відпочинку та зайнятості дітей.У закладі було складено та затверджено план роботи на відпочинковий період. Упродовж роботи табору щоденно проводилася ранкова гімнастика, спортивні заходи Щоденно діти мали можливість вирушати на різноманітні екскурсії та культпоходи. 
Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.
Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:
дітей, позбавлених батьківського піклування –0
дітей з багатодітних родин – 30
дітей з малозабезпечених родин – 3
дітей, батько яких записаний згідно ст.135– 6
дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 3
діти батьків  загиблих під час виконанняслужбовихобов’язків– 0
дітей-інвалідів – 4
діти напівсироти - 5
У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року вчителями   двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей зпільгових категорій у вересні  та січні, складено акти обстеження. 
Усі діти, з малозабезпечених родин, були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням .
До свята Нового року  діти пільгових категорій відвідували різноманітні  концерти та отримали новорічні подарунки. 
Влітку 2016 року дітям пільгових категорій (2 особи: 1- дитина-інвалід, 1- дитина з малозабепеченої родини) було організовано оздоровлення в дитячому  закладі відпочинку  на базі школи.
Співпраця з батьками З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:
- оптимальне формування мережі навчальних закладів; 
- зміцнення матеріально-технічної бази;
- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
- формування здорового способу життя;
- реалізація освітніх програм тощо.
Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.
На батьківських зборах розглядалися  питання:
- попередження дитячого травматизму;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;
- організація правової та правоосвітньої роботи;
- вплив сім’ї на середовище дитини;
- організація навчального року, проведення ДПА, ЗНО;
- літнє оздоровлення;
- проведення ремонтних робіт у заладі протягом року та в літній період.
Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, вчителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.
 
Роль шкільної бібліотеки в організації навчально-виховного процесу У   2015/2016  навчальному році робота шкільної  бібліотеки  була організована відповідно до нормативно-правових  документів: Конституції України, Закон України « Про бібліотеку і бібліотечну справу», Закону України « Про загальну середню освіту»,  Положення « Про шкільну бібліотеку», плану роботи бібліотеки.
Упродовж навчального року завідуючий бібліотекою Малюк Л.О. постійно розширювала бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи.
Кількість читачів у бібліотеці становить  100учнів та 20 учителів.
     Кількість бібліотечного фонду становить: підручників - 16077 примірників; художньої літератури – 22367 примірників.
     В ході акції «Подаруй  книгу шкільної бібліотеці», проведеної до Всеукраїнського дня бібліотек у 2015 році, бібліотеці подаровано 56 книг, а саме :  6 книг – науково-популярних, 6 книг – історичних, 44 книги – художні.
     Упродовж навчального року були проведені цікаві та змістовні заходи: бесіди з учнями 2-9-х класів щодо правил користування бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб: проведено акцію «Живи, книго!» про збереження підручників та підбито підсумки. Оголошено учнів що найкраще зберігають підручники; тематичні виставки літератури; огляди періодичних видань;  нових надходжень; бібліотечні уроки та посвята в читачі учнів початкових класів; Тиждень дитячої книги; оформлено тематичні полиці: «Україна – єдина країна», «Заглянемо у сиву давнину», «Слава словянському слову», «Дивовижна Україна», «Пам’ятаємо. Перемагаємо», «Мова рідна – рідне слово», «Думи мої, думи…», «О, мова моя, душа голосна України», «Я – українець, громадянин, патріот», «Чорнобиль – попередження, набат, його уроків людство не забуде», «Нихто не забутий, ніщо не забуто», «Книги-ювіляри 2016 року», «Шлях до професії», «Наш товариш - світлофор», «Не нашкодь собі», «Полочка веселих та  кмітливих»,  подавалась інформація у куточку  «Готуємось до ЗНО» тощо; поповнення тематичних папок: «Відомі українці», «Свята та традиції українського народу», «Мій біль – Чорнобиль», «Книги – ювіляри».
     Таким чином, робота шкільної бібліотеки була спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.